Skip to main content

Kirjaston käyttäjän opas: Maksut ja säännöt

Myöhästymismaksut

Uusi tai palauta lainasi viimeistään eräpäivänä ja vältä maksut.

Lainat 28 vrk ja opinnäytetyöt 
0,10 €/laina/päivä
(6 maksutonta päivää eräpäivän jälkeen)
Lainat 14 vrk
0,40 €/laina/päivä
(heti eräpäivän jälkeisestä päivästä)

 

Lainausoikeuden menettää, kun maksuja on 10 € tai yli. Lainausoikeus palautuu, kun kaikki myöhästymismaksut on maksettu.
Kadonneen tai tuhoutuneen aineiston korvaushinta määräytyy uuden vastaavan mukaan. Jollei uutta ole saatavilla, korvaushinnat määritellään tapauskohtaisesti. Aineiston voi korvata myös hankkimalla vastaavan aineiston.

Hyväksytty Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston johtoryhmässä 8.4.2014.

Hinnasto

Kirjastokortti

Ensimmäinen kirjastokortti 0 €
Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle 5 €


Kopiot ja tulosteet

Mustavalkoiset 0,20 € / kpl
Värilliset  0,40 € / kpl


Kaukolainat muista kirjastoista

Kirjat kotimaasta ja Pohjoismaista
7 € / kirja
Pohjoismaiden ulkopuolelta laskun mukaan
Artikkelikopiot ja mikrokortit laskun mukaan


Kaukopalvelu kirjastoille Suomessa

Kaukolainat omista kokoelmista
9 € / laina
Artikkelikopiot
​9 € / artikkeli


Tietopalvelu ja koulutukset

Varaa informaatikko -palvelu. Ohjausta tiedonhankintaan. SeAMK opiskelijat ja henkilökunta 1 tunti maksutta
Tietopalvelu
alk. 40 € / tunti (sis. alv. 24 %)
Tiedonhankinnan tilauskoulutus
​Sopimuksen mukaan


Tarvikkeet

Kangaskassi 1 €


Maksut ovat voimassa toistaiseksi.

Hyväksytty Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston johtotiimissä 21.8.2015. Päivitetty 19.6.2018

Käyttösäännöt

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto sijaitsee Seinäjoella Kampustalossa Seinäjoen ammattikorkeakoulun Framin kampuksella.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastolla on oma kirjastokortti ja SeAMK-Finna-verkkopalvelu, jolla voi hakea kirjaston painettuja ja elektronisia aineistoja, tehdä varauksia, uusia lainoja, tallentaa suosikkiteoksia ja hakuja.

Käyttöoikeus
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto on kaikille avoin kirjasto. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää kirjaston aineistoa ja palveluja sekä yleisökoneita ja -tiloja kirjaston sääntöjen mukaisesti. Kirjaston lisenssisopimuksilla hankittujen e-aineistojen etäkäyttö on mahdollista vain SeAMKin käyttäjätunnuksilla.

Kirjastokortti
Kirjastokortin saadakseen asiakkaan on ilmoitettava henkilö- ja yhteystietonsa sekä todistettava henkilöllisyytensä. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan suostumus. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on oltava aina mukana lainattaessa. Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen.

Kirjastokortin voimassaoloaika on määräaikainen. Voimassaoloajan pituus määräytyy asiakasryhmän mukaan. Kortin voimassaoloajan loputtua asiakastiedot tarkistetaan ja voimassaoloaika määritellään uudelleen.

Allekirjoituksellaan asiakas sitoutuu noudattamaan käyttösääntöjä. Asiakas on vastuussa kortillaan lainatusta aineistosta sekä alle 15-vuotiaan lapsensa lainaamasta aineistosta. Osoitteen-, nimen- ja huoltajatietojen muutokset sekä kortin katoaminen tulee ilmoittaa kirjastoon. Kirjaston asiakasrekisterin rekisteriseloste.

Lainaus ja lainojen uusinta
Kurssikirjojen laina-aika on 14 vuorokautta (2 viikkoa) ja muun aineiston 28 vuorokautta (4 viikkoa). Aikakauslehtiä ei lainata.

Lainat voidaan uusia kirjastossa paikan päällä, puhelimitse, sähköpostitse tai SeAMK-Finna-verkkopalvelussa, ellei niistä ole varauksia. Lainat voi uusia enintään 50 kertaa.

Varaus
Sekä lainassa että hyllyssä olevaa aineistoa voi varata.

Aineistoa voi varata SeAMK-Finna-verkkopalvelussa sekä  sähköpostitse tai  puhelimitse. Itsellä jo lainassa olevaa aineistoa ei voi varata.

Varauksen nouto
Varaus noudetaan itsepalveluna Kampustalon Tapio-salista. Varausta tehtäessä on erikseen hyväksyttävä käyttöehdot, jotta varaus voidaan laittaa noudettavaksi kaikille avoimesta varausten noutohyllystä. Varauksissa on näkyvissä varaajan kirjasto- tai opiskelijakortin numero.

Jos et halua, että varauksesi on avoimessa noutohyllyssä,  voit tehdä varauksen kirjaston asiakaspalvelussa. Tällöin varaus ei ole noudettavissa avoimesta varausten noutohyllystä, vaan se on noudettava kirjaston asiakaspalvelusta kirjaston palveluaikoina.

Palautus
Aineisto palautetaan kirjaston palautusautomaateilla. Palveluaikojen ulkopuolella palautettu aineisto käsitellään seuraavana kirjaston aukiolopäivänä.  Myöhässä olevasta aineistosta kertyy myöhästymismaksua kiinnioloajalta kirjaston hinnaston mukaisesti. Aineiston palauttaminen palautusluukun kautta tai postitse on asiakkaan omalla vastuulla.

Palautusten myöhästyminen
Asiakkaan tulee uusia tai palauttaa lainansa viimeistään eräpäivänä välttääkseen myöhästymismaksut. Ensimmäinen palautuskehotus lähetetään heti seuraavana päivänä eräpäivästä. Toinen palautuskehotus lähetetään, kun eräpäivästä on kulunut 6 vuorokautta.

Kurssikirjoista kertyy myöhästymismaksuja jokaiselta eräpäivän jälkeiseltä päivältä, myös viikonloppujen ajalta.  Muut lainat voi palauttaa maksutta kuuden vuorokauden ajan eräpäivästä. Tämän jälkeen velkasaldolle kertyy myöhästymismaksuja jokaiselta eräpäivän jälkeiseltä päivältä, myös viikonloppujen ajalta.

Asiakas on vastuussa siitä, että lainat palautetaan tai uusitaan ajallaan. Sähköpostitse saapuvan ennakkoilmoituksen tulematta jääminen, esim. sähköpostiliikenteessä esiintyneiden ongelmien vuoksi, ei vapauta eräpäivän ylityksestä kertyneistä maksuista.

Lainausoikeuden menettäminen
Asiakas menettää lainausoikeutensa, jos velkasaldo ylittää hinnastossa määritellyn lainauskiellon rajan tai kun asiakasta on laskutettu. Lasku lähetetään turmeltuneesta tai palauttamattomasta aineistosta kun lainan eräpäivästä on kulunut 60 päivää. Maksut voidaan periä tarvittaessa oikeustoimin, jolloin perintäkulut jäävät asiakkaan maksettavaksi.

Lainausoikeuden saa takaisin palauttamalla myöhässä olevan aineiston ja maksamalla myöhästymismaksut, korvaamalla kadonneen tai turmeltuneen aineiston tai maksamalla koko velkasaldon. Asiakas voi luopua lainausoikeudestaan palauttamalla kirjastokortin kirjastoon, jolloin hänen tietonsa poistetaan kirjastojärjestelmästä.

Kaukopalvelu
Kaukopalvelu tilaa muista kirjastoista aineistoa, jota ei ole kirjaston omissa kokoelmissa. Kaukopalvelupyynnön voi tehdä kirjaston toimipisteessä tai sähköpostilla. Kaukopalveluasiakkaalla on oltava voimassa oleva kirjastokortti ja lainausoikeus Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastoon.

Muut kirjastot voivat tilata kaukolainoja SeAMK Kirjastosta sähköpostitse. Kurssikirjoja kaukolainataan vain niille asiakasryhmille, joilla on kurssikirjojen varausoikeus.

Maksut
Kirjasto perii noutoilmoitus-, palautuskehotus- ja myöhästymismaksuja voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Maksamattomat myöhästymismaksut ja muut maksut kertyvät asiakkaan velkasaldoon. Kun velkasaldon ylittää  hinnastossa määritellyn lainauskieltorajan, asiakas joutuu lainauskieltoon.

Kadotetusta, palauttamatta jätetystä tai vahingoittuneesta aineistosta peritään korvaushinta, joka määritellään tapauskohtaisesti. Lisäksi peritään laskutuksesta ja perinnästä aiheutuneet kulut. Kadonneen tai vahingoittuneen kortin uusimisesta peritään hinnaston mukainen maksu.

Kaukolainoista, tietopalvelusta ja  tiedonhankinnan opetuksesta  peritään maksut hinnaston mukaisesti.

Elektroninen aineisto
Kirjastossa on kaikkien käytettävissä elektronista aineistoa (e-kirjoja, e-lehtiä, hakuteoksia ja viitetietokantoja). Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää e-aineistoja SeAMKin verkossa olevilta työasemilta tai verkon ulkopuolelta etäkäytön kautta lisenssiehtojen mukaisesti. Aineistokohtaiset käyttöoikeudet ja -ohjeet löytyvät kirjaston verkkosivuilta.

Tietosuoja
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan. Asiakkaan lainoja tai muita  asiakasta koskevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Tämä ei koske perintätoimia. Jokaisella on henkilötietolain (523/99) mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä (Yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste, PDF). Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus (Tietosuojalautakunnan päätös n:o 56, 29.11.1993).

Asiakkaan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet
Asiakas käyttää aineistoa omalla vastuullaan. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita. Kirjasto ei myöskään vastaa kirjaston välineillä kolmannelle osapuolelle tehdystä vahingosta.

Kirjaston aineistoa, toimintaa ja palvelua koskevat toivomukset ja huomautukset voi tehdä kirjaston henkilökunnalle. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä kirjaston johtajaan.

Hyväksytty Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston johtotiimissä 21.8.2015. Päivitetty 5.2.2019

Lisätietoa muistutuksista

Eräpäivämuistutukset  lähetetään sähköpostitse. Muistutukset lähetetään postitse (1€),  mikäli sinulla ei ole sähköpostiosoitetta.

  • Ensimmäinen muistutusviesti on ennakkoilmoitus tulossa olevasta eräpäivästä 2-4 vuorokautta ennen eräpäivää.
  • Kun eräpäivästä on kulunut yksi vuorokausi, saat ensimmäisen myöhästymismuistutuksen. Sen jälkeen saat kolme muistutusta viikon välein.
  • Kun eräpäivästä on kulunut 60 vuorokautta, saat kirjeen postitse. Tässä vaiheessa olet lainauskiellossa, etkä enää pysty uusimaan lainojasi. Lainauskiellossa ollessasi et myöskään voi varata tai lainata uusia kirjoja.
  • Postitse tulevassa kirjeessä saat tietoa tulossa olevasta laskusta ja sitä seuraavista toimenpiteistä.
  • Voit välttää laskun palauttamalla myöhässä olevan aineiston.

Verkkomaksaminen

SeAMK-Finnassa voit maksaa myöhästymismaksuja myös verkkomaksuna. Ohjeet

Verkkopankkimaksamisen maksunvälityspalvelun hoitaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjälle palvelu toimii kuten perinteinen verkkomaksaminen.

Paytrail

Lisätietoa laskutuksesta ja perinnästä

Mikäli et reagoi saamaasi palautuskehoituskirjeeseen, saat seuraavaksi laskun.

  • Lasku sisältää aineiston korvaushinnat, korvattavan aineiston myöhästymismaksut ja laskutuskulut.
  • Laskun saatuasi voit vielä palauttaa laskutetun aineiston kirjastoon. Silloin maksat vain myöhästymismaksut.
  • Maksamattomista laskuista lähetetään ensin maksumuistukset. Maksamattomat laskut  siirtyvät Lindorff Oy:lle perintään.
  • Kun lasku on siirretty Lindorffille, voit hoitaa maksut ainoastaan heidän kauttaan.
  • Kun olet hoitanut maksun ja tieto maksusta on tullut Lindorffilta, puramme lainakiellon.

Pelkät myöhästymismaksut eivät mene perintään.