Skip to main content

Opettajalle ja tutkijalle: Etusivu

Kirjastopalvelut ja e-aineistot opettajan ja tutkijan työkaluina

Opettajan ja tutkijan kirjasto- ja tietopalvelut

SeAMK Kirjasto hankkii painettuja ja elektronisia aineistoja Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökunnalle ja opiskelijoille.

  • Kirjat, lehdet, artikkelit ja tutkimukset löydät joko kirjaston hyllyistä tai verkosta.
  • Etäkäytön kautta e-aineistot ovat käytettävissäsi 24/7.

Näiltä sivuilta saat tietoa opettajan ja tutkijan kirjastopalveluista ja löydät vinkkejä aineistojen ja palveluiden käyttöön työssäsi.

SeAMK Kirjasto käytössäsi

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto sijaitsee Seinäjoella Kampustalossa Seinäjoen ammattikorkeakoulun Framin kampuksella.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastolla on SeAMK-Finna-verkkopalvelu, jolla voi hakea kirjaston painettuja ja elektronisia aineistoja, tehdä varauksia, uusia lainoja, tallentaa suosikkiteoksia ja hakuja.

Tarvitset Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston kirjastokortin. Saat sen kirjastosta. Kortin voit tilata myös verkkolomakkeella.

Kaukopalvelumme tilaa aineistoa myös muista kirjastoista.

Tutustu Kirjaston käyttäjän oppaaseen!

SeAMKissa tiedonhankinnan opetus on integroitu opetussuunnitelmiin. Opetus suunnitellaan opettajien ja kirjaston yhteistyönä. Opetuksesta vastaa kirjaston informaatikot.

Varaa informaatikko -palvelu on henkilökohtainen tiedonhankintapalvelu. Se on tarkoitettu sekä opettajille että opiskelijoille, esimerkiksi opinnäytetyövaiheessa.

Ota yhteyttä oman alasi informaatikkoon!

sähköposti etunimi.sukunimi(at)seamk.fi


Leena Elenius
sosiaaliala, kirjasto- ja tietopalveluala, kulttuurituotanto, vanhustyö
p. 040 830 4182

Anu Latva-Reinikka
bio- ja elintarviketekniikka, luonnonvara-ala, ravitsemisala, tekniikka
p. 040 830 4183

Jaana Latvanen
liiketalous
​p. 040 830 4203

Silja Saarikoski
terveysala
​p. 040 830 4202


Verkkopalvelut ja e-aineistot
Tuula Ala-Hakuni, suunnittelija
p. 040 830 0404

Vinkkejä tiedonhakuun

Kirjojen ja lehtien kokoelmatiedot ja saatavuudet löytyvät SeAMK-Finnasta. Painettujen kirjojen lisäksi Finnasta löytyy myös verkossa saatavana olevia aineistoja. 


 
Pääset tiedonhaun alkuun Tiedonhakijan oppaasta.
 
E-kirjastosta löydät kaikki kirjaston hankkimat e-aineistot käyttöohjeineen. Laaja kokoelma sisältää monialaisia ja erikoistietokantoja. Käyttöehdot vaihtelevat tietokannoittain, joten tutustu ohjeisiin. Palveluja voi käyttää myös etäpalvelun kautta ja mobiilisti. E-aineistoja kannattaa hyödyntää opetuksessa. Kun käytät e-aineistoja verkko-opetuksessa, ota huomioon linkitykset, etäkäyttö ja lisenssirajoitukset.
 
Kirjaston kokoamista alakohtaisista tiedonhaun oppaista löydät SeAMKin eri koulutusalojen keskeiset tiedonlähteet. Oppaissa annetaan neuvoja oman alan tiedonhakuun ja opastetaan alalle tärkeimpien aineistojen käyttöä.
 
Voit tehdä hankintaehdotuksia kirjoista ja lehdistäKirjoja hankitaan läpi vuoden, mutta tulevan vuoden lehtitilaukset tehdään syyskuussa. Ilmoita lehtihankintatoiveet ennen sitä.  

Opettaja! Muistathan ilmoittaa opiskelussa tarvittavat kirjat (tenttikirjat, muu opiskelumateriaali) hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Kirjasto tekee tarvittavat hankinnat.  

Miten kirjasto auttaa Sinua tiedonhaussa?

Thank you "Common Craft" for the video! https://www.commoncraft.com/free-video-libraries-internet-age

Eikö löydy? Tee hankintaehdotus

Puuttuuko kirjastosta kirja, lehti tai e-aineisto? Tee hankintaehdotus!

Kirjoja kirjaston hyllyissä.

Kirjaston palveluesite

Muita kirjaston palveluja

Facebook.  Twitter.  Instagram.   LinkedIn. Flickr.  Pinterest.  Plarattua Wordpress blogi.