Siirry pääsisältöön
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Datan säilyttäminen: SeAMK-Data

Mikä on SeAMK-Data?

 • SeAMK-Data on SeAMKin henkilöstölle tarkoitettu palvelu, jonne tallennetaan hankkeissa kerättyjä aineistoja. SeAMK-Data on suljettu verkkolevy, josta huolehtii vastuuhenkilö (tutkimuspäällikkö).
   
 • Aineiston tallentamisesta vastaa projektipäällikkö. Tunnistetietojen poistamista suositellaan, mikäli niiden säilyttämiseen ei ole jotain erityistä syytä, esim. jatkotutkimustarve. SeAMK-Data tallennuksella varmistetaan, että hankkeissa kerätty data ei jää yksittäisen hanketoimijan vastuulle, vaan säilyy asianmukaisesti tallessa ja on tarvittaessa jatkokäytettävissä.
   

Miten aineisto tallennetaan SeAMK-Data -palveluun?

Kun et enää käytä aktiivisesti keräämäsi aineistoa

 • tallenna aineiston kuvailutiedot viimeistään silloin Repoon
 • luo kansio ja nimeä se samalla nimellä kuin nimesit aineiston Repossa
 • tallenna kansioon kaikki se materiaali, jota tarvitaan aineiston ymmärtämisessä ja jatkokäytössä
 • varmista, että kansiot ja tiedostot on nimetty selkeästi ja loogisesti
 • tallenna kansioon varsinaisten datatiedostojen lisäksi myös muita oleellisia tietoja, joita voivat olla esimerkiksi  kyselomake, haastattelukysymykset, tutkittavien informointi, tutkimussuostumus, tutkimussaate, muuttujalistaus, litterointiohje, kirjoituskutsu jne.
 • ota yhteys tutkimuspäällikköön (seliina.paallysaho(at)seamk.fi) sopiaksesi aineiston siirrosta


Kuvailutietojen ja datan tallentaminen laajempaan käyttöön

Kun haluat aineistollesi laajempaa näkyvyyttä, tallenna sen kuvailutiedot Qvain-palveluun tai tallenna sekä kuvailutieto että varsinainen varsinainen data luotettavaan kansalliseen tai kansainväliseen data-arkistoon.

Säilytystarpeen arviointi

Hankkeissä kerätyn datan säilytystarpeeseen ja -tapaan sekä datan avaamiseen vaikuttavat SeAMKin ohjeiden lisäksi

 • rahoittajien ohjeet
 • yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt sopimukset
 • eettiset ja lainsäädännölliset tekijät
 • tutkimusartikkelin (tai muun julkaisun) kustantajan vaatimukset julkaisun pohjana oleva aineiston saatavuudesta ja avoimuudesta

Edellä mainittujen lisäksi datan säilyttämistä ja avaamista voi arvioida seuraavilla kriteereillä:

Aineiston laatu: virheettömyys, aitous, väärentämättömyys,
sisäinen ristiriidattomuus, kattavuus, ajantasaisuus, oikeellisuus ja käyttökelpoisuus
Pitkittäistutkimuksen tarve
Potentiaaliset käyttäjät Soveltuvuus uusiin käyttötarkoituksiin
Aineiston tieteellinen arvo Onko aineiston kerääminen helposti toistettavissa vai onko se hankalaa tai jopa mahdotonta
Aineiston historiallinen arvo Aiheuttaako vastaavan aineiston kerääminen merkittäviä kustannuksia
Uutuusarvo  
Kaupallinen potentiaali Onko aineistosta mahdollista tehdä uusia analyysejä
Ainutlaatuisuus  

 Data-aineistoja voidaan avata muiden käyttöön tallentamalla niitä kansallisiin tai kansainvälisiin data-arkistoihin. Tarjolla on sekä yleisiä että tieteenalakohtaisia data-arkistoja. Arkiston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota mm. arkiston ylläpitäjän maineeseen ja luotettavuuteen, turvallisuuteen, säilytysaikaan ja muihin säilytysehtoihin sekä käytön tilastointiin.

Lue myös:

Näreaho, S & Koiranen, J.. 2020. Millainen tutkimusaineisto kannattaisi tallentaa uudelleenkäyttöä varten? Tikissä 1.10.2020. https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2020/10/01/minkalainen-tutkimusaineisto-kannattaisi-tallentaa-uudelleenkayttoa-varten/

Saavutettavuusseloste