Siirry pääsisältöön

Kirjasto- ja tietopalveluala

Kirjastoalan tiedonhaun opas. Tähän oppaaseen on koottu työkaluja tiedonhakua varten. Oppaassa esitellään SeAMK Kirjaston tarjonnasta kirjastoalalle tärkeimpiä e-kirja- ja e-lehtikokoelmia sekä ajankohtaista verkkotietoa.

Opinnäytetyön tekijälle

Jäsennä aiheesi keskeiset käsitteet

Luo käsitteistä hakusanoja ja niiden yhdistelmiä. Apuna voit käyttää esimerkiksi käsite- ja miellekarttoja.

Asiasanastoja ja ontologioita:

Selaa aikaisempia opinnäytetöitä Theseus-verkkopalvelun logo.

Theseuksesta, ammattikorkeakoulujen yhteisestä julkaisuarkistosta löydät muiden tekemiä opinnäytetöitä. Sieltä saat ideoita ja uusia näkökulmia aiheeseen ja mallia tekemiseen.

Lähteiden käyttö on keskeinen osa opinnäytetyön tekemistä. Sillä rakennetaan opinnäytetyön tietoperustaa. Tarkastele löytämääsi tietoa kriittisesti ja vertaa sitä muuhun tietoon. Tiedon alkuperä, ajantasaisuus, tiedon tarkoitus, luotettavuus ja objektiivisuus ovat tärkeitä kriteereitä. Lue lisää arvioinnista  

Aiheen perustelu, teoreettinen tausta, viitekehys, käsitteiden määrittely,  tutkimustuloksia

 • Menetelmäoppaita - Kvantitatiivinen vai kvalitatiivinen? Toiminnallinen? Kehittämistehtävä? Case-tutkimus? Toimintatutkimus? Haastattelu? Aineiston analyysi?

Uutta tietoa - kuka tai mikä organisaatio, järjestö tai asiantuntija tuottaa aiheesi tietoa?

Alakohtaista tietoa löydät esimerkiksi oman alasi alanmukaisista oppaista.

Virallista- ja faktatietoa - perusteluja, tosiasiat, määräykset, ohjeet:

Mitä jos tietoa ei löydykään?

 • kokeile aiheesi erilaisia hakusanoja, esim. synonyymejä, laajempia ja suppeampia käsitteitä 
 • tarkasta, oletko käyttänyt hakusanoja oikein (katkaisut,  yhdistämiset ja hakulogiikka)
 • mieti, oletko käyttänyt aiheeseesi sopivia tietokantoja
 • Varaa informaatikko -palvelu käytössäsi!

 SeAMKissa noudatetaan Kirjallisten töiden ja opinnäytetöiden ohjeita erilaisissa harjoitustöissä ja opinnäytetöissä. 

Kirjoittamisen vinkkejä, määritelmiä ja suomen kielen tarkistukseen

Muista tekijänoikeudet!

 • Aloita tallennus, kun opinnäytetyösi on valmis ja ohjaava opettaja on sen hyväksynyt. Pinoruno jssa aiheena opinnäytetyön kirjoittaminen.
 • Opinnäytetyön voi tallentaa tietokantaan vain kerran, eikä sitä voi tallennuksen jälkeen enää muokata.
 • On siis tärkeää, että opinnäytetyöstä tallennetaan sen lopullinen versio, jonka ohjaaja on hyväksynyt.

Tallenna valmis opinnäytetyö Theseukseen

Onneksi olkoon!

Miksi tiedonhankintaa?

Opinnäytetyössä tarvittava tieto

 

 • Aiheesta ilmestynyt aikaisempi tieto (tutkimustieto, ammatillinen tieto) 

 • Teoreettinen viitekehys ja opinnäytetyön tausta

 • Keskeiset käsitteet 

 • Laadukkaat  lähteet: ammatillisuus, tieteellisyys, ajanmukaisuus, kansainvälisyys

 • Tietoa tutkimusmenetelmistä ja ohjeita tutkimus- tai kehittämistyöhön

 • Opinnäytetyön eri vaiheissa tarvittava osaaminen ja käytännön taidot (kielitaidot, tekniset taidot, suunnittelu- ja ajanhallintataidot)

 • Tekemisen dokumentointi ja tulosten raportointi 

Miksi ja millaista tietoa tarvitset opinnäytetyöskentelyssä?

 • Kaikkiin opinnäytetöihin kuuluu teoreettinen viitekehys, jossa esitellään opinnäytetyön aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta ja teoriaa sekä selitetään keskeisiä käsitteitä. 
 • Ajankohtaiseen ammatilliseen tietoon ja keskusteluun on tärkeä perehtyä. Niiden avulla saat näkökulmia ja perusteluja aiheen valintaan ja ammatillisen merkityksen tunnistamiseen.
 • Tutkimus- ja kehittämismenetelmien onnistunut soveltaminen edellyttää tiedonhankintaa. Kiinnitä lähteiden arvioinnissa huomiota lähteiden ammatillisuuteen, tieteellisyyteen, ajantasaisuuteen ja kansainvälisyyteen. 

Mikä on tutkimus?

 • Tutkimuksen rakenne (esim. IMRAD)
 • Kirjoittajana tutkija, asiantuntija
 • Julkaistu tieteellisessä- tai tutkimussarjassa tai tieteellisessä lehdessä
 • Mukana aina lähdeluettelo 

Henkilökohtainen ohjaus

Varaa informaatikko 
-palvelu

Voit varata ohjausajan informaatikolta, jos et löydä tarpeeksi tietoa opinnäyte- tai tutkimustyötäsi varten. Kerro viestissä tiedontarpeestasi, mitä lähteitä olet jo löytänyt ja mitä apua vielä tarvitset. 

Ohjauksessa saat vinkkejä kirjojen, lehtiartikkeleiden ja verkkoaineistojen löytämiseen. Samalla saat eväitä itsenäiseen tiedonhankintaan.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat saada ohjausta maksutta tunnin ajan.

Varaa aika omalta informaatikoltasi tai laita viestiä yhteiseen sähköpostiin

Saavutettavuusseloste