Skip to main content

Standardit ja patentit: Etusivu

Mikä on standardi?

  • Standardi on yhteinen menettelytapa toistuvaan toimintaan.
  • Standardit ovat luonteeltaan suosituksia, mutta viranomaiset saattavat edellyttää niiden käyttöä.
  • Standardi on kirjallinen julkaisu ja standardisoinnista huolehtivan viranomaisen, järjestön tai muun tunnustetun elimen hyväksymä. 

Lue lisää...

Standardit


Kirjaudu ulos oikean yläkulman pudotusvalikosta valitsemalla IP käyttäjä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu -> Kirjaudu ulos.Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n uutisia:
Loading ...

Mikä on patentti?

  • Patentti on yksinoikeus käyttää keksintöä.
  • Keksinnön käytöllä tarkoitetaan ammattimaista hyödyntämistä, kuten tuotteen valmistusta, myyntiä, käyttöä ja maahantuontia.
  • Patentti suojaa aineetonta omaisuutta samaan tapaan kuin aidat, lukot ja vakuutukset suojaavat konkreettista omaisuutta.
  • Patentin voi myydä tai sen suojaamaan keksintöön voidaan myöntää käyttölupa eli lisenssi.
  • Patentti on alueellisesti rajallinen, eli se on voimassa niissä maissa, joissa patentti on haettu ja saatu.
  • Patentti on voimassa rajoitetun ajan, yleensä korkeintaan 20 vuotta hakemuksen tekemispäivästä.
  • Yksinoikeus on voimassa vain, jos patentti on voimassa. Jotta patentti pysyisi voimassa, siitä on maksettava vuotuiset ylläpitomaksut eli niin sanotut vuosimaksut. 

Lue lisää...

Patentit


Patentti- ja rekisterihallituksen uutisia:
Loading ...