Skip to main content

Tiedonhakijan opas: Opinnäytetyön tekijälle

Opiskelijan tiedonhankintaan

Henkilökohtainen ohjaus

Varaa informaatikko -palvelu

Voit varata ohjausajan informaatikolta esimerkiksi aloittaessasi opinnäytetyötä.

Ohjauksessa löydät aineistoa aiheestasi sekä saat samalla eväitä itsenäiseen tiedonhankintaan.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat saada ohjausta maksutta tunnin ajan.

Varaa aika informaatikolta sähköpostitse tai puhelimitse p. 020 124 5040.

Mikä on tutkimus?

 • Tutkimuksen rakenne - ks. esimerkkejä 
 • Kirjoittajana tutkija, asiantuntija
 • Julkaistu tieteellisessä- tai tutkimussarjassa tai tieteellisessä lehdessä
 • Mukana aina lähdeluettelo 

Miksi ja millaista tietoa tarvitset opinnäytetyöskentelyssä?

 • Opinnäytetyön tekstiosaan kirjoitetaan teoreettinen viitekehys, jossa opinnäytetyön aihe esitellään aikaisempiin tutkimuksiin ja teoreettiseen tietoon nojaten
 • Viitekehys tarkoittaa aiheesta tuotettua aikaisempaa tietoa ja tutkimuksia
 • Aiheeseen liittyvään ajankohtaiseen ammatilliseen keskusteluun on tärkeä perehtyä - sen avulla saat näkökulmia ja perusteluja aiheen käsittelyyn ja valintaan
 • Aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet täytyy selittää tiedonlähteiden avulla
 • Tutkimus - ja kehittämismenetelmien onnistunut soveltaminen edellyttävät tiedonhankintaa
 • Kiinnitä lähteiden arvioinnissa huomiota lähteiden ammatillisuuteen, tieteellisyyteen, ajanmukaisuuteen ja kansainvälisyyteen

Opinnäytetyön tekijälle

 

Opinnäytetyön tekemistä ohjaavat SeAMK Intrasta löytyvät ohjeet 

 • Kirjallisten töiden ohjeet
 • Opinnäytetyöohjeet
 • Opinnäytetöiden arviointikriteerit

 

Jäsennä aiheesi keskeiset käsitteet

 

Selaa aikaisempia opinnäytetöitä Theseuksessa
Ideoita aiheeseen, mallia tekemiseen, uusia näkökulmia
 

    

 

Lähteiden käyttö on keskeinen osa opinnäytetyön tekemistä. Sillä rakennetaan opinnäytetyön tietoperustaa. Tarkastele löytämääsi tietoa kriittisesti ja vertaa sitä muuhun tietoon. Tiedon alkuperä, ajantasaisuus, tiedon tarkoitus, luotettavuus ja objektiivisuus ovat tärkeitä kriteereitä. Lue lisää arvioinnista  

Aiheen perustelu, teoreettinen tausta, viitekehys, käsitteiden määrittely,  tutkimustuloksia

 • Menetelmäoppaita - Kvantitatiivinen vai kvalitatiivinen? Toiminnallinen? Kehittämistehtävä? Case-tutkimus? Toimintatutkimus? Haastattelu? Aineiston analyysi?

Uutta tietoa - kuka tai mikä organisaatio, järjestö tai asiantuntija tuottaa aiheesi tietoa?

Alakohtaista tietoa   

Virallista- ja faktatietoa - perusteluja, tosiasiat, määräykset, ohjeet 

Mitä jos tietoa ei löydykään?

 • kokeile aiheesi erilaisia hakusanoja, esim. synonyymejä, laajempia ja suppeampia käsitteitä 
 • tarkasta, oletko käyttänyt hakusanoja oikein (katkaisut,  yhdistämiset ja hakulogiikka)
 • mieti, oletko käyttänyt aiheeseesi sopivia tietokantoja
 • Varaa informaatikko -palvelu käytössäsi!

 

Kirjallisten töiden ja opinnäytetöiden ohjeet  löydät SeAMKin intrasta.

Kirjoittamisen vinkkejä, määritelmiä ja suomen kielen tarkistukseen

Muista tekijänoikeudet!

 

 • Aloita tallennus, kun opinnäytetyösi on valmis ja ohjaava opettaja on sen hyväksynyt.
 • Opinnäytetyön voi tallentaa tietokantaan vain kerran, eikä sitä voi tallennuksen jälkeen enää muokata.
 • On siis tärkeää, että opinnäytetyöstä tallennetaan sen lopullinen versio, jonka ohjaaja on hyväksynyt.

Tallenna valmis opinnäytetyö Theseukseen

Onneksi olkoon!

Loading ...

Uudet SeAMK opinnäytetyöt

Loading ...