Siirry pääsisältöön
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

Julkaisuluokitukset

Julkaisutiedonkeruussa käytetään erilaisia luokituksia. Niiden avulla pyritään yhdenmukaistamaan suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutoiminnan arvioinnissa tarvittavaa tietopohjaa.

 
Julkaisutyyppiluokitus

Julkaisutyyppiluokitus luokittelee julkaisut niiden muodon ja kohdeyleisön perusteella. Julkaisujen pääluokat ilmoitetaan kirjaintunnuksilla A - I. Pääluokat jakaantuvat alaluokkiin, esim. A1, A2, A3 ja A4. Julkaisutyyppien tarkat kuvaukset alaluokkineen löytyvät Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille 2021-oppaasta.

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
 • A2 Katsausartikkeli tieteellisessä lehdessä
 • A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
 • A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
 • B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
 • B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

C Tieteelliset kirjat

 • C1 Kustannettu titeellinen erillisteos
 • C2 Toimitettu teos

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • D1 Artikkeli ammattilehdessä
 • D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (ml.toimittajan kirjoittama johdantoartikkeli)
 • D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa
 • D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
 • D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
 • D6 Toimitettu ammatillinen teos

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

 • E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
 • E2 Yleistajuinen monografia
 • E3 Toimitettu yleistajuinen teos

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

 • F1 Erillisjulkaisu
 • F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus
 • F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

G Opinnäytteet (henkilökunnan, ei opiskelijoiden)

 • G1 Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö
 • G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö
 • G3 Lisensiaatintyö
 • G4 Monografiaväitöskirja
 • G5 Artikkeliväitöskirja

H Patentit ja keksintöilmoitukset

 • H1 Myönnetty patentti
 • H2 Keksintöilmoitus

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

 • I1 Audiovisuaalinen aineisto
 • I2 Tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto
   

Julkaisufoorumiluokitus JUFO

JUFO-luokitus kuvaa julkaisukanavan tasoa. Julkaisufoorumi-luokat ovat: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso.
Muut arvioidut julkaisukanavat, jotka eivät ole täyttäneet tason 1 kriteereitä, on merkitty tunnisteella 0.


Tieteenalaluokitus

Tieteenalaluokituksella kuvataan julkaisun sisällön tieteenala Tilastokeskuksen Tieteenala 2010-luokituksen mukaisesti.


Lisätietoa

Saavutettavuusseloste