Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Kirjastonkäyttäjän opas

Tietoa ja ohjeita kirjaston käytöstä ja palveluista.

Opinnäytetyön tekijälle

Jäsennä aiheesi keskeiset käsitteet

Luo käsitteistä hakusanoja ja niiden yhdistelmiä. Apuna voit käyttää esimerkiksi käsite- ja miellekarttoja.

Asiasanastoja ja ontologioita:

Selaa aikaisempia opinnäytetöitä Theseus-verkkopalvelun logo.

Theseuksesta, ammattikorkeakoulujen yhteisestä julkaisuarkistosta löydät muiden tekemiä opinnäytetöitä. Sieltä saat ideoita ja uusia näkökulmia aiheeseen ja mallia tekemiseen.

Lähteiden käyttö on keskeinen osa opinnäytetyön tekemistä. Sillä rakennetaan opinnäytetyön tietoperustaa. Tarkastele löytämääsi tietoa kriittisesti ja vertaa sitä muuhun tietoon. Tiedon alkuperä, ajantasaisuus, tiedon tarkoitus, luotettavuus ja objektiivisuus ovat tärkeitä kriteereitä. Lue lisää arvioinnista  

Aiheen perustelu, teoreettinen tausta, viitekehys, käsitteiden määrittely,  tutkimustuloksia

 • Menetelmäoppaita - Kvantitatiivinen vai kvalitatiivinen? Toiminnallinen? Kehittämistehtävä? Case-tutkimus? Toimintatutkimus? Haastattelu? Aineiston analyysi?

Uutta tietoa - kuka tai mikä organisaatio, järjestö tai asiantuntija tuottaa aiheesi tietoa?

Alakohtaista tietoa löydät esimerkiksi oman alasi alanmukaisista oppaista.

Virallista- ja faktatietoa - perusteluja, tosiasiat, määräykset, ohjeet:

Mitä jos tietoa ei löydykään?

 • kokeile aiheesi erilaisia hakusanoja, esim. synonyymejä, laajempia ja suppeampia käsitteitä 
 • tarkasta, oletko käyttänyt hakusanoja oikein (katkaisut,  yhdistämiset ja hakulogiikka)
 • mieti, oletko käyttänyt aiheeseesi sopivia tietokantoja
 • Varaa informaatikko -palvelu käytössäsi!

 SeAMKissa noudatetaan Kirjallisten töiden ja opinnäytetöiden ohjeita erilaisissa harjoitustöissä ja opinnäytetöissä. 

Kirjoittamisen vinkkejä, määritelmiä ja suomen kielen tarkistukseen

Muista tekijänoikeudet!

 • Aloita tallennus, kun opinnäytetyösi on valmis ja ohjaava opettaja on sen hyväksynyt. Pinoruno jssa aiheena opinnäytetyön kirjoittaminen.
 • Opinnäytetyön voi tallentaa tietokantaan vain kerran, eikä sitä voi tallennuksen jälkeen enää muokata.
 • On siis tärkeää, että opinnäytetyöstä tallennetaan sen lopullinen versio, jonka ohjaaja on hyväksynyt.

Tallenna valmis opinnäytetyö Theseukseen

Onneksi olkoon!

Miksi ja millaista tietoa tarvitset opinnäytetyöskentelyssä?

 • Opinnäytetyön tekstiosaan kirjoitetaan teoreettinen viitekehys, jossa opinnäytetyön aihe esitellään aikaisempiin tutkimuksiin ja teoreettiseen tietoon nojaten
 • Viitekehys tarkoittaa aiheesta tuotettua aikaisempaa tietoa ja tutkimuksia
 • Aiheeseen liittyvään ajankohtaiseen ammatilliseen keskusteluun on tärkeä perehtyä - sen avulla saat näkökulmia ja perusteluja aiheen käsittelyyn ja valintaan
 • Aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet täytyy selittää tiedonlähteiden avulla
 • Tutkimus - ja kehittämismenetelmien onnistunut soveltaminen edellyttävät tiedonhankintaa
 • Kiinnitä lähteiden arvioinnissa huomiota lähteiden ammatillisuuteen, tieteellisyyteen, ajanmukaisuuteen ja kansainvälisyyteen

Mikä on tutkimus?

 • Tutkimuksen rakenne (esim. IMRAD)
 • Kirjoittajana tutkija, asiantuntija
 • Julkaistu tieteellisessä- tai tutkimussarjassa tai tieteellisessä lehdessä
 • Mukana aina lähdeluettelo 

Miten lisään aineistoa suosikit-listalle SeAMK-Finnassa?

Henkilökohtainen ohjaus

Varaa informaatikko -palvelu

Kaksi ihmistä istuu vastakkain pöydän ääressä kannettava tietokone välissä.

Voit varata ohjausajan informaatikolta esimerkiksi aloittaessasi opinnäytetyötä. Kerro viestissä tiedontarpeestasi, mitä lähteitä olet jo löytänyt ja mitä apua vielä tarvitset. 

Ohjauksessa saat vinkkejä kirjojen, lehtiartikkeleiden ja verkkoaineistojen löytämiseen. Samalla saat eväitä itsenäiseen tiedonhankintaan.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat saada ohjausta maksutta tunnin ajan.

Varaa aika omalta informaatikoltasi tai laita viestiä yhteiseen sähköpostiin

Saavutettavuusseloste