Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

SeAMKin eettinen toimikunta

  • SeAMKin eettinen toimikunta huolehtii SeAMKissa tapahtuvan ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä ja ohjaa lausunnoillaan ja toiminnallaan mainitun tutkimuksen eettisyyden kehittymistä
  •  toimii yhteistyössä lähialueiden eettisten toimikuntien kanssa ja voi tarvittaessa pyytää lausunnon ulkopuoliselta asiantuntijalta

SeAMKin eettisen toimikunnan jäsenet:

  • Elina Varamäki, vararehtoriKoristekuva.
  • Jenni Kulmala, yliopettaja
  • Pasi Junell, yliopettaja
  • Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö

Eettiseen ennakkoarviointiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Seliina Päällysahoon (seliina.paallysaho(at)seamk.fi)

Saavutettavuusseloste