Siirry pääsisältöön

Liiketoiminta

Liiketoiminnan tiedonlähteitä

Miksi ja millaista tietoa tarvitset opinnäytetyöskentelyssä?

 • Opinnäytetyön tekstiosaan kirjoitetaan teoreettinen viitekehys, jossa opinnäytetyön aihe esitellään aikaisempiin tutkimuksiin ja teoreettiseen tietoon nojaten
 • Viitekehys tarkoittaa aiheesta tuotettua aikaisempaa tietoa ja tutkimuksia
 • Aiheeseen liittyvään ajankohtaiseen ammatilliseen keskusteluun on tärkeä perehtyä - sen avulla saat näkökulmia ja perusteluja aiheen käsittelyyn ja valintaan
 • Aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet täytyy selittää tiedonlähteiden avulla
 • Tutkimus - ja kehittämismenetelmien onnistunut soveltaminen edellyttävät tiedonhankintaa
 • Kiinnitä lähteiden arvioinnissa huomiota lähteiden ammatillisuuteen, tieteellisyyteen, ajanmukaisuuteen ja kansainvälisyyteen

Opinnäytetyön prosessi

 

Jäsennä aiheesi ja sen keskeiset käsitteet

 • mitkä ovat aiheesi keskeisiä käsitteitä?
 • millä hakusanoilla keskeisiä käsitteitä voi kuvata?
 • hakusanojen valinnassa auttavat
 • kokeile rokeasti erilaisia hakusanoja ja hakusanayhdistelmiä

Lähteiden käyttö on keskeinen osa opinnäytetyön tekemistä. Sillä rakennetaan opinnäytetyön tietoperustaa. Tarkastele löytämääsi tietoa kriittisesti ja vertaa sitä muuhun tietoon. Tiedon alkuperä, ajantasaisuus, tiedon tarkoitus, luotettavuus ja objektiivisuus ovat tärkeitä kriteereitä. Lue lisää arvioinnista  

Opinnäytetyön lähteitä ovat

 • Ammattikirjallisuus 
 • Ammattilehtien artikkelit
 • Tutkimusjulkaisut
 • Tutkimusartikkelit
 • Menetelmäoppaat (Kvantitatiivinen vai kvalitatiivinen? Toiminnallinen? Kehittämistehtävä? Case-tutkimus? Toimintatutkimus? Haastattelu? Aineiston analyysi?: Tutkimusmenetelmäkirjallisuutta Finnasta
 • Alan asiantuntijoiden, asiantuntijaorganisaatioiden ja järjestöjen tuottama tieto
 • Lainsäädäntö
 • Tilastot
 • Markkinatieto

Kun etsit tietoa, käytä monipuolisesti erilaisia työkaluja, joista tässä oppaassa kerrotaan.

Mitä jos tietoa ei löydykään?

 • kokeile aiheesi erilaisia hakusanoja, esim. synonyymejä, laajempia ja suppeampia käsitteitä 
 • tarkasta, oletko käyttänyt hakusanoja oikein (katkaisut,  yhdistämiset ja hakulogiikka)
 • mieti, oletko käyttänyt aiheeseesi sopivia tietokantoja
 • varaa ohjausaika informaatikolta: Varaa informaatikko

Opinnäytetyön tekemistä ohjaavat  SeAMK Intrasta löytyvät ohjeet, jotka käsittelevät opinnäytetyön toteuttamista, arviointia ja julkistamista.
Kirjallisten töiden ohje on käytettävissä myös avoimesti verkossa.

 • On suositeltavaa, että tallennat opinnäytetyösi ammattikorkeakoulujen avoimeen julkaisuarkistoon, Theseukseen.
 • Tallenna opinnäytetyösi sen jälkeen, kun  ohjaava opettaja on sen hyväksynyt.
 • Opinnäytetyön voi tallentaa tietokantaan vain kerran, eikä sitä voi tallennuksen jälkeen enää muokata.
 • Tarkista vielä ennen tallentamista, että opinnäytetyön nimi ja tekijätiedot ovat oikein ja että sisällysluettelo on kunnossa.
 • Theseus-tallennuksen ohjeet löytyvät SeAMK Intrasta.

 

 

Tiedonhankinnan ohjauspalvelut

Tiedonhankinnan ohjaus osana opinnäytetyön opintoja

 • Kuvituskuva.Opinnäyteyöhön liittyviin opintoihin sisältyy tiedonhaun ohajusta. Ohjausta on tarjolla noin kerran kuukaudessa koko lukuvuoden ajan lukujärjestyksen mukaisesti. Ohjaus koostuu oppitunneista (3h) ja opinnäytetyön aiheeseen liittyvästä tiedonhakutehtävästä. Ohjaukseen ilmoittaudutaan Moodlen kautta (Opinnäytetyön tiedonhankinta, LITA).

Henkilökohtainen ohjaus

Saavutettavuusseloste