Siirry pääsisältöön

Terveysala

Terveysalan (fysioterapia ja hoitotyö) tiedonhakuopas

Miksi ja millaista tietoa tarvitset opinnäytetyöskentelyssä?

  • Kaikkiin opinnäytetöihin kuuluu teoreettinen viitekehys, jossa esitellään opinnäytetyön aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta ja teoriaa sekä selitetään keskeisiä käsitteitä. 
  • Ajankohtaiseen ammatilliseen tietoon ja keskusteluun on tärkeä perehtyä. Niiden avulla saat näkökulmia ja perusteluja aiheen valintaan ja ammatillisen merkityksen tunnistamiseen.
  • Tutkimus- ja kehittämismenetelmien onnistunut soveltaminen edellyttää tiedonhankintaa. Kiinnitä lähteiden arvioinnissa huomiota lähteiden ammatillisuuteen, tieteellisyyteen, ajantasaisuuteen ja kansainvälisyyteen. 

Ideoi ja jäsennä aiheesi

Jäsennä aiheesi keskeiset käsitteet

Luo käsitteistä hakusanoja ja niiden yhdistelmiä. Apuna voit käyttää esimerkiksi käsite- ja miellekarttoja.

Asiasanastoja ja ontologioita:

Selaa aikaisempia opinnäytetöitä

Theseuksesta, ammattikorkeakoulujen yhteisestä julkaisuarkistosta löydät muiden tekemiä opinnäytetöitä. Sieltä saat ideoita ja uusia näkökulmia aiheeseen ja mallia tekemiseen.

Tiedekorkeakoulujen opinnäytetöitä voit etsiä niiden julkaisuarkistoista

Opinnäytetöiden lähdeluetteloista saattaa olla hyötyä, vaikka et käyttäisikään niitä lähteinä omassa työssäsi. Suhtaudu opinnäytetöihin lähteenä kriittisesti.  

Etsi tietoa aiheestasi

Lähteiden käyttö on keskeinen osa opinnäytetyön tekemistä. 

Aiheen teoreettinen tausta (viitekehys, käsitteet, aikaisempia tutkimuksia)

Tietoa tutkimus- ja kehittämismenetelmistä ja niiden soveltamisesta

Alla esimerkkejä kirjoista, jotka löydät SeAMK-Finnasta

Tutkimusartikkeleiden avulla voi oppia menetelmien soveltamisesta. Tutustu esimerkiksi kotimaisiin tutkimusartikkeleihin Journal.fi -sivulla.

Uutta tietoa – kuka tai mikä organisaatio, järjestö tai asiantuntija tuottaa aiheesi tietoa?

Alakohtaista tietoa löydät esimerkiksi oman alasi alanmukaisista oppaista.

Virallista- ja faktatietoa - perusteluja, tosiasiat, määräykset, ohjeet:

Tiedon arviointi

Tarkastele löytämääsi tietoa kriittisesti ja vertaa sitä muuhun tietoon. Selvitä ja arvioi huolellisesti tiedon alkuperä, tiedon tarkoitus, luotettavuus ja objektiivisuus sekä tiedon ajantasaisuus. Muista myös tiedon kattavuus, esimerkiksi esitemäiset julkaisut eivät ole riittäviä tiedonlähteitä opinnäytetyöhön. Lue lisää tiedon arvioinnista.

Apua ja vinkkejä kirjoittamiseen ja raportointiin

Vinkkejä tiedonhaun tehostamiseen

  • kokeile aiheesi useita erilaisia hakusanoja, esimerkiksi synonyymejä, laajempia ja suppeampia käsitteitä.
  • tarkasta, oletko käyttänyt hakusanoja oikein (katkaisut,  yhdistämiset ja hakulogiikka).
  • varmista, että olet tutkinut laajasti käytössäsi olevia tietokantoja ja kokoelmia

Mitä jos tietoa ei löydykään?

Opinnäytetyöohjeet

Saavutettavuusseloste