Siirry pääsisältöön

Kirjastonkäyttäjän opas

Tietoa ja ohjeita kirjaston käytöstä ja palveluista.

Käyttösäännöt

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto sijaitsee Seinäjoella Kampustalossa Seinäjoen ammattikorkeakoulun kampuksella.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastolla on oma kirjastokortti ja SeAMK-Finna-verkkopalvelu, jolla voi hakea kirjaston painettuja ja elektronisia aineistoja, tehdä varauksia, uusia lainoja, tallentaa suosikkiteoksia ja hakuja.

Käyttöoikeus

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto on kaikille avoin kirjasto. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää kirjaston aineistoa ja palveluja sekä yleisökoneita ja -tiloja kirjaston sääntöjen mukaisesti. Kirjaston lisenssisopimuksilla hankittujen e-aineistojen etäkäyttö on mahdollista vain SeAMKin käyttäjätunnuksilla.


Kirjastokortti

Kirjastokortin saadakseen asiakkaan on ilmoitettava henkilö- ja yhteystietonsa sekä todistettava henkilöllisyytensä. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan suostumus. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on oltava aina mukana lainattaessa. Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen.

Kirjastokortin voimassaoloaika on määräaikainen. Voimassaoloajan pituus määräytyy asiakasryhmän mukaan. Kortin voimassaoloajan loputtua asiakastiedot tarkistetaan ja voimassaoloaika määritellään uudelleen.

Allekirjoituksellaan asiakas sitoutuu noudattamaan käyttösääntöjä. Asiakas on vastuussa kortillaan lainatusta aineistosta sekä alle 15-vuotiaan lapsensa lainaamasta aineistosta. Osoitteen-, nimen- ja huoltajatietojen muutokset sekä kortin katoaminen tulee ilmoittaa kirjastoon.SeAMKin opiskelijoiden henkilötietoja ylläpidetään opiskelijahallintajärjestelmässä.


Lainaus ja lainojen uusinta

Kurssikirjojen laina-aika on 14 vuorokautta (2 viikkoa) ja muun aineiston 28 vuorokautta (4 viikkoa). Liikuntavälineiden laina-aika on 7 vuorokautta (1 viikko). Aikakauslehtiä ei lainata.

SeAMKin opiskelijat, jotka ovat Celia-asiakkaita, saavat halutessaan kurssikirjoille pidennetyn neljän viikon laina-ajan normaalin kahden viikon sijaan. Pidennyksen laina-aikaan saa ottamalla yhteyttä SeAMK Kirjaston Celia-yhteyshenkilöön. Lue lisää Celia-palvelusta.

Lainat voidaan uusia kirjastossa SeAMK-Finna-verkkopalvelussa, Tuudo-sovelluksessa, paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostitse, ellei niistä ole varauksia. Lainoja voi uusia maksimissaan 2 vuoden ajan, ellei niihin ei ole varauksia. Uusintakertoja ei ole rajoitettu. (SeAMK henkilökunta 4 v.) Liikuntavälineiden lainoja ei voi uusia.


Varaus

Sekä lainassa että hyllyssä olevaa aineistoa voi varata.

Aineistoa voi varata SeAMK-Finna-verkkopalvelussa sekä  sähköpostitse tai  puhelimitse. Itsellä jo lainassa olevaa aineistoa ei voi varata. Liikuntavälineitä ei voi varata.

Varauksen nouto

Varaus noudetaan itsepalveluna Kampustalon Tapio-salista. Varausta tehtäessä on erikseen hyväksyttävä käyttöehdot, jotta varaus voidaan laittaa noudettavaksi kaikille avoimesta varausten noutohyllystä. Varauksissa on näkyvissä varaajan kirjasto- tai opiskelijakortin numero.

Jos et halua, että varauksesi on avoimessa noutohyllyssä,  voit tehdä varauksen kirjaston asiakaspalvelussa. Tällöin varaus ei ole noudettavissa avoimesta varausten noutohyllystä, vaan se on noudettava kirjaston asiakaspalvelusta kirjaston palveluaikoina.


Palautus

Aineisto palautetaan kirjaston palautusautomaateilla. Näin palautukset rekisteröityvät heti. Palautuksia voi jättää myös Kampustalon C0-pääoven ulkopuolella olevaan palautusluukkuun. Palautusluukkuuna palautettu aineisto käsitellään seuraavana kirjaston aukiolopäivänä.  Myöhässä olevasta aineistosta kertyy myöhästymismaksua kiinnioloajalta kirjaston hinnaston mukaisesti. Aineiston palauttaminen palautusluukun kautta tai postitse on asiakkaan omalla vastuulla.

Palautusten myöhästyminen

Asiakkaan tulee uusia tai palauttaa lainansa viimeistään eräpäivänä välttääkseen myöhästymismaksut. Asiakas saa muistutusviestin sähköpostiinsa 2-4 päivää ennen eräpäivää sekä toisen viestin eräpäivänä. Ensimmäinen palautuskehotus lähetetään kun eräpäivästä on kulunut kaksi päivää. Sen jälkeen asiakkaalle lähetetään vielä kolme palautuskehoitusta, jotka lähtevät yhden, kahden ja neljän viikon kuluttua eräpäivästä.

Kurssikirjoista kertyy myöhästymismaksuja jokaiselta eräpäivän jälkeiseltä päivältä.  Muut lainat voi palauttaa maksutta kuuden vuorokauden ajan eräpäivästä. Tämän jälkeen velkasaldolle kertyy myöhästymismaksuja jokaiselta eräpäivän jälkeiseltä päivältä. Kertyvät myöhästymismaksut näkyvät asiakkaalle vasta kun lainat on palautettu tai uusittu.

Asiakas on vastuussa siitä, että lainat palautetaan tai uusitaan ajallaan. Sähköpostitse saapuvan ennakkoilmoituksen tulematta jääminen, esim. sähköpostiliikenteessä esiintyneiden ongelmien vuoksi, ei vapauta eräpäivän ylityksestä kertyneistä maksuista.


Maksut

Kirjasto perii noutoilmoitus-, palautuskehotus- ja myöhästymismaksuja voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Maksamattomat myöhästymismaksut ja muut maksut kertyvät asiakkaan velkasaldoon. Kun velkasaldon ylittää  hinnastossa määritellyn lainauskieltorajan, asiakas joutuu lainauskieltoon.

Kadotetusta, palauttamatta jätetystä tai vahingoittuneesta aineistosta peritään korvaushinta, joka määritellään tapauskohtaisesti. Lisäksi peritään laskutuksesta ja perinnästä aiheutuneet kulut. Kadonneen tai vahingoittuneen kortin uusimisesta peritään hinnaston mukainen maksu.

Kaukolainoista, tietopalvelusta ja  tiedonhankinnan opetuksesta  peritään maksut hinnaston mukaisesti.

Lainausoikeuden menettäminen

Asiakas menettää lainausoikeutensa, jos velkasaldo ylittää hinnastossa määritellyn lainauskiellon rajan tai kun asiakasta on laskutettu. Lasku lähetetään turmeltuneesta tai palauttamattomasta aineistosta kun lainan eräpäivästä on kulunut 60 päivää. Maksut voidaan periä tarvittaessa oikeustoimin, jolloin perintäkulut jäävät asiakkaan maksettavaksi.

Lainausoikeuden saa takaisin palauttamalla myöhässä olevan aineiston ja maksamalla myöhästymismaksut, korvaamalla kadonneen tai turmeltuneen aineiston tai maksamalla koko velkasaldon. Asiakas voi luopua lainausoikeudestaan palauttamalla kirjastokortin kirjastoon, jolloin hänen tietonsa poistetaan kirjastojärjestelmästä.


Kaukopalvelu

Kaukopalvelu tilaa muista kirjastoista aineistoa, jota ei ole kirjaston omissa kokoelmissa. Kaukopalvelupyynnön voi tehdä kirjaston toimipisteessä tai sähköpostilla. Kaukopalveluasiakkaalla on oltava voimassa oleva kirjastokortti ja lainausoikeus Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastoon.

Muut kirjastot voivat tilata kaukolainoja SeAMK Kirjastosta sähköpostitse. Kurssikirjoja kaukolainataan vain niille asiakasryhmille, joilla on kurssikirjojen varausoikeus.


Elektroninen aineisto

Kirjastossa paikanpäällä on kaikkien käytettävissä elektronista aineistoa (e-kirjoja, e-lehtiä, hakuteoksia ja viitetietokantoja). Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää e-aineistoja SeAMKin verkossa olevilta työasemilta tai verkon ulkopuolelta etäkäytön kautta lisenssiehtojen mukaisesti. Aineistokohtaiset käyttöoikeudet ja -ohjeet löytyvät kirjaston elektronisten aineistojen listasta.


Tietosuoja

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan. Asiakkaan lainoja tai muita  asiakasta koskevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Tämä ei koske perintätoimia. Jokaisella on henkilötietolain (523/99) mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä (Kirjastojärjestelmän tietosuojaseloste).


Asiakkaan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet

Asiakas käyttää aineistoa omalla vastuullaan. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita. Kirjasto ei myöskään vastaa kirjaston välineillä kolmannelle osapuolelle tehdystä vahingosta.

Kirjaston aineistoa, toimintaa ja palvelua koskevat toivomukset ja huomautukset voi tehdä kirjaston henkilökunnalle. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä kirjaston johtajaan.


 

Hyväksytty Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston johtotiimissä 21.8.2015. Päivitetty 18.10.2022.

Lisätietoa muistutuksista

Eräpäivämuistutukset  lähetetään sähköpostitse.

 • Ensimmäinen muistutusviesti on ennakkoilmoitus tulossa olevasta eräpäivästä 2-4 vuorokautta ennen eräpäivää.
 • Eräpäivänä saat vielä koosteen sinä päivänä erääntyvistä lainoista.
 • Kun eräpäivästä on kulunut yksi vuorokausi, saat ensimmäisen myöhästymismuistutuksen. Sen jälkeen saat muistuksia yhden, kahden ja neljän viikon sekä 50 vuorokauden kuluttua eräpäivästä.
 • Kun eräpäivästä on kulunut 60 vuorokautta, saat vielä viestin kadonneiksi merkityistä kirjoista. Tässä vaiheessa olet lainauskiellossa, etkä enää pysty uusimaan lainojasi. Lainauskiellossa ollessasi et myöskään voi varata tai lainata uusia kirjoja.
 • Tämän jälkeen saat vielä kirjeen postitse, mikäli et ole reagoinut mihinkään näistä sähköpostiviesteistä. Postitse tulevassa kirjeessä saat tietoa tulossa olevasta laskusta ja sitä seuraavista toimenpiteistä.
 • Voit välttää laskun palauttamalla myöhässä olevan aineiston.

Lisätietoa laskutuksesta ja perinnästä

Mikäli et reagoi saamaasi postitse saamaasi kirjeeseen, saat seuraavaksi laskun.

 • Lasku sisältää aineiston korvaushinnat, korvattavan aineiston myöhästymismaksut ja laskutuskulut.
 • Laskun saatuasi voit vielä palauttaa laskutetun aineiston kirjastoon. Silloin maksat vain myöhästymismaksut.
 • Maksamattomista laskuista lähetetään ensin maksumuistukset. Maksamattomat laskut  siirtyvät Lowell Suomi Oy:lle perintään.
 • Kun lasku on siirretty Lowellille, voit hoitaa maksut ainoastaan heidän kauttaan.
 • Kun olet hoitanut maksun ja tieto maksusta on tullut Lowellilta, puramme lainakiellon.

Pelkät myöhästymismaksut eivät mene perintään.

Saavutettavuusseloste