Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Aineistojen kuvailutietojen tallentaminen

Kuvailutieto eli metatieto

 • on tietoa, joka kuvaa mm. kerätyn aineiston aihetta, ominaisuuksia, määrää sekä omistus- ja käyttöoikeutta
 • kertoo missä, milloin, miksi ja miten aineiston kerättiin, käsiteltiin ja tallennettiin
 • on olennainen osa aineiston luotettavuutta ja laadunhallintaa
 • tallennetaan, jotta tiedetään, millaisia aineistoja SeAMKin hankkeissa on kerätty ja missä ne ovat.
 • on verrattavissa tutkimuksen tiivistelmään, jota ilman käyttäjän on vaikea saada kokonaiskuvaa tutkimuksen sisällöstä ja arvioida tiedon merkitystä.
 • auttaa myös aineistoon viittaamisessa.
   

Millainen aineisto kuvaillaan?

Lähtökohtaisesti kaikki hankkeissa kerätyt aineistot kuvaillaa, esimerkiksi

 • kysely- ja haastatteluaineistot
 • erilaisten työpajojen ja living labien aineistot
 • tekstiaineistot
 • erilaiset mittaus-, testi- ja mallinnusaineistot
 • kuva- ja äänitallenteet (demot, videot, animaatiot)
 • palauteaineistot
   

Mihin kuvailutieto tallennetaan?

 • Projektipäällikkö huolehtii siitä, että hankkeessa kerätyn aineiston kuvailutieto tulee tallennetuksi asianmukaisella tavalla. Aineistojen kuvailutiedot tallennetaan vähintään Repoon. Tietojen tallentaminen Repoon on tärkeää, jotta tiedetään, mitä aineistoja SeAMKin hankkeissa on kerätty.
   
 • Mikäli aineistolle halutaan laajempaan näkyvyyttä, voi käyttää esimerkiksi Qvain-palvelua. Qvain-palvelulla kuvaillut aineistot ovat haettavissa Etsimestä, joka on tutkimusaineistojen hakupalvelu. Qvain ja Etsin sisältyvät CSC:n tuottamaan Fairdata-palvelukokonaisuuteen. Näin toimittaessa aineisto saa myös pysyvän tunnisteen. 
 • Avoimuuden näkökulmasta on tärkeää, että aineistojen kuvailutiedot ovat julkisesti saatavissa, vaikka itse aineisto ei olisikaan vapaasti ladattavissa. Kuvailutiedoilla tulisi olla myös pysyvä tunniste, mitä Repon kuvailutiedoilla ei toistaiseksi ole.

Kuvailutietojen tallentaminen Repoon

Aineistojen kuvailutiedot tallennetaan Repoon Aineistot-tietokantaan.

Aineistot-tietokantaan siirrytään Repon etusivun vasemmassa reunassa olevasta painikkeesta. Tallennus aloitetaan toiminolla "Lisää rivi", joka löytyy aineistolistauksen lopusta.

Aineistojen kuvailussa noudatetaan seuraavaa formaattia ja ohjeistusta:

 

Aineiston nimi Anna aineistolle mahdollisimman kuvaava nimi
Aineiston kuvaus Kuvaa aineiston sisältö mahdollisimman informatiivisesti. Kuvauksessa on hyvä kertoa, mitä aineistoa on kerätty, miten sitä on kerätty ja kuinka paljon sitä on. Tavoitteena on, että kuvauksen perusteella lukija saa hyvän käsityksen siitä, millaisesta aineistosta on kyse.
Julkaisut Kirjaa ylös kaikki ne julkaisut, jotka perustuvat kerättyyn aineistoon. Tee lähdeviitteet SeAMKin Kirjallisten töiden ohjeiden mukaisesti.
Aineiston keruutapa Valitse keruutapa valmiista vaihtoehdoista. Jos valitset kohdan muu, tarkenna vastaustasi.
Asiasanat Kuvaa aineistosi sisältö asiasanoilla (3 - 5 kpl).  

Valitse asiasanat Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta https://finto.fi/ysa/fi/
Voit  tarvittaessa käyttää myös muita sanoja, jos asiasanastosta ei löydy sopivaa.

Kieli Valitse aineiston kieli
Aineiston keruuaika alkupvm

Anna päivämäärä, jolloin aineistonkeruu on alkanut


Aineiston keruuaika loppupvm
 

Anna päivämäärä, jolloin aineistonkeruu on päättynyt


Aineiston sijainti
 

Valitse arkisto, johon aineistosi on talletettu. Jos valitsit Muu, mikä -vaihtoehdon, tarkenna vastaustasi. Kerro arkiston nimi tai käytä esimerkiksi ilmausta ”Tutkijan hallussa”

Omistaja Kuka aineiston omistaa? Omistaja on henkilö tai organisaatio, joka päättää aineiston käytöstä. Jos aineisto on kerätty julkisesti rahoitetussa hankkeessa, omistaja on usein organisaatio. Yhteishankkeissa omistajuuteen otetaan yleensä kantaa yhteistyösopimuksessa.
Lisenssi

Suositelluin lisenssi avoimille tietoaineistoille on Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) –lisenssi. Se tarkoittaa sitä, että dataa voi vapaasti käyttää korvauksetta ja jatkojalostaa. Edellytyksenä on, että datan lähde mainitaan. Halutessasi voit valita myös muun lisenssiin. Ohjeita lisenssin valintaan löytyy Creative Commons -sivustolta: https://creativecommons.fi/

Lisätietoja käyttöluvasta Valitse onko aineisto käytettävissä vapaasti vai lupaa pyytämällä.
Viittausohje

Viittausohje määrittelee, miten aineiston jatkokäyttäjän tulee viitata aineistoosi. Viittaus tehdään seuraavan perusmallin mukaan: Tekijä, A. (organisaatio). (Ajoitus). Aineiston nimi [Aineistotyyppi]. Saatavuustiedot.

Esimerkki: Viitasaari, J. (Arene ry) & Päällysaho, S. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) (2016) Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit [sähköinen tietoaineisto]. Seinäjoen ammattikorkeakoulu [jakaja].

Tieteenalat Valitse aineistosi tieteenala (Tilastokeskus Tieteenala 2010-luokitus)
Julkaise Internetissä

Valitsemalla tämän kohdan, aineistosi kuvailutiedot näkyvät SeAMKin verkkosivuilla Projektitietokannassa hankkeen tietojen yhteydessä.

Pysyvä tunniste Jos aineistollasi on pysyvä tunniste, merkitse se tähän. Muussa tapauksessa jätä kenttä tyhjäksi.  Aineistosi saa pysyvän tunnisteen, jos tallennat sen kuvailutiedot kansalliseen CSC:n ylläpitämään  Qvain-palveluun. Kuvailutietojen julkaiseminen Qvaimessa ei edellytä varsinaisen aineiston avaamista. Pysyvän tunnisteen saa myös tallentamalla aineiston johonkin data-arkistoon, esimerkiksi Tietoarkistoon tai Zenodoon.
Aineiston henkilöt Valitse pudotusvalikosta henkilöt jotka ovat suoraan osallistuneet aineiston keräämiseen, analysointiin, julkaisemiseen tms. Klikkaa valinnan jälkeen ”Lisää” -painiketta.
Aineiston projektit

: Valitse pudotusvalikosta aineistoon liittyvät projektit. Klikkaa valinnan jälkeen ”Lisää” -painiketta

 

Saavutettavuusseloste