Skip to main content

E-kirjat

Tietoa kirjaston hankkimista e-kirjapalveluista ja ohjeita niiden käyttöön.

Bonnier Pro

Kokoelman sisältö

Bonnier Pro -palvelu sisältää seuraavat e-kirjat / aihealueet:

  • Asiakkuudet
  • Esimiestyö
  • Hallitustyö
  • Henkilöstö
  • Markkinointi
  • Osto ja logistiikka
  • Talous ja rahoitus
  • Tietohallinto
  • Yrityksen kasvu

Mistä e-kirjat löytyvät?

Yksittäiset e-kirjat löytyvät SeAMK-Finnasta. Kirjat löytyvät myös palvelun etusivulta.

Käyttöoikeus ja kirjautuminen

SeAMKin opiskelijat ja henkilökunta. Paikalliskäyttäjät kirjaston tiloissa. Käytössä SeAMKin verkossa ja etäkäytön kautta. Kirjautuminen etäkäyttöön SeAMKin tunnuksilla. Ohjeet etäkäyttöön.

Samanaikaisten käyttäjien määrä

Ei rajoituksia.

E-kirjan lataaminen ja lukeminen

E-kirjoja luetaan selaimessa. Kirjoja ei voi ladata tietokoneelle eikä muille laitteille. Erityistä lukuohjelmaa ei tarvita.

Tulostaminen

Tulostamista ei ole rajoitettu.

Sallittu ja kielletty käyttö

Bonnier Pro - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Saavutettavuusseloste