Siirry pääsisältöön

Tekniikka

Tekniikan alan tiedonlähteitä

Standardit

Standardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista. Sen tarkoitus on helpottaa viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. Standardisoinnin ansioista tuotteet, palvelut ja menetelmät sopivat siihen käyttöön ja niihin olosuhteisiin, joihin ne on tarkoitettu. Se varmistaa, että tuotteet ja järjestelmät sopivat toisiinsa ja toimivat yhdessä. (www.sfs.fi)

Standardit harjoitustöissä ja opinnäytetöissä

Älä ota kuvakaappauksia, skannaa tai valokuvaa standardeja tai luovuta niitä ulkopuolisille

  • Standarditiedostot ovat vesileimattuja ja vesileimassa näkyy oppilaitoksen nimi. Tekijänoikeuslaki suojaa standardeja ja niitä saa käyttää vain oppilaitoksen sisäisessä toiminnassa.
     
  • Käytä standardia lähteenä ja tuottamaan itse kuvat tai taulukot ja viittaamaan standardiin sen sijaan, että kopioi standardia.
     
  • Lainauksen tai viittauksen yhteyteen merkitään standardin täydellinen tunnus, otsikko sekä julkaisuvuosi. Katso esimerkki lähdeluettelomerkinnästä
  • Standardeja ei saa liittää opinnäytetyön liitteeksi. 
  •  Standardeja tai niiden kopioita ei saa luovuttaa oppilaitoksen ulkopuolelle esimerkiksi yritykselle, jolle tehdään opinnäytetyötä.

Lähde:
Suomen Standardisoimisliitto (SFS). (i.a). Käytä standardeja oikein - huomioi tekijänoikeus. https://sfs.fi/standardeista/mika-on-standardi/standardien-tekijanoikeus/#Ohjeet-standardin-k%C3%A4ytt%C3%A4miseksi-opintoihin

Standardeja kokotekstinä

SFS Onine -kokoelma sisältää kaikki sähköisinä saatavat käännetyt ja englanninkieliset SFS-standardit. Myös ruotsinkieliset standardit sisältyvät kokoelmaan. Englanninkieliset sähköteknisen alan SFS-EN-standardit ja alkuperäiskielellä julkaistut ISO- ja IEC-standardit eivät sisälly sopimukseen.

Saavutettavuusseloste