Siirry pääsisältöön

Tekoäly tiedonhaussa

Tässä oppaassa käsitellään tekoälyn hyödyntämistä tiedonhankinnan apuna korkeakouluopinnoissa. Oppaassa esitellään myös tekoälyn vastuulliseen käyttöön liittyviä kysymyksiä. Opasta päivitetään tarpeen mukaan.

Mitä tekoäly on ja mitä se ei ole?

Tekoälyn määritelmä

Tekoäly ei ole yksi tietynlainen tietojenkäsittelyn menetelmä, ja siksi sille on ollut erityisen vaikeaa löytää määritelmää, joka tyydyttäisi kaikkia. Pitkätukkainen henkilö seisoo valotaulun edessä, missä on erilaisia kuvakkeita ympyrässä.

Pääpiirteissään tekoälyä määrittävät

 • kyky suorittaa toimintoja, joita pidetään ihmisen älykkyyttä vaativina
 • kyky itsenäiseen, autonomiseen toimintaan
 • kyky olla vuorovaikutuksessa ympäristöstä tulevien signaalien ja datan kanssa ja sopeuttaa toimintaansa niiden mukaan suhteessa järjestelmän aiempaan toimintaan ja tuotoksiin (järjestelmän oppivuus)
 • pyrkimys toteuttaa ihmisen järjestelmälle antamaa tavoitetta ja tuotosta tavalla, joka optimoi tulokset.
   

Lähde: Digi- ja väestötietovirasto. (13.11.2023). Tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen: Tekoälyn sanasto.  https://www.suomi.fi/oppaat/vastuullinen-tekoaly/dataetiikka/tutustu-aiempaan-keskusteluun


Mitä tekoäly ei ole? Microsoft Copilot vastaa

 1. Tietoinen: Tekoäly ei ole tietoinen eikä sillä ole tunteita tai tietoisuutta. Se ei kykene kokemaan maailmaa samalla tavalla kuin ihmiset.

 2. Itsenäinen: Tekoäly ei toimi itsenäisesti. Se tarvitsee ihmisen ohjelmoinnin ja ohjeistuksen toimiakseen.

 3. Luova: Vaikka tekoäly voi luoda uusia malleja ja ratkaisuja, se ei ole luova samalla tavalla kuin ihminen. Se ei kykene tuottamaan uusia ideoita tai ajatuksia ilman ennalta määriteltyjä parametreja.

 4. Eettinen: Tekoäly ei tee eettisiä päätöksiä. Se ei ymmärrä oikeaa tai väärää, eikä sillä ole moraalista kompassia.

 5. Korvaamaton: Tekoäly ei korvaa ihmistä kaikissa tehtävissä. On monia tehtäviä, joissa ihmisen kyky ymmärtää monimutkaisia tilanteita, tehdä eettisiä päätöksiä ja käyttää luovuutta on korvaamatonta. Tekoäly on työkalu, joka voi auttaa ihmisiä, mutta se ei korvaa ihmistä kokonaan.

 

Lähteet:

Microsoft. (2024). Microsoft Copilot (versio 4.0 GPT turbo) [suuri kielimalli]. https://www.bing.com 

OpenAI. (2023). ChatGPT (versio 14) [suuri kielimalli]. https://chat.openai.com/chat

Tekoälyn soveltaminen tiedonhaun prosessissa

Tekoälyn soveltaminen tiedonhaussa on hidas ja vaativa prosessi, mikä vaatii käyttäjältä hyvää kielitaitoa, asiantuntemusta ja kriittistä arviointia. Tekoäly ei ole hakukone! Keskustelevaa tekoälyä ei voi käyttää tiedonlähteenä.

Keskustelevaa tekoälyä (esimerkiksi ChatGPT) voidaan käyttää tiedonhaun prosessin alussa

 • aiheeseen orientoitumisessa
 • aiheen ideoinnissa ja muotoilussa
 • hakusanojen ideoinnissa.

Tieteellisen tiedonhaun työkaluja voi hyödyntää artikkeleiden etsimisessä, mutta ne eivät korvaa perinteisiä kirjaston tarjoamia tietokantoja ja e-palveluja.

Lisäohjeita tiedonhaun suunnitteluun, lähteiden arviointiin ja verkkotiedon luotettavuuteen löytyy Tiedonhakijan oppaasta.

Saavutettavuusseloste