Siirry pääsisältöön
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

Julkaisuluokitukset

Julkaisutiedonkeruussa käytetään erilaisia luokituksia. Niiden avulla pyritään yhdenmukaistamaan suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutoiminnan arvioinnissa tarvittavaa tietopohjaa.

 
Julkaisutyyppiluokitus

Julkaisutyyppiluokitus luokittelee julkaisut niiden muodon ja kohdeyleisön perusteella. Julkaisujen pääluokat ilmoitetaan kirjaintunnuksilla A–I. Pääluokat jakaantuvat alaluokkiin, esim. A1, A2, A3 ja A4. Julkaisutyyppien tarkat kuvaukset alaluokkineen löytyvät Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille 2021 -oppaasta.

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
 • A2 Katsausartikkeli tieteellisessä lehdessä
 • A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
 • A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
 • B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
 • B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

C Tieteelliset kirjat

 • C1 Kustannettu titeellinen erillisteos
 • C2 Toimitettu teos

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • D1 Artikkeli ammattilehdessä
 • D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (ml.toimittajan kirjoittama johdantoartikkeli)
 • D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa
 • D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
 • D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
 • D6 Toimitettu ammatillinen teos

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

 • E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
 • E2 Yleistajuinen monografia
 • E3 Toimitettu yleistajuinen teos

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

 • F1 Erillisjulkaisu
 • F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus
 • F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

G Opinnäytteet (henkilökunnan, ei opiskelijoiden)

 • G1 Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö
 • G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö
 • G3 Lisensiaatintyö
 • G4 Monografiaväitöskirja
 • G5 Artikkeliväitöskirja

H Patentit ja keksintöilmoitukset

 • H1 Myönnetty patentti
 • H2 Keksintöilmoitus

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

 • I1 Audiovisuaalinen aineisto
 • I2 Tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto
   

Julkaisufoorumiluokitus JUFO

JUFO-luokitus kuvaa julkaisukanavan tasoa. Julkaisufoorumi-luokat ovat: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso.
Muut arvioidut julkaisukanavat, jotka eivät ole täyttäneet tason 1 kriteereitä, on merkitty tunnisteella 0.


Tieteenalaluokitus

Tieteenalaluokituksella kuvataan julkaisun sisältö Tilastokeskuksen Tieteenala 2010-luokituksen mukaisesti. Yhdelle julkaisulle voidaan ilmoittaa maksimissaan kuusi tieteenalaa.


Lisätietoa

Saavutettavuusseloste