Siirry pääsisältöön

Opettajalle ja tutkijalle

Kirjastopalvelut ja e-aineistot opettajan ja tutkijan työkaluina

Varaa informaatikko

 • Varaa informaatikko -palvelu on henkilökohtainen palvelu henkilökunnalle ja opiskelijoille. Ajan voi varata esimerkiksi silloin, kun haluaa yleistä perehdytystä erilaisten tietokantojen käyttöön tai ohjausta jotakin tiettyä aihetta koskevaan tiedonhakuun.
   
 • Informaatikko auttaa 
  • tiedonlähteiden valitsemisessa
  • hakusanojen valinnassa ja hakutapojen tehostamisessa
  • aineistojen arvioinnissa
    
 • Varaa aika kaikkien informaatikoiden yhteisosoitteesta tietopalvelut.kirjasto(at)seamk.fi tai ota suoraan yhteyttä oman alasi tai tutkimusryhmäsi informaatikkoon.
Informaatikot

Leena Elenius

p. 040 830 4182

kirjastoala

kulttuuriala

sosiaaliala

terveysala

vanhustyö

Anu Latva-Reinikka

p. 040 830 4183

bio- ja elintarvikeala

luonnonvara-ala

ravitsemisala

tekniikka

Jaana Latvanen

p. 040 830 4202

liiketoiminta

yrittäjyys

 

SeAMKin tutkimusryhmien vastuuinformaatikot

Alakohtaiset tiedonhaun oppaat

Tiedonhankinnan opetus SeAMKin opiskelijoille

 

 • Tiedonhankinnan opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan asiantuntijaosaamisen kehittymistä perehdyttämällä opiskelija oman ammattialansa keskeisiin tiedontuottajiin ja -lähteisiin sekä antaa opiskelijalle valmiuksia hankkia, arvioida ja käyttää tietoa sujuvasti. Tiedonhankinnan opetus tukee SeAMKin pedagogisen mallin mukaista oppimista.
   
 • Opiskelijan tiedonhankintataito ei kehity pelkästään kirjaston toteuttaman tiedonhankintaopetuksen turvin, vaan sen kehittyminen edellyttää tiedonhankintaosaamisen vahvistamista kaikissa opinnoissa. Kuten yrittäjyys, kansainvälisyys ja kestävä kehitys, myös tiedonhankinta on SeAMKissa määritelty juonteeksi kaikkiin opintojaksoihin.
   
 • Informaatikon opetustyöhön sisältyy opetussisältöjen suunnittelu, opetuksen toteuttaminen lähi-, hybridi- tai verkko-opetuksena, arviointi ja opiskelijoiden yhteydenottoihin vastaaminen. Opetuksesta sovitaan ja niiden sisältöä suunnitellaan yhteistyössä opinto-ohjaajien, koulutuspäälliköiden ja opintojaksojen vastuuopettajien kanssa. Opetukset on pääsääntöisesti kirjattu opetussuunnitelmiin ja hallinoidaan hallinnoimaan Pepin kautta.
   
 • Tiedonhankintaopintojen ajoitus, integrointi muihin opintoihin ja toteutustapa vaihtelee jonkin verran tutkinto-ohjelmittain. Lyhyt kirjastopalvelujen perusesittely sisältyy yleensä orientoiviin opintoihin. Kirjastopalvelujen osuus sisältyy myös Digistarttipakettiin. Lisäksi opintojen alkuvaiheeseen sijoittuu yleisesti opetusta, jossa keskitytään kunkin alan tärkeisiin tiedonlähteisiin. Joissakin tutkinto-ohjelmista tiedonhankintaosaamista vahvistetaan myös opintojen keskivaiheilla. Informaatikot ovat kiinteästi mukana opinnäytetyövaiheessa tukemassa opinnäytetyön teoriataustan kirjoittamiseen tarvittavan ammatillisen ja tutkitun tiedon käyttöä.

Saavutettavuusseloste