Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Rahoittajien avoimuutta koskevia vaatimuksia

 • Useat tutkimusrahoittajat ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen. Täten rahoituksen ehtoihin voi sisältyä vaatimuksia, joka liittyvät
  • aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen
  • aineistojen avaamiseen myös muiden käyttöön
  • julkaisujen avoimeen saatavuuteen
 • Kaikki rahoittajat eivät vaadi aineistonhallintasuunnitelmaa eikä kaikilla rahoittajilla ole vielä avoimuutta koskevia vaatimuksia. Esimerkiksi Euroopan Unionin rakennerahastojen ehdoissa ei ole avoimuuteen liittyviä vaatimuksia.
 •  SeAMKin käytäntöjen mukaisesti, aineistohallinnan suunnitelma tehdään kaikille hankkeille viimeistään siinä vaiheessa kun hanke on saanut rahoituksen.

Business Finland edellyttää avointa tieteellistä julkaisemista.
Businee Finland logo.

 • Julkaisemisesta aiheutuvat kustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia, kun ne syntyvät projektin aikana. Kustannukset on hyvä sisällyttää kustannusarvioon jo projektin suunnitteluvaiheessa.
   
 • Business Finland ei suosittele julkaisemista hybridimallia käyttävissä julkaisuissa, jossa samalle julkaisijalle maksetaan sekä lehden tilausmaksu että yksittäisen artikkelin avoimuudesta.
   
 • Rahoituksen saajan tulee huolehtia projektiin liittyvien tausta-aineistojen, projektissa syntyvien tutkimusaineistojen ja tiedon sekä tulosten hallinnoinnista tarkoituksenmukaisella tavalla,jotta projektista aikaansaatavaa tietoa ja tuloksia voidaan mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää jatkossa. Projektisuunnitelmassa tulee olla aineistonhallintasuunnitelma.

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen.
 

 • Tieteelliset julkaisut voidaan avata käyttämällä vihreää, kultaista tai hybridimallia.Kultaista mallia käytettäessä hanke voi käyttää Akatemian myöntämää tutkimuskulurahoitusta avoimuuden toteuttamiseen. Myös hybridimallisen julkaisun kuluja voi kattaa Akatemian tutkimusrahoituksella.
   
 • Suomen Akatemia edellyttää lisäksi, että sen rahoittamien hankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat siitä, että Akatemian rahoittamien hankkeiden tutkimusaineistot tallennetaan ja avataan oman tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa.
   
 • Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salaiseen. Jos tutkimusaineistoa ei voi avata jatkokäytettäväksi, sen metadata (kuvailutiedot) on kuitenkin tallennettava kansalliseen tai kansainväliseen hakupalveluun.
   
 • Akatemialle tehtävään hakemukseen tulee sisältyä tutkimushankkeen (tai tutkimusinfrastruktuurihankkeen) aineistonhallintasuunnitelma.
   
 • Katso Suomen Akatemian tarkemmat ohjeet julkaisujen ja tutkimusaineistojen avaamisesta.
 • Katso Suomen Akatemian ohjeet aineistonhallinnasta.

Suomen AKatemia logo.

Tiukat vaatimukset avoimuudelle.

Open science policy: Mandatory open access to publications and open science principles are applied throughout the programme Factsheet: Open science in Horizon Europe (ladattavissa myös suomeksi).

Horizon Europe: Programme Guide.

Tietokanta, josta voi hakea rahoittajien vaatimuksia datan ja julkaisujen avaamiselle.

Sherpa / Juliet Research funders' open access policies
 

Saavutettavuusseloste