Skip to main content

Opettajalle ja tutkijalle: E-aineistot

Kirjastopalvelut ja e-aineistot opettajan ja tutkijan työkaluina

Mitkä e-aineistot?

Elektronisilla aineistoilla tarkoitetaan mm. e-kirjoja, e-lehtiä, hakuteoksia sekä erityyppisiä tietokantoja ja verkkopalveluita. E-aineistoista käytetään myös termejä sähköiset ja digitaaliset aineistot. Kirjasto hankkii e-aineistoja Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön. Kaikki asiakkaat voivat käyttää aineistoja kirjaston tiloissa.

Ohjeita e-aineistojen käyttöön

Tarvitsetko apua?

Kysy

 kirjastosta

 Jelpparista

  kirjaston chatissa
Chat-ikkuna avautuu näytön alareunasta. Chatin kiinniollessa voit jättää viestin.

E-kirjasto


Kaikki kirjaston hankkimat e-aineistot löytyvät E-kirjastosta. Laaja kokoelma sisältää monialaisia ja erikoistietokantoja. Käyttöehdot vaihtelevat tietokannoittain, joten tutustu ohjeisiin. Palveluja voi käyttää myös etäpalvelun kautta ja mobiilisti.  

E-aineistoja kannattaa hyödyntää opetuksessa. Kun käytät e-aineistoja verkko-opetuksessa, ota huomioon linkitykset, etäkäyttö ja lisenssirajoitukset.

Kotimaisia e-kirjoja

E-kirjat

Tietoa kirjaston hankkimista e-kirjapalveluista ja ohjeita niiden käyttöön löydät E-kirjat -oppaasta.

E-kirjapalvelumme:

http://libts.seamk.fi:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000xww


 

 

 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013090915053

 

Tilaa RSS-syötteitä

Useat kirjaston hankkimat elektroniset aineistot mahdollistavat myös RSS-syötteiden käytön. Voit seurata esim. tiettyjä e-lehtiä tai luoda omia hakuja ja seurata haun tuloksia RSS-syötteiden avulla. Alla olevista linkeistä löydät ohjeita RSS-syötteiden tekoon eri e-aineistoissa.

  • Ebsco (mm. Academic Search Elite, Business Source Elite, Cinahl with FullText, Hospitality and Tourism Complete)
  • Emerald
  • ProQuest (mm. ABI/Inform)

Muista myös Yrittäjyyskirjaston lehtikoosteet