Siirry pääsisältöön

Standardit ja patentit

Tästä löydät tietoa standardeista ja patenteista.

Mikä on standardi?

 • Standardi on yhteinen menettelytapa toistuvaan toimintaan.
 • Standardit ovat luonteeltaan suosituksia, mutta viranomaiset saattavat edellyttää niiden käyttöä.
 • Standardi on kirjallinen julkaisu ja standardisoinnista huolehtivan viranomaisen, järjestön tai muun tunnustetun elimen hyväksymä. 

Lue lisää standardeista Suomen Standardisoimisliiton sivuilta.

Standardit


SFS logo.

Standardit harjoitustöissä ja opinnäytetöissä

Älä ota kuvakaappauksia, skannaa tai valokuvaa standardeja tai luovuta niitä ulkopuolisille

 • Standarditiedostot ovat vesileimattuja ja vesileimassa näkyy oppilaitoksen nimi. Tekijänoikeuslaki suojaa standardeja ja niitä saa käyttää vain oppilaitoksen sisäisessä toiminnassa.
   
 • Käytä standardia lähteenä ja tuottamaan itse kuvat tai taulukot ja viittaamaan standardiin sen sijaan, että kopioi standardia.
   
 • Lainauksen tai viittauksen yhteyteen merkitään standardin täydellinen tunnus, otsikko sekä julkaisuvuosi. Katso esimerkki lähdeluettelomerkinnästä
 • Standardeja ei saa liittää opinnäytetyön liitteeksi. 
 •  Standardeja tai niiden kopioita ei saa luovuttaa oppilaitoksen ulkopuolelle esimerkiksi yritykselle, jolle tehdään opinnäytetyötä.

Lähde:
Suomen Standardisoimisliitto (SFS). (i.a). Käytä standardeja oikein - huomioi tekijänoikeus. https://sfs.fi/standardeista/mika-on-standardi/standardien-tekijanoikeus/#Ohjeet-standardin-k%C3%A4ytt%C3%A4miseksi-opintoihin

Mikä on patentti?

 • Patentti on yksinoikeus käyttää keksintöä.
 • Keksinnön käytöllä tarkoitetaan ammattimaista hyödyntämistä, kuten tuotteen valmistusta, myyntiä, käyttöä ja maahantuontia.
 • Patentti suojaa aineetonta omaisuutta samaan tapaan kuin aidat, lukot ja vakuutukset suojaavat konkreettista omaisuutta.
 • Patentin voi myydä tai sen suojaamaan keksintöön voidaan myöntää käyttölupa eli lisenssi.
 • Patentti on alueellisesti rajallinen, eli se on voimassa niissä maissa, joissa patentti on haettu ja saatu.
 • Patentti on voimassa rajoitetun ajan, yleensä korkeintaan 20 vuotta hakemuksen tekemispäivästä.
 • Yksinoikeus on voimassa vain, jos patentti on voimassa. Jotta patentti pysyisi voimassa, siitä on maksettava vuotuiset ylläpitomaksut eli niin sanotut vuosimaksut. 

Lue lisää patenteista...

Patentit

Patentti- ja rekisterihallitus logo.

Patenttitietokantoja

Saavutettavuusseloste