Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Osaamisen tunnustamisen ohjeet: Opinnollistaminen

Tietoa osaamisen tunnustamisesta SeAMKissa

Opiskelijalähtöinen opinnollistaminen

Tällä sivulla kuvataan opiskelijalähtöisen opinnollistamisen keskeiset käsitteet, vaiheet ja käytännöt. Sivulta löytyy myös opinnollistamisyhteyshenkilöiden tiedot ja opinnollistamisen sähköinen lomake. Tutustu myös opinnollistamisen näyttöihin ja erilaisiin näyttöihin.

Opinnollistamisessa tiedot, taidot ja asenteet esiintyvät samassa ympäristössä, työssä. Opinnollistamisessa työ voi olla palkka- tai vapaaehtoistyötä, se voi olla oma tai perheen yritys tai se voi liittyä harrastustoimintaan. Opinnollistaminen lähtee liikkeelle opiskelijan aloitteesta. Opinnollistamiseen hakeutuminen edellyttää opiskelijan kykyä hahmottaa työnsä kokonaisuutena ja tarkastella sitä osaamisen näkökulmasta. Opinnollistaminen on vaihtoehtoinen opintojen suoritustapa.

Mitä opinnollistaminen on?

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa kehittää osaamista suunnitellusti ja tavoitteellisesti. Siinä tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan tekemällä työtä, jossa esiintyvät opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet. Samalla käytännön työssä esiin nousevat kysymykset ja työtä ohjaavat teoriat yhdistyvät.

Opinnollistamisessa tutustutaan teoriaan, tehdään työtä ja näytetään osaamista opintojen aikana.

Opinnollistettavat opintojaksot arvioidaan erilaisilla osaamisen näytöillä. Arviointi perustuu kyseisen opintojakson/-jen arviointiperusteisiin, arviointiasteikko on pääsääntöisesti 1-5. Näyttöä voidaan pyytää täydentämään tai se voidaan myös hylätä.

Opinnollistamisen käsitteet

Opiskelijalähtöinen opinnollistaminen

Päivä-, ilta- tai viikonlopputyössä oleva opiskelija, joka esittää työssä hankkimaansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojaksojen suorittamiseksi.

Työpaikkalähtöinen opinnollistaminen

Kyseessä organisaatio, joka haluaa saada tutkintoon johtavaa koulutusta työntekijöilleen yrityksen työntekijöillä voi olla pitkä työkokemus ja oman organisaation järjestelmällinen henkilöstökoulutus taustalla avaa ammattikorkeakouluille uudet näköalat vaikuttaa yritysten henkilöstökoulutusten sisältöihin sekä tuottaa tutkintokoulutuksella hyötyä yritysten toiminnan kehittämiseen.

Korkeakoululähtöinen opinnollistaminen

Toteutuu hankkeistetun opiskelun kautta kokonainen tai osa opintojaksosta on päätetty toteuttaa TKI-hankkeissa/ asiakastyönä/ projektina.

Opinnollistamisen vaiheet

Opinnollistamisen vaiheet.

Mitä opiskelija tekee halutessaan opinnollistaa opintojaan?

  • Tutustu opetussuunnitelmaasi ja peilaa siinä esitettyjä osaamistavoitteita työtehtäviisi.
  • Ota yhteyttä tutkinto-ohjelmasi opinnollistamisyhteyshenkilöön ennen opinnollistamista. Yhteyshenkilöltä saa tarkemmat ohjeet opinnollistamisen aloittamisesta.
  • Tulosta opinnollistamisesite työnantajallesi ja käy se hänen kanssaan yhdessä läpi. Saat sähköpostiisi tiedon suunnitelman hyväksymisestä sekä ohjeet osaamisen näyttämisestä

 

Opinnollistamissuunnitelma

Opinnollistamisyhteyshenkilöt

Lisätietoja opinnallistamisen menettelystä voit kysyä yksikkösi opinnollistamisyhteyshenkilöltä:

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Degree Programme in International Business: Uitti Päivi
Kulttuurituottaja (AMK): Ikola Johanna
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala: Mäkinen-Laitila Sari
Tradenomi (AMK), Liiketalous: Koivula Johanna
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys: Koivula Johanna

SeAMK Ruoka
Agrologi (AMK): Ventelä Sarita
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka: Ventelä Sarita
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut: Ventelä Sarita

SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Degree Programme in Nursing: Asunmaa Marjut
Geronomi (AMK): Lahti Marita
Fysioterapeutti (AMK): Koivisto Marjut
Sairaanhoitaja (AMK): Salo Virpi 
Sosionomi (AMK): Takala Pirjo
Terveydenhoitaja (AMK): Salo Virpi

SeAMK Tekniikka
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka: Mettälä Jorma
Insinööri (AMK), Konetekniikka: Saunamäki Ari
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka: Autio Veli
Insinööri (AMK), Tietotekniikka: Mettälä Jorma
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka: Autio Veli

YAMK-tutkinnot / Master school
Kaikki tutkinto-ohjelmat: Aho Anne-Maria

Opinnollistamisen eteneminen

Saavutettavuusseloste