Siirry pääsisältöön
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Avoimet oppimateriaalit

Mitä ovat avoimet oppimateriaalit?

 • Avoimia oppimateriaaleja (Open Educational Resources, OERs) ovat eri muotoiset digitaaliset tai muut opetus-, oppi- ja tutkimusmateriaalit, jotka on vapautettu public domainiin tai jotka on lisensoitu avoimella lisenssillä, joka antaa muille oikeuden maksuttomaan pääsyyn, käyttöön, muokkaukseen ja edelleen jakamiseen olemattomin tai vähin rajoituksin (Tieteen termipankki).
   
 • Avoin oppimateriaali on pedagogisesti mielekäs ja hyödynnettävissä oleva kokonaisuus.
   
 • Avoimia oppimateriaaleja voivat olla esimerkiksi kirjalliset materiaalit, kuvat, pelit, podcastit, videot, ohjelmat, data, mallinnukset, sanastot, demonstraatiot, oppimisaihiot ja kurssit. Tutkimusartikkeleita voidaan käyttää oppimateriaaleina, mutta avoimien oppimateriaalien linjauksessa tarkoitetaan oppimateriaaleilla ensisijaisesti muita kuin tutkimusjulkaisuja.

 

Hanketuloksista avoimiksi oppimateriaaleiksi

 • SeAMK suosittelee jakamaan TKI-hankkeissa syntynyttä tietoa ja osaamista myös avoimina oppimateriaaleina.
 • Avoimet oppimateriaalit ovat yksi tapa tehdä tuloksia tunnetuksi ja lisätä vaikuttavuutta.
 • Niiden avulla voidaan edistää myös TKI-integroitua opetusta ja oppimista.
 • Avoimista oppimateriaaleista voi meritoitua kuten muustakin julkaisemisesta.

 

Lisätietoa

Perehdy avoimien oppimateriaalien löytämiseen, laatimiseen ja lisensointiin tarkemmin: Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit -oppaan avulla.

Saavutettavuusseloste