Siirry pääsisältöön
Go to home page

Osaamisen tunnustamisen ohjeet: Opinnollistaminen

Tietoa osaamisen tunnustamisesta SeAMKissa

Opiskelijalähtöinen opinnollistaminen

Tällä sivulla kuvataan opiskelijalähtöisen opinnollistamisen keskeiset käsitteet, vaiheet ja käytännöt. Sivulta löytyy myös opinto-ohjaajien tiedot ja opinnollistamisen sähköinen lomake. Tutustu myös opinnollistamisen näyttöihin ja erilaisiin näyttöihin.

Opinnollistamisessa tiedot, taidot ja asenteet esiintyvät samassa ympäristössä, työssä. Opinnollistamisessa työ voi olla palkka- tai vapaaehtoistyötä, se voi olla oma tai perheen yritys tai se voi liittyä harrastustoimintaan. Opinnollistaminen lähtee liikkeelle opiskelijan aloitteesta. Opinnollistamiseen hakeutuminen edellyttää opiskelijan kykyä hahmottaa työnsä kokonaisuutena ja tarkastella sitä osaamisen näkökulmasta. Opinnollistaminen on vaihtoehtoinen opintojen suoritustapa.

Mitä opinnollistaminen on?

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa kehittää osaamista suunnitellusti ja tavoitteellisesti. Siinä tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan tekemällä työtä, jossa esiintyvät opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet. Samalla käytännön työssä esiin nousevat kysymykset ja työtä ohjaavat teoriat yhdistyvät.

Opinnollistamisessa tutustutaan teoriaan, tehdään työtä ja näytetään osaamista opintojen aikana.

Opinnollistettavat opintojaksot arvioidaan erilaisilla osaamisen näytöillä. Arviointi perustuu kyseisen opintojakson/-jen arviointiperusteisiin, arviointiasteikko on pääsääntöisesti 1-5. Näyttöä voidaan pyytää täydentämään tai se voidaan myös hylätä.

Opinnollistamisen käsitteet

Opiskelijalähtöinen opinnollistaminen

Päivä-, ilta- tai viikonlopputyössä oleva opiskelija, joka esittää työssä hankkimaansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojaksojen suorittamiseksi.

Työpaikkalähtöinen opinnollistaminen

Kyseessä organisaatio, joka haluaa saada tutkintoon johtavaa koulutusta työntekijöilleen yrityksen työntekijöillä voi olla pitkä työkokemus ja oman organisaation järjestelmällinen henkilöstökoulutus taustalla avaa ammattikorkeakouluille uudet näköalat vaikuttaa yritysten henkilöstökoulutusten sisältöihin sekä tuottaa tutkintokoulutuksella hyötyä yritysten toiminnan kehittämiseen.

Korkeakoululähtöinen opinnollistaminen

Toteutuu hankkeistetun opiskelun kautta kokonainen tai osa opintojaksosta on päätetty toteuttaa TKI-hankkeissa/ asiakastyönä/ projektina.

Opinnollistamisen vaiheet

Opinnollistamisen vaiheet.

Mitä opiskelija tekee halutessaan opinnollistaa opintojaan?

  • Tutustu opetussuunnitelmaasi ja peilaa siinä esitettyjä osaamistavoitteita työtehtäviisi.
  • Ota yhteyttä tutkinto-ohjelmasi opinto-ohjaajaan, jolta saat tarkemmat ohjeet opinnollistamisen aloittamisesta.
  • Tulosta opinnollistamisesite työnantajallesi ja käy se hänen kanssaan yhdessä läpi. Saat sähköpostiisi tiedon suunnitelman hyväksymisestä sekä ohjeet osaamisen näyttämisestä

Opinnollistamissuunnitelma

Opinto-ohjaajat - AMK-tutkinto-ohjelmat

Agrologi (AMK): Putula-Hautala Eija
BBA | Degree Programme in International Business: Uitti Päivi
Degree Programme in Agri-Food Engineering: Ventelä Sarita
Degree Programme in Automation Engineering: Mettälä Jorma
Degree Programme in Nursing: Zegrea Suzana
Geronomi (AMK): Takala Pirjo
Fysioterapeutti (AMK): Koskela Marjut
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka: Mettälä Jorma
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka: Ventelä Sarita
Insinööri (AMK), Konetekniikka: Saunamäki Ari
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka: Vuokila Anne
Insinööri (AMK), Tietotekniikka: Mettälä Jorma
Kulttuurituottaja (AMK): Ikola Johanna
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka: Vuokila Anne
Restonomi (AMK): Putula-Hautala Eija
Sairaanhoitaja (AMK): Salo Virpi
Sosionomi (AMK): Takala Pirjo
Terveydenhoitaja (AMK): Salo Virpi
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala: Mäkinen-Laitila, Sari
Tradenomi (AMK), Liiketalous: Koivula Johanna
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys: Koivula Johanna

Yhteystiedot 

Opinto-ohjaaja - YAMK-tutkinto-ohjelmat

Kaikkien YAMK-tutkinto-ohjelmien opinto-ohjaaja: Hauta Essi

Yhteystiedot

Opinnollistamisen eteneminen

Saavutettavuusseloste