Siirry pääsisältöön
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Aineistonhallintasuunnitelma

Milloin aineistonhallintasuunnitelma tehdään?

 • SeAMKin TKI-toimintaohjeiden mukaisesti aineistonhallintasuunnitelma laaditaan tutkimukselliselle aineistolle, jota kerätään selvitys- tai tutkimuskäyttömielessä (yrityksille tehdyt maksulliset palvelututkimukset eivät kuulu tämän piiriin).
 • Jos rahoittaja vaatii, suunnitelma tehdään jo hakuvaiheessa (mm. Suomen Akatemia, Business Finland, Horizon).
 • Jos suunnitelmaa ei vaadita hakuvaiheessa, se tehdään, kun hanke on saanut rahoituspäätöksen.
   

Miten ainestonhallintasuunnitelma tehdään?

 • Aineistonhallintasuunnitelma suositellaan tehtäväksi DMPTuuli-työkalulla.
 • Aineistonhallintasuunnitelma käsitellään hankkeen aloituspalaverissa.
 • Aineistonhallintasuunnitelma tallennetaan  Repoon hankkeen kansioon. (Polku: valitse projekti - sisältö - dokumentit - aineistonhallinta).
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa täydennetään ja muokataan tarvittaessa hankkeen aikana.

DMPTuuli - aineistonhallinnan suunnittelun työkalu

FAIR-periaatteet

 • Aineistonhallintakäytäntöjen tulisi perustua FAIR-periaatteisiin, joiden mukaisesti aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Re-usable).
 • DMPTuuli työkalun sisältämät kysymykset ohjaavat kiinnittämään huomiota aineistojen hallintaan FAIR-periaatteiden mukaisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Aineistonhallintasuunnitelma täydentää tutkimussuunnitelmaa. Vältä päällekkäisyyttä tutkimussuunnitelman kanssa.
   

DMPTuuliin kirjautuminen ja suunnitelman aloittaminen

 • Kirjautumisohjeet
 • Valitse "Tee suunnitelma". Kirjoita projektin nimi, valitse organisaatioksi Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja anna rahoittajatiedot.


DMPTuuli -työkalun kysymykset jakaantuvat seuraaviin teemoihin

 • Aineiston yleiskuvaus
 • Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen  
 • Dokumentointi ja metatiedotDMPTuuli
 • Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana
 • Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä
 • Aineistonhallintaa koskevat vastuut ja resurssit
   

DMPTuuli-työkalun sisältö

Aineistonhallintasuunnitelman tekeminen

Seuraavien DMPTuuli verkkotyöpaja-videoiden (1-7) avulla voit tehdä aineistonhallintasuunnitelman ohjatusti.

1: Johdanto
2: Suunnitelman luominen ja aineiston yleiskuvaus
3: Eettiset periaatteet, tietosuoja, omistajuus ja käyttöoikeudet
4: Dokumentointi ja metatiedot
5: Aineiston tallentaminen ja varmuuskopiointi hankkeen aikana
6: Aineiston tallentaminen, avaaminen ja arkistointi hankkeen päätyttyä
7: Aineistonhallinnan vastuut ja resurssit

 

Saavutettavuusseloste