Siirry pääsisältöön

Tiedonhakijan opas

Tiedonhakijan oppaassa on yleistä tietoa verkkotiedonhausta ja sen välineistä.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media tiedonlähteenä ja asiantuntijaverkostona

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan sellaisia Internetin palveluja, joissa käyttäjät osallistuvat itse sisällön tuottamiseen ja muodostavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla. Esimerkiksi Facebook, X (Twitter) ja Flickr ovat esimerkkejä tämän kaltaisista palveluista.

Sosiaalinen media toimii sekä tiedonhaun että tiedon tuottamisen välineenä. Käytettäessä sosiaalista mediaa lähteenä on kiinnitettävä erityistä huomiota tiedon luotettavuuden arviointiin.

Monet sosiaalisen median palvelut mielletään viihteellisiksi, mutta ne ovat myös hyödyllisiä tiedon lähteitä. Tieto liikkuu verkostoissa ja verkostot myös jalostavat sekä soveltavat tietoa eteenpäin. Verkostot ovat tärkeitä tiedon ja ideoiden lähteitä erityisesti ammatillisen ja asiantuntijatiedon alueilla. 

  • Facebook - henkilöitä, tapahtumia, organisaatioita; keskusteluryhmiä ja foorumeita
  • LinkedIn - asiantuntijoita, organisaatioita, työpaikkoja
  • X (Twitter) - uutistietoa, tapahtumia, keskustelua ja näkökulmia

Wikipedia on tunnettu verkkopalvelu, jossa tieto tuotetaan yhteisöllisesti. Tiedontuottajien taso on sosiaalisen median sovelluksissa keskimääräistä vaihtelevampaa – mukaan mahtuu niin todella laadukkaita kuin heikkotasoisiakin tuotoksia – ja siksi niitä käytettäessä on syytä olla kriittinen.

Apuvälineitä ajan tasalla pysymiseen ja tiedon seurantaan

Sosiaalisen median sovellukset tarjoavat myös erilaisia apukeinoja uuden tiedon seurantaan. RSS-syötteiden avulla verkkosivuilla julkaistua uutta tietoa voi koota erilaisiin syötepalveluihin. Netvibes -palvelussa käyttäjä voi luoda oman sivustonsa, jolle voi kerätä uutissyötteitä, linkkejä eri sivustoille, sosiaalisen median päivityksiä ja muuta vastaavaa uutismaisesti tuotettua materiaalia. Palvelu helpottaa uuden tiedon seurantaa. Vastaavanlainen palvelu on myös Feedly

Blogit ovat hyvä esimerkki informaatiosta, jota käyttäjät itse tuottavat verkkoon. Usein blogit ovatkin kannanottoja, eräänlaisia mielipidekirjoituksia. Niistä voi kuitenkin olla hyötyä, kun halutaan etsiä mielipiteitä, kokemuksia ja näkemyksiä eri asioista.

RSS-syöte

RSS-syötteen logo. RSS-syötteen avulla voit tilata koneellesi tuoreimmat julkaisut reaaliajassa.

  • Voit seurata RSS-syötteitä joko erikseen koneelle asennettavalla RSS-lukijalla,
    nettiselaimen RSS-lukijalla tai syötteiden keruuseen tarkoitetun web-sivuston kautta.
  • RSS tuo jokaisen sivun sisällöt lukijalle heti kun ne on julkaistu. Säästät näin aikaa ja vaivaa!

Materiaaleja jaettaessa sovelletaan usein Creative Commons –lisensointia, joka mahdollistaa tekijänoikeuksien rajoitetun luovuttamisen.

 

Kirjasto verkossa

Facebook-logo.  X-logo.   Instagram-logo.   LinkedIn-logo.  Youtube-logo.   Flickr-logo. 
 

Saavutettavuusseloste