Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Rahoittajien avoimuutta koskevia vaatimuksia

 • Useat tutkimusrahoittajat ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen. Täten rahoituksen ehtoihin voi sisältyä vaatimuksia, joka liittyvät
  • aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen
  • aineistojen, julkaisujen, tulosten ja tuotosten avaamiseen myös muiden käyttöön.
 • Kaikki rahoittajat eivät vaadi aineistonhallintasuunnitelmaa eikä kaikilla rahoittajilla ole vielä avoimuutta koskevia vaatimuksia. Esimerkiksi Euroopan Unionin rakennerahastojen ehdoissa ei ole avoimuuteen liittyviä vaatimuksia.
 •  SeAMKin käytäntöjen mukaisesti, aineistohallinnan suunnitelma tehdään kaikille hankkeille viimeistään siinä vaiheessa kun hanke on saanut rahoituksen.

Business Finland edellyttää avointa tieteellistä julkaisemista.
Businee Finland logo.

 • Julkaisemisesta aiheutuvat kustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia, kun ne syntyvät projektin aikana. Kustannukset on hyvä sisällyttää kustannusarvioon jo projektin suunnitteluvaiheessa.
   
 • Business Finland ei suosittele julkaisemista hybridimallia käyttävissä julkaisuissa, jossa samalle julkaisijalle maksetaan sekä lehden tilausmaksu että yksittäisen artikkelin avoimuudesta.
   
 • Rahoituksen saajan tulee huolehtia projektiin liittyvien tausta-aineistojen, projektissa syntyvien tutkimusaineistojen ja tiedon sekä tulosten hallinnoinnista tarkoituksenmukaisella tavalla,jotta projektista aikaansaatavaa tietoa ja tuloksia voidaan mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää jatkossa. Projektisuunnitelmassa tulee olla aineistonhallintasuunnitelma.

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista  avoimeen saatavuuteen.
 

Suomen AKatemia logo.

Tiukat vaatimukset avoimuudelle.

Open science policy: Mandatory open access to publications and open science principles are applied throughout the programme Factsheet: Open science in Horizon Europe (ladattavissa myös suomeksi).

Horizon Europe: Programme Guide.

Tietokanta, josta voi hakea rahoittajien vaatimuksia datan ja julkaisujen avaamiselle.

Sherpa / Juliet Research funders' open access policies
 

Saavutettavuusseloste