Skip to main content

Tiedonhakijan opas: Etusivu

Opiskelijan tiedonhankintaan

.

Tässä oppaassa on tietoa ja vinkkejä opiskelijan tiedonhankintaan. Etusivulle on koottu opiskelualasta riippumatonta tietoa tiedonhaun apuvälineistä, haun prosessista ja tiedon arvioinnista. - Opas soveltuu itseopiskelun tueksi ja sitä käytetään myös tiedonhankinnan opetuksessa.

Sanakirjat

E-kirjasto

Kaikki kirjaston tarjoamat e-aineistot

Kirjasto hankkii elektronista aineistoa (e-kirjoja, e-lehtiä, hakuteoksia ja viitetietokantoja) Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön. Kaikki asiakkaat voivat käyttää aineistoja kirjaston tiloissa.

E-kirjastoon

Tiedonhankintaosaaminen sujuvoittaa opiskelua

Opiskelussa tarvitset uutta tietoa jatkuvasti erilaisissa oppimistehtävissä, harjoitustöissä ja opinnäytetyössä. 

Hyvät tiedonhankintataidot sujuvoittavat opiskelua sekä lisäävät sen tehoa ja laatua. 

Tiedonhankintataosaaminen on osa ammatillista osaamista ja asiantuntijatyön edellytys. 

Tiedonhankinnan vaiheet

Onnistunut tiedonhaku perustuu tiedonlähteiden tuntemiseen sekä hyviin ja oivaltaviin hakusanoihin. 

Tiedonhankinta jakautuu yleisellä tasolla seuraaviin vaiheisiin, jotka limittyvät toisiinsa aiheesta ja sen vaativuudesta riippuen

  • aiheen kuvailu omin sanoin ja aiheeseen liittyvien näkökulmien pohtiminen - ajattele, kirjoita, piirrä, taulukoi, jäsennä aihettasi
  • hakusanojen ideointi - ota avuksi Finto YSO ja sanakirjat
  • tietonlähteiden ja tietokantojen valinta - aloita SeAMK-Finnasta, muista e-kirjaston laaja tarjonta 
  • tiedonhaku - opettele käyttämään erilaisia palveluja ja hyödynnä myös niiden lisäominaisuuksia
  • arviointi - tarkastele löytöjesi laatua, ajantasaisuutta, kattavuutta ja määrää

Samat vaiheet tunnistaa oppimisprosessista, sillä tiedonhankinta on osa oppimista. Siihen kuuluu välillä epävarmuuden ja riittämättömyyden tunteita ja tuskaa.

Jäsennä siis ensin aihe ja ideoi hyvät hakusanat. Hyvä apuväline hakusanojen ideoimiseen on YSO (Finto). Yleisen asiasanaston lisäksi kannattaa hyödyntää erikoisalojen sanastoja.

 

Kirjaston verkkopalveluiden kautta käytössäsi on yleisiä ja erikoisalojen tietokantoja. Kun olet ideoinut hakusanat, etsi tietoa tietokannoista tai internetistä. Löydät kattavan listan kirjaston hankkimista tietokannoista ekirjastosta

  • tutustu tietokannan käyttöön 
  • aloita ydinkäsitteellä, etene yhdistelmähakuun 
  • hakusanojen yhdistämisessä käytetään Boolen logiikkaa.
  • katkaise hakusanat tarvittaessa, jotta sanojen kaikki taivutusmuodot löytyvät, esim. child? -> child, children, children’s, childhood
  • tutustu rajausmahdollisuuksiin (aika, julkaisutyyppi, kokotekstitarjonta)

Alakohtaisia tiedonhaun oppaita

Hae SeAMK-Finnasta

Hae SeAMK Kirjaston
painettuja ja elektronisia aineistoja
SeAMK-Finnan etusivu.

Henkilökohtainen ohjaus

Varaa informaatikko -palvelu

Voit varata ohjausajan informaatikolta 
esimerkiksi aloittaessasi opinnäyte- tai tutkimustyötä. Ohjauksessa löydät aineistoa aiheestasi sekä saat samalla eväitä itsenäiseen tiedonhankintaan. Saat opastusta tiedonlähteiden valintaan, ideoita hakutapojen tehostamiseen, tukea aineistojen arviointiin ja neuvoja niiden käyttöönsaamisesta.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta voivat saada ohjausta maksutta tunnin ajan. Varaa aika informaatikolta sähköpostitse tai puhelimitse p. 040 830 0410.

SeAMK Kirjasto palvelee myös muita tiedonhakijoita tarjoamalla maksullisia tieto- ja koulutuspalveluja sopimuksen mukaan.