Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Opettajalle ja tutkijalle

Kirjastopalvelut ja e-aineistot opettajan ja tutkijan työkaluina

SeAMK Kirjasto käytössäsi

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto sijaitsee Seinäjoella Kampustalossa Seinäjoen ammattikorkeakoulun Framin kampuksella.

Kirjastolla on SeAMK-Finna-verkkopalvelu, jolla voi hakea kirjaston painettuja ja elektronisia aineistoja, tehdä varauksia, uusia lainoja, tallentaa suosikkiteoksia ja hakuja.

Tarvitset Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston oman kirjastokortin. Kortin saamisesta on kerrottu tarkemmin kirjaston käyttäjän oppaassa.

Kaukopalvelumme tilaa aineistoa myös muista kirjastoista.

Tutustu Kirjaston käyttäjän oppaaseen!

Tiedonhankinnan opetus

SeAMKissa tiedonhankinnan opetus on integroitu opetussuunnitelmiin. Opetus suunnitellaan opettajien ja kirjaston yhteistyönä. Opetuksesta vastaa kirjaston informaatikot.

Varaa informaatikko -palvelu on henkilökohtainen tiedonhankintapalvelu. Se on tarkoitettu sekä opettajille että opiskelijoille, esimerkiksi opinnäytetyövaiheessa.

Ota yhteyttä oman alasi informaatikkoon

sähköposti etunimi.sukunimi(at)seamk.fi


Leena Elenius
sosiaaliala, kirjasto- ja tietopalveluala, kulttuurituotanto, vanhustyö
p. 040 830 4182

Anu Latva-Reinikka
bio- ja elintarviketekniikka, luonnonvara-ala, ravitsemisala, tekniikka
p. 040 830 4183

Jaana Latvanen
liiketalous
​p. 040 830 4203

Silja Saarikoski
terveysala
​p. 040 830 4202


Verkkopalvelut ja e-aineistot

Tuula Ala-Hakuni, suunnittelija
p. 040 830 0404

Vinkkejä tiedonhakuun

Kirjojen ja lehtien kokoelmatiedot ja saatavuudet löytyvät SeAMK-Finnasta. Painettujen kirjojen lisäksi Finnasta löytyy myös verkossa saatavana olevia aineistoja. 

SeAMK-Finna logo.

Pääset tiedonhaun alkuun Tiedonhakijan oppaasta.
 
E-kirjastosta löydät kaikki kirjaston hankkimat e-aineistot käyttöohjeineen. Laaja kokoelma sisältää monialaisia ja erikoistietokantoja. Käyttöehdot vaihtelevat tietokannoittain, joten tutustu ohjeisiin. Palveluja voi käyttää myös etäpalvelun kautta ja mobiilisti. E-aineistoja kannattaa hyödyntää opetuksessa. Kun käytät e-aineistoja verkko-opetuksessa, ota huomioon linkitykset, etäkäyttö ja lisenssirajoitukset.
 
Kirjaston kokoamista alakohtaisista tiedonhaun oppaista löydät SeAMKin eri koulutusalojen keskeiset tiedonlähteet. Oppaissa annetaan neuvoja oman alan tiedonhakuun ja opastetaan alalle tärkeimpien aineistojen käyttöä.
 
Voit tehdä hankintaehdotuksia kirjoista ja lehdistä. Kirjoja hankitaan läpi vuoden, mutta tulevan vuoden lehtitilaukset tehdään syyskuussa. Ilmoita lehtihankintatoiveet ennen sitä.  

Opettaja! Muistathan ilmoittaa opiskelussa tarvittavat kirjat (tenttikirjat, muu opiskelumateriaali) hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Kirjasto tekee tarvittavat hankinnat.  

Miten kirjasto auttaa Sinua tiedonhaussa?

Thank you "Common Craft" for the video! https://www.commoncraft.com/free-video-libraries-internet-age

Kirjaston palveluesite

Eikö löydy? Tee hankintaehdotus

Puuttuuko kirjastosta kirja, lehti tai e-aineisto? Tee hankintaehdotus!

Kirjoja kirjaston hyllyissä.

Muita kirjaston palveluja

Facebook.  Twitter.  Instagram.   LinkedIn. Flickr.  Pinterest.  Plarattua Wordpress blogi.

Saavutettavuusseloste