Siirry pääsisältöön

Kirjastonkäyttäjän opas

Tietoa ja ohjeita kirjaston käytöstä ja palveluista.

Theseus-verkkopalvelun etusivu.

Elektroniset opinnäytetyöt

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä julkaistaan verkkojulkaisuina verkkokirjasto Theseuksessa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opinnäytetöiden tallentaminen Theseukseen on alkanut syksyllä 2009.

Tiedejatutkimus.fi

Kuvituskuva.

 

Tiedejatutkimus.fi -sivustolle on koottu tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Sivustolta löytyy tietoa mm. yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisuista, hankkeista ja Suomessa tuotetuista tutkimusaineistoista sekä tiede- ja hankeuutisia. Palvelu on otettu käyttöön kesäkuussa 2020. 

Henkilökohtainen ohjaus

Lisäapua Varaa informaatikko -palvelusta

Kaksi ihmistä istuu vastakkain pöydän ääressä kannettava tietokone välissä.

 

Voit varata ohjausajan informaatikolta, jos tiedonlähteiden löytäminen on osoittautunut hankalaksi. Kerro viestissä tiedontarpeestasi, mitä hakusanoja olet jo käyttänyt, lähteitä olet löytänyt ja mitä apua nyt tarvitset. Voit ehdottaa viestissäsi ajankohtia tapaamiseen ja haluatko ohjausajan Teamsissä vai paikan päällä kirjastossa. 

Ohjauksessa saat vinkkejä kirjojen, lehtiartikkeleiden ja verkkoaineistojen löytämiseen. Samalla saat eväitä itsenäiseen tiedonhankintaan.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat saada ohjausta maksutta tunnin ajan.

Varaa aika omalta informaatikoltasi tai laita viestiä yhteiseen sähköpostiin

Opinnäytetyöohjeet

Miksi ja millaista tietoa tarvitset opinnäytetyöskentelyssä?

  • Kaikkiin opinnäytetöihin kuuluu teoreettinen viitekehys, jossa esitellään opinnäytetyön aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta ja teoriaa sekä selitetään keskeisiä käsitteitä. 
  • Ajankohtaiseen ammatilliseen tietoon ja keskusteluun on tärkeä perehtyä. Niiden avulla saat näkökulmia ja perusteluja aiheen valintaan ja ammatillisen merkityksen tunnistamiseen.
  • Tutkimus- ja kehittämismenetelmien onnistunut soveltaminen edellyttää tiedonhankintaa. Kiinnitä lähteiden arvioinnissa huomiota lähteiden ammatillisuuteen, tieteellisyyteen, ajantasaisuuteen ja kansainvälisyyteen. 

Ideoi ja jäsennä aiheesi

Jäsennä aiheesi keskeiset käsitteet

Luo käsitteistä hakusanoja ja niiden yhdistelmiä. Apuna voit käyttää esimerkiksi käsite- ja miellekarttoja.

Asiasanastoja ja ontologioita:

Selaa aikaisempia opinnäytetöitäTheseus-verkkopalvelun logo.

Theseuksesta, ammattikorkeakoulujen yhteisestä julkaisuarkistosta löydät muiden tekemiä opinnäytetöitä. Sieltä saat ideoita ja uusia näkökulmia aiheeseen ja mallia tekemiseen.

Tiedekorkeakoulujen opinnäytetöitä voit etsiä niiden julkaisuarkistoista

Opinnäytetöiden lähdeluetteloista saattaa olla hyötyä, vaikka et käyttäisikään niitä lähteinä omassa työssäsi. Suhtaudu opinnäytetöihin lähteenä kriittisesti.  

Etsi tietoa aiheestasi

Lähteiden käyttö on keskeinen osa opinnäytetyön tekemistä. 

Aiheen teoreettinen tausta (viitekehys, käsitteet, aikaisempia tutkimuksia)

Tietoa tutkimus- ja kehittämismenetelmistä ja niiden soveltamisesta

Alla esimerkkejä kirjoista, jotka löydät SeAMK-Finnasta

Tutkimusartikkeleiden avulla voi oppia menetelmien soveltamisesta. Tutustu esimerkiksi kotimaisiin tutkimusartikkeleihin Journal.fi -sivulla.

 

Uutta tietoa - kuka tai mikä organisaatio, järjestö tai asiantuntija tuottaa aiheesi tietoa?

Alakohtaista tietoa löydät esimerkiksi oman alasi alanmukaisista oppaista.

Virallista- ja faktatietoa - perusteluja, tosiasiat, määräykset, ohjeet:

Tiedon arviointi

Tarkastele löytämääsi tietoa kriittisesti ja vertaa sitä muuhun tietoon. Selvitä ja arvioi huolellisesti tiedon alkuperä, tiedon tarkoitus, luotettavuus ja objektiivisuus sekä tiedon ajantasaisuus. Muista myös tiedon kattavuus, esimerkiksi esitemäiset julkaisut eivät ole riittäviä tiedonlähteitä opinnäytetyöhön. Lue lisää tiedon arvioinnista.

 

Apua ja vinkkejä kirjoittamiseen ja raportointiin

 

Vinkkejä tiedonhaun tehostamiseen

  • kokeile aiheesi useita erilaisia hakusanoja, esimerkiksi synonyymejä, laajempia ja suppeampia käsitteitä.
  • tarkasta, oletko käyttänyt hakusanoja oikein (katkaisut,  yhdistämiset ja hakulogiikka).
  • varmista, että olet tutkinut laajasti käytössäsi olevia tietokantoja ja kokoelmia

 

Mitä jos tietoa ei löydykään?

Mikä on tutkimus?

  • Tutkimuksen rakenne (esim. IMRAD)
  • Kirjoittajana tutkija, asiantuntija
  • Julkaistu tieteellisessä- tai tutkimussarjassa tai tieteellisessä lehdessä
  • Mukana aina lähdeluettelo 

Miten lisään aineistoa suosikit-listalle SeAMK-Finnassa?

Saavutettavuusseloste