Siirry pääsisältöön
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Sopimuksissa huomioitavaa

Hankkeessa kerättyjen aineistojen ja syntyvien tulosten avoin hyödyntäminen edellyttää, että sille on luotu perusta jo hankkeen alussa.

Näitä edellytyksiä luodaan niin, että

  • sovitaan aineiston omistajuudesta, säilytysvastuusta ja käyttöoikeuksista
  • otetaan huomioon tietosuojalainsäädäntö, salassapidettävä ja arkaluontoinen tieto
  • informoidaan tutkittavia kerätyn aineiston käytöstä ja hankitaan lupa aineistojen säilyttämiselle / avaamiselle
  • sovitaan tulosten julkaisemisesta avoimissa julkaisukanavissa
  • sovitaan aineistojen ja tulosten julkaisemispaikasta ja ajankohdasta
  • sovitaan aineistojen säilyttämisen ja avaamisen resurssoinnista ja vastuista
  • noudatetaan rahoittajan antamia ohjeita ja vaatimuksia

Edellä mainittuihin asioihin tulee kiinnittää huomiota aineistonhallintasuunnitelmassa,  hankkeen aiesopimuksessa ja myöhemmin tehtävässä yhteistyösopimuksessa:

SeAMKin aiesopimus- ja yhteistyösopimusmalli löytyvät SeAMKin intrasta.

Sopimuksissa voidaan esimerkiksi sopia seuraavasti: "Sopijapuolet pyrkivät julkaisemaan hankkeessa aikaansaatavan tutkimusdatan avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti sekä avaamaan hankkeessa aikaansaadun tutkimusdatan kaikkien saataville. Avoimuus ei koske sopijapuolten luottamuksellisia tai muutoin salassapidettäviä tietoja eikä tausta-aineistoa.”


 

 

 

 

 

Saavutettavuusseloste