Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Osaamisen tunnustamisen ohjeet: Näytöt

Tietoa osaamisen tunnustamisesta SeAMKissa

Johdanto

Tällä sivulla on kerrottu osaamisen osoittamisesta näytöllä. Lisäksi sivulle on koottu ohjeet SeAMKin kaikille yhteisten opintojen näyttöpäivistä.

Huomaa, että yhden opintojakson näyttöön voi osallistua vain kerran. Hylättyä näyttöarvosanaa ei voi uusia, vaan on osallistuttava opintojaksolle.

Tieto- ja viestintätekniikan näyttö

Tieto- ja viestintätekniikka –opintojakson näytön voit suorittaa joustavasti – ilmoittaudut sähköisesti ja valitset haluamasi päivän ja kellonajan. EXAM-tenttitila on avoinna ma klo 10.00−21.00 ja ti-pe klo 8.00−21.00.

Kielten ja viestinnän näytöt

Lukuvuoden 2020-2021 kielten ja viestinnän keskitetyt näyttöpäivät pidetään lauantaina 26.9.2020 ja 30.1.2021. Tällöin voi osallistua seuraavien opintojaksojen näyttöihin:

Ongelmia tai kysymyksiä kielten ja viestinnän näytöstä? Yhteyshenkilö: Heli Simon, puh. 040 8304129, heli.simon@seamk.fi

HUOM.!  Kielten ja viestinnän näyttöihin saattaa kuulua ennakkotehtäviä. Ennakkotehtävien palautuskansiot Moodlessa sulkeutuvat ilmoitettuna ajankohtana eikä sinne sen jälkeen voi enää palauttaa ennakkotehtäviä. Myöhässä palautettuja ennakkotehtäviä ei huomioida. Mikäli et onnistu palauttamaan ennakkotehtävääsi Moodlen palautuskansioon, ole yhteydessä Heli Simoniin ennen ilmoitetun aikarajan umpetumista.

Osaamisen osoittaminen näytöillä

Näytöllä osoitetaan osaamista, joka on kuvattu opintojakson osaamistavoitteissa.

Näytön muotoja voivat olla esimerkiksi esitykset, tentti (Exam-tenttihuoneen käyttö) ja simulaatiotehtävä sekä näiden yhdistelmä. Näyttö voi syntyä myös opiskelijan tekemän työn ohella, jos opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa työstään. Päiväkirja voi olla tekstiä, kuvia ja videoita tai näiden yhdistelmä. Joskus näyttö voidaan tehdä ryhmätyönä, jossa arvioidaan kuitenkin yksilön suoriutumista (kokemuksellinen oppiminen ja tiimioppiminen).

Opiskelijan osaamisen näyttötapa voi olla määriteltynä osaamisen tunnustamisen päätöksessä tai häntä voidaan ohjeistaa tekemään näyttösuunnitelma. (Näyttösuunnitelmapohja on valmisteilla). Näyttöä voi edeltää ennakkotehtävä, jonka perusteella päätetään, voiko näyttöön osallistua vai ei (esim. kielet).

Tietyn kokonaisuuden osaamisen näyttöön voi osallistua vain kerran, eikä näyttöä voi uusia. Ellei opiskelija suoriudu näytöstä, hän osallistuu opintojaksolle. Jos näyttö peruuntuu sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi, on siitä esitettävä todistus ja asia ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Opinnollistamisen näytöt

Opinnollistamisen näyttöjä toteutetaan tutkinto-ohjelmissa eri tavoin. Näytöt voivat olla yhden opintojakson näyttöjä tai useampia opintojaksoja voidaan näyttää esim. näyttöpäivässä. Opinnollistamisyhteyshenkilöltä saat tarkemmat tiedot opinnollistettavien opintojaksojen näytöistä.

Erilaisia näyttöjä

• video, videoblogi, blogi
• valokuvakollaasi
• päiväkirja, raportti, tentti, essee, artikkeli
• draama/simulointi 
• vertaisarviointi
• opetustilanne
• ryhmäkeskustelu
• paneelikeskustelu
• artikkeli
• portfolio
• hissipuhe
• seminaarin järjestäminen
• työpajan järjestäminen
• posteri / posterikävely
• asiantuntija-akvaario
• mindmap
• tapahtuman/ produktion järjestäminen jne

Tieto- ja viestintätekniikka -opintojakson (3 op) näyttö Examissa

Mikäli jo hallitset SeAMKin kaikille opiskelijoille yhteisen tieto- ja viestintätekniikan opintojakson (3 op) aihepiirit, voit suorittaa sen näytöllä. Tutustu ensin SeAMKin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaan.

Tieto- ja viestintätekniikan näyttö tapahtuu Exam-tenttiakvaariossa (Frami A), jonne kirjaudut itsenäisesti. Näytön on tapahduttava ennen kyseisen opintojakson alkua omassa koulutusohjelmassa.

Näytössä osoitat osaamisesi

 • tekstinkäsittelystä
 • taulukkolaskennasta
 • esitysgrafiikasta
 • verkkopalveluista

Exam-näyttöön voit osallistua vain kerran ja jokaisesta osiosta on saatava vähintään 50 % oikein, jotta näyttö hyväksytään.

Ohjeet Exam-näyttötenttiin osallistumisesta:

 1. Kirjaudu Exam-järjestelmään
 2. Tenttihallinnassa (linkki vasemman reunan valikossa) hae näyttötentti, johon ilmoittaudut (nimen tai koodin mukaan).
 3. Ilmoittaudu tenttiin klikkaamalla vihreää nuolta.
 4. Valitse valikosta tenttitilaksi: SeAMK EXAM Frami A530.
 5. Valitse itsellesi sopiva aika kalenterissa näkyvistä ajoista.
 6. Tenttitila on avoinna ma klo 10.00−21.00 ja ti-pe klo 8.00−21.00.
 7. Vapaat ajat näkyvät varauskalenterissa.

Kysymykset tieto- ja viestintätekniikan näyttökokeesta voit osoittaa ko. opintojaksoa yksikössäsi opettavalle opettajalle etunimi.sukunimi@seamk.fi

Testaa tietosi ja taitosi, ennen kuin osallistut näyttöön

Osaathan seuraavat asiat Wordissä, Excelissä, PowerPointissa ja verkkopalveluissa

 • tekstinkäsittely
  • tutustu SeAMK:n kirjallisten töiden ohjeeseen ja mallipohjaan
  • asiakirjastandardi
  • marginaalit
  • fontin muotoilu
  • tasaukset
  • riviväli
  • sivunvaihto
  • riippuva sisennys
  • otsikkotyylit
  • sisällysluettelon luonti
  • osanvaihto
  • sivunumerointi (sivujen kokonaismäärä -> pikaosat -> numpages-kenttä, sectionpages-kenttä)
  • ylä- ja alatunniste
 • taulukkolaskenta
  • taulukon muotoilu
  • fontin muotoilu
  • solun muotoilu
  • lukumuotoilu
  • mukautettu lajittelu
  • laskukaavat ja funktiot
  • kaaviot ja niiden muotoilu
  • ylä- ja alatunniste
  • rivin/sarakkeen lisäys/poisto
  • taulukon nimeäminen
  • mm. seuraavat funktiot: summa, minimi, maksimi, keskiarvo, laske-funktiot
 • esitysgrafiikka
  • teema
  • dian rakenne
  • animaatiot
  • siirtymät
  • kuva ja sen muokkaus
  • SmartArt-objekti
  • taulukko
  • ylä- ja alatunniste
  • esityksen ajastus, diaesityksen tallennus
 • verkkopalvelujen hyödyntäminen
  • tutustu SeAMK intraan, sieltä löydät SeAMKin tuetut järjestelmät:
   • O365 (OneDrive, Yammer, Teams, Video...)
   • Outlook, sähköposti ja kalenteri
   • Moodle, lisäosalla BigBlueButton (BBB)
   • Lukkarikone
   • WinhaWille/Pakki
   • HATU/Workseed
   • SeAMK-Finna
   • Webropol
  • tutustu tekijänoikeuksiin pelillisesti Kopiraittilan sivustolla

Kannattaa kurkata

Oppimisessa kannattaa pyrkiä käyttämään oman organisaation tarjoamia ja tukemia järjestelmiä.
SeAMKin valitsemien välineiden etuna on:

 • tekninen ja pedagoginen tuki
 • ei tarvita rekisteröintiä eikä erillisiä tunnuksia
 • ei tarvitse käyttää henkilökohtaista tiliä
 • tietoja ei luovuteta tai myydä kolmannelle osapuolelle ja ne pysyvät EU-alueella.

Viestintätaidot -opintojakson (3 op) näyttö LA 30.1.2021

Tutustu ensin SeAMKin viestintätaidot -opintojakson opetussuunnitelmaan. Mikäli jo hallitset SeAMKin kaikille opiskelijoille yhteisen viestintätaidot-opintojakson (3 op) aihepiirit, voit suorittaa sen näytöllä.  

Viestinnän näyttö koostuu ennakkotehtävästä, näyttöpäivän suullisista ja kirjallisista näytöistä sekä jälkitehtävästä.  

Viestintätaidot-opintojakson Moodle-alusta löytyy täältä. (Moodle-avain: Viesti)

 

Viestintätaidot-opintojakson ennakkotehtävä

Palauta ennakkotehtävä SU 24.1.2021 klo 23.55 mennessä näytön Moodle-alustalle tähän palautuskansioon (Moodle-avain: Viesti).
Viimeistään KE 27.1.2021 saat kutsun osallistua näyttöpäivään, mikäli olet suorittanut ennakkotehtävän hyväksytysti. Saat myös tiedon, mikäli osaamisesi ei katsota riittävän näytön suorittamiseen.

A) Oma viestintäkompetenssi ja -kokemus

Laadi 1-2 sivun teksti, jossa kerrot lyhyesti kuka olet, minkälaisia kokemuksia ja mitä osaamista sinulla on viestinnästä (kirjoitetuista teksteistä, esiintymisestä, erilaisista vuorovaikutustilanteista mm. kokouksiin osallistumisista, sosiaalisen median käytöstä jne.). Tuo esiin erityisesti työelämän osaaminen sekä muu kokemus, jossa olet käyttänyt viestintää erityisen paljon.

Rakenna teksti johdonmukaisesti, käytä selkeää asettelua ja mallipohjan (ks. linkki alla) mukaisia asetteluja. Liitä tekstiin nimi, varsinaista kansilehteä tai väliotsikoita ei näin lyhyessä tekstissä tarvita. 

Ennakkotehtävän LIITE 1 SeAMKin harjoitustöiden mallipohja 2020 (Huom! Avaa avautuvalta sivulta oikea tiedosto)

B) Hissipuhe

Valmistele näyttöpäivää varten 90-120 sekuntia kestävä hissipuhe, jonka esität näyttöpäivänä. Hissipuheesi tarkoitus on esitellä itseäsi, osaamistasi ja viestinnällisiä vahvuuksiasi.  

 

Näyttöpäivän tehtävät

Näyttöpäivän tehtävät koostuvat seuraavista:  

A) Viestinnän kirjaliiset näytöt klo 10.00 – 11.00, ATK-luokka Frami F409

Kielenhuollon Moodle-tentti: Tentissä on 30 kysymystä. Aikaa vastata on 10 min.. Tentistä tulee saada vähintään 50 % kokonaispistemäärästä. 

Kokoustaidon Moodle-tentti: Tentissä on 30 kysymystä. Aikaa vastata on 30 min.. Tentistä tulee saada vähintään 50 % kokonaispistemäärästä.  

B) Viestinnän suullinen näyttö klo 11.00 – 15.00, luokka Frami F310

Hissipuhe (kesto 90 - 120 sekuntia), jossa jokainen esittelee muille läsnäolijoille itsensä, osaamisensa ja viestinnällisiä vahvuuksiaan.  Lisäksi jojkinen antaa palautetta muiden näyttöön osallistujien hissipuheista.

 

Näyttöpäivän jälkitehtävä

Mikäli olet suorittanut hyväksytysti sekä ennakkotehtävän että näyttöpäivän tehtävät, sinun tulee vielä osoittaa hallitsevasi SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet. Tähän osa-alueeseen kuuluu Moodle-tentti. Ohjeet tähän osa-alueeseen tulevat näytön Moodle-alustalle.

 

Kysymyksiä viestinnän näyttöpäivästä voi osoittaa SeAMK kielipalveuihin: heli.simon@seamk.fi

 

Ruotsin näyttö LA 30.1.2021

Tutustu ensin tutkinto-ohjelmasi ruotsin opintojakson opintosuunnitelmaan / opintojaksojen opintosuunnitelmiin. Mikäli jo hallitset tutkinto- ohjelmasi ammatillisen ruotsin aihepiirit, voit suorittaa ruotsin opinnot näytöllä.

Ruotsin näyttö koostuu

 • ennakkotehtävistä
 • näyttöpäivän suullisista ja kirjallisista näytöistä.  

Ruotsin ennakkotehtävät

Palauta ennakkotehtävät Moodlen palautuskansioon SU 24.1.2021 klo 23.55 mennessä.
Saat ilmoituksen viimeistään KE 27.1.2021, mikäli saat osallistua näyttöön. Sinulle myös ilmoitetaan, mikäli sinun tulisi osallistua kielen opintojaksolle.  

Tee ennakkotehtävät huolella. Ennakkotehtävien perusteella saat joko luvan osallistua näyttöön tai sinut ohjataan osallistumaan kielen opintojaksolle. Ruotsin ennakkotehtävät ohjeineen sekä palautuskansio ennakkotehtäville löytyvät Moodle-alustalta  (Moodle-avain: RUOT). Ennakkotehtävät koostuvat seuraavista:

A) Dialang-tasotesti

B) CV ruotsiksi

C) Itsearviointi ruotsin osaamisesta (suomeksi)  

D) Suullisen tehtävän valmistelu

 

Näyttöpäivän tehtävät

Näyttöpäivän tehtävät koostuvat seuraavista:

A) Ruotsin kirjallinen näyttö klo 10.00 – 12.00, Frami F409

 • 1-2 ammattialakohtaista kirjoitustehtävää. Jos suoritat 5 tai 6 opintopistettä, tulee vähintään 2 kirjoitustehtävää

B) Ruotsin suullinen näyttö klo 12.00 – 15.00, Frami F409

 • Ruotsin suullinen näyttö on ennakkoon valmisteltu esitelmä. 

Kysymyksiä näyttöpäivästä voi osoittaa Heli Simonille: heli.simon@seamk.fi ; puh.: 040-8304129

Englannin näyttö LA 30.1.2021

Tutustu ensin tutkinto-ohjelmasi englannin opintojaksojen opintosuunnitelmiin (https://newops.seamk.fi/fi/opinto-opas/). Mikäli jo hallitset englannin opintojaksojen aihepiirit, voit suorittaa englannin opinnot näytöllä.

Englannin näyttö koostuu

 • ennakkotehtävistä
 • näyttöpäivän suullisista ja kirjallisista näytöistä.

 

Englannin näytön ennakkotehtävät

Ennakkotehtävät palautetaan Moodlen (ks, linkki alla) SU 24.1.2021 mennessä.

Viimeistään KE 27.1.2021 saat kutsun osallistua näyttöpäivään, mikäli olet suorittanut ennakkotehtävät hyväksytysti. Saat myös tiedon, mikäli sinut ohjataan osallistumaan englannin opintojaksoille.

Tee ennakkotehtävät huolella. Ennakkotehtävien perusteella saat joko luvan osallistua näyttöön tai sinut ohjataan osallistumaan kielen opintojaksolle. Englannin ennakkotehtävät tarkempine ohjeineen löytyvät Moodle-alustalta  (avain: ENot). Ennakkotehtävät koostuvat seuraavista:

A) Itsearviointi englanniksi 

B) CV englanniksi

D) Suullisen esitelmän valmistelu

Näyttöpäivän tehtävät

Näyttöpäivän tehtävät koostuvat seuraavista:  

A) Englannin kirjallinen näyttö klo 10.00 - 12.00, Frami F409

 • 1-2 ammattialakohtaista kirjoitustehtävää. Jos suoritat 5 tai 6 opintopistettä, näytössä on vähintään 2 kirjoitustehtävää.

B) Englannin suullinen näyttö klo 12.00 - 15.00, Frami F311

 • Vähintään n. 10 minuuttia pitkä esitys omaan alaan liittyvästä aiheesta (ks. oman tutkintoalan ohjeet Moodlesta)
 • Esityksen tulee olla ”vapaata puhetta” eli paperilla saa olla vain tukisanoja ja tukifraaseja (ei koko tekstiä paperille kirjoitettuna). 

Esityksen tukena tulee käyttää esim. Power Point-esitystä: Valmistaudu vastaamaan myös muutamiin aiheeseen liittyviin kysymykseen englanniksi esitelmän aikana tai jälkeen.

Kysymyksiä englannin näyttöpäivästä voi osoittaa SeAMK kielipalveluille: heli.simon@seamk.fi

Finskan (toisen kotimaisen kielen) (3 op) näyttö LA 30.1.2021

Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on ruotsi, osoittaa suomen kielen (finska) osaamisensa näytöllä. Finskan näyttö on 3 op.

Finskasta annetaan numeerinen arvosana näyttösuoritukssta, sekä HYVÄ tai TYYDYTTÄVÄ arvosana suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.
Arvosana-asteikko: arvosanat 1-3 vastaavat tyydyttävää taitoa; arvosanat 4-5 vastaavat hyvää taitoa
Arviointikriteereinä käytetään valtakunnallisesti sovittuja taitotasoja, jotka on linkitetty arvosanoihin. (ks. yllä oleva liite, mikäli linkki ei toimi tai vaatii käyttöoikeuksia)

Finskan näytön osa-alueet

Ennakkotehtävät A) Suomen kielen osaamisen itsearviointi
 

B) Suullisen esityksen valmistelu näyttöpäivään (osat 1 ja 2)

Näyttöpäivän tehtävät

A) Kirjallinen, valvottu tentti: Referaatin laatiminen annetun tekstiaineiston pohjalta
  B) Omaan ammattialaan liittyvä suullinen esitys ja yleisön kysymyksiin vastaaminen

Finskan ennakkotehtävät

Ennakkotehtävien viimeinen palautuspäivä on SU 24.1.2021 klo 23.55

Ennakkotehtävien ohjeet ja palautuskansio ovat näytön Moodle-alustalla (Moodle-avain: Finska).

A) Itsearviointi (kirjallinen tehtävä)

Laadi suomen kielen osaamisestasi yhtenäinen itsearviointiteksti suomeksi. Arvioi suomen kielen osaamistasi seuraavilla osa-alueilla: 

 • puhuminen  
 • kuunteleminen 
 • kirjoittaminen 
 • rakenteet ja kielioppi
 • sanasto

Kerro, missä ammattialasi vuorovaikutustilanteissa olet käyttänyt suomen kieltä ja miten olet niistä selviytynyt.  

Itsearvioinnin tulee olla 1 - 2 sivua + kansilehti. Käytä SeAMKin kirjallisten töiden  mallipohjaa.  

B) Suullisen esityksen valmistelu

1) Valmistaudu esittelemään itsesi: Kuka olet? Mitä opiskelet? Miksi valitsit koulutusalasi? Mitkä ovat omat vahvuutesi tai mitä osaat hyvin? Esittelypuheenvuoron kesto on noin 1 minuutti.

2) Näyttöön kuuluu omaan ammattialaan liittyvä suullinen esitys. Valitse aiheesi itse, mutta esityksessä tulee käyttää ammattialaan liittyvää sanastoa. Esityksen aihe voi olla esim. omaan alaasi liittyvä tuote-, palvelu- tai yritysesittely, alan keskeinen toimintatapa, ilmiö, innovaatio tai ongelma. Kiinnitä huomiota myös esityksen napakkaan aloitukseen ja luontevaan lopetukseen.

Esityksen kesto on noin 5 - 10 minuuttia.

Tarpeen mukaan voit havainnollistaa esitystäsi yleisölle käyttämällä esim. Preziä tai PowerPoint-esitystä. Palauta mahdollinen havainnollistamismateriaali Moodlen palautuskansioon (Moodle-avain Finska).

Valmistaudu vastaamaan yleisön esittämiin kysymyksiin esityksen jälkeen.

 

Näyttöpäivän tehtävät

Näyttöpäivän tehtävät koostuvat seuraavista:  

A) Kirjallinen näyttö klo 10.00 – 12.00, Frami F409

Referaatin laatiminen annetun tekstiaineiston pohjalta

B) Suullinen näyttö klo 12.00 – 15.00, Frami F309

Omaan ammattialaan liittyvä suullinen esitys ja yleisön kysymyksiin vastaaminen (valmistellaan ennen näyttöpäivää, osat 1 ja 2)   

Näyttöpäivän tehtäviin voi tutustua Moodle-alustalla (Moodle-avain: Finska).  

Kysymyksiä viestinnän näyttöpäivästä voi osoittaa SeAMKin kielten koordinaattorille: heli.simon@seamk.fi

Työelämän saksan (3 op) näyttö LA 30.1.2021

Tutustu ensin Työelämän saksa –opintojaksokuvaukseen. Mikäli jo hallitset opintojakson aihepiirit, voit suorittaa sen näytöllä.

Työelämän saksan näyttö koostuu ennakkotehtävistä sekä näyttöpäivän suullisista ja kirjallisista näytöistä.

 

Ennakkotehtävät 

Palauta ennakkotehtävät SU 24.1.2021 klo 23.55 mennessä opettajalle  (paula.valimaki@seamk.fi) sähköpostiin.
Viimeistään KE 24.1.2021 saat tiedon siitä, voitko osallistua näyttöön.  

A) CV:n laatiminen (tabellarischer Lebenslauf)

B) Sähköpostiviestin laatiminen

Schreiben Sie eine E-Mail an die Deutsch-Finnische Handelskammer in Helsinki. Sie möchten folgende Fragen stellen:

 • Esitelkää lyhyesti itsenne: kuka, mistä, mitä yritystä edustatte
 • Kertokaa, että haluaisitte osallistua Saksan messuille ensimmäistä kertaa. 
 • Etsitte saksalaisia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita.
 • Tiedustelkaa, missä ja milloin Saksassa olisi yrityksellenne sopivat messut.
 • Kysykää, onko mahdollista sopia tapaamisen vastaanottajan kanssa.
 • Lopuksi: mainitkaa joitakin asioita, joista erityisesti haluaisitte lisätietoja.
 • Päättäkää viestinne kohteliaasti ja lisätkää aloitukset, päiväykset sekä lopetus.

   

Näyttöpäivän tehtävät 

A) Kirjallinen näyttö jossa kysytään sanastoa, tekstinymmärtämistä, käännöksiä ja kysymyksiin vastaamista.; Paikka: F409

B) Suullinen näyttö: Suullinen näyttö on työpaikkahaastattelu. Saat haastattelukysymykset ennen suullista näyttöä. Sinulla on n. 10 min. aikaa valmistautua vastaamaan kysymyksiin. Paikka: F409

Kysymyksiä viestinnän näyttöpäivästä voi osoittaa SeAMKin kielten koordinaattorille: heli.simon@seamk.fi

Finnish 1-4 (IB) Demonstration of competences on SAT 30 January 2021

Please get acquainted with the contents of the Finnish courses 1-4 of the IB program. In case you are already able to use the language as described in the study guide you have the option to demonstrate your competences and earn the credit points.  

The demonstration of competences of Finnish 1-4 courses (IB program) takes place on Saturday 30 January 2021, from 10.00 to 15.00 in Frami F, Kampusranta 11.  

The Moodle platform of the demonstration of Finnish competences is available in Moodle platform (Moodle key: FI1-4).

The demonstration of competences has three parts:

Preliminary assignment

1. Submit your self assessment to the Moodle platform by Sunday 24 January 2021 at 23.55 at the latest. See the instructions for the self assessment on the Moodle platform.

Demonstration of competences exams on 30 January 2021

2. Written Moodle exam 10.00 – 12.00 in Frami F409
3. Spoken exam 12.00 – 14.00 in Frami F309

Questions concerning the demonstration of Finnish competences can be sent to the coordinator of SeAMK Language Services heli.simon@seamk.fi

Saksa 1-3, Venäjä 1-4 näytöt LA 30.1.2021

Kirjaudu saksan ja venäjän näyttöjen Moodle-alustalle ja tutustu ensi valitsemasi näyttökielen opintosuunnitelmaan. Jos hallitset  opintosuunnitelman osaamistavoitteet ja aiheet, voit osallistua näyttöön.

Mikäli sinulla on jo opintojaksojen sisältöjen osaaminen, ilmoittaudu saksan tai venäjän näyttöön lähettämällä sähköposti osoitteeeseen heli.simon@seamk.fi sunnuntaihin 24.1.2021 mennessä

Molempien kielien näytöt koostuvat kirjallisesta ja suullisesta tentistä.

Näyttöpäivän tehtävät 

A) Kirjallinen näyttö klo 10.00 – 12.00; paikka: Frami F409

B) Suullinen näyttö klo 12.00 – 15.00 Frami F409

Näyttö pidetään FramiF:ssä, Kampusranta 11

Kysymyksiä näytöstä voi osoittaa saksan osalta Heli Simonille ( heli.simon@seamk.fi) ja venäjän osalta Päivi Uitille (paivi.uitti@seamk.fi)

 

Saavutettavuusseloste