Siirry pääsisältöön
Go to home page

Opintojen ohjaus SeAMKissa: Toimijat ja organisoituminen

Tietoa opintojen ohjauksesta SeAMKissa

Yleistä

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen ohjausta ja neuvontaa opiskelijan sekä koulutusalan tarpeet ja vaatimukset huomioiden. Opintojen ohjausta tekevät ohjauksen osa-alueesta riippuen opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, koulutuspäälliköt ja opettajat. Ohjausprosessiin osallistuvat myös opiskelijatutorit, opiskelijapalvelujen henkilöstö, kansainvälisen opetuksen palvelujen henkilöstö, harjoittelusta vastaavat opettajat ja muut toimijat sekä kirjaston henkilöstö. Opiskelijan ohjaaminen on koko henkilöstön asia.

Opintojen ohjauksen suunnitelmallisesta toteuttamisesta vastaa kukin tutkinto-ohjelma koulutusalan tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Opintojen ohjaus tutkinto-ohjelmissa

Opintojen ohjausta tehdään järjestelmällisesti ja arvioidaan vuosittain suunnitelmien mukaisesti.

Opintojakson opettaja

 • vastaa opintokokonaisuuksien ja -jaksojen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä arvioinnista, opintojaksojen suorittamisen jälkeen opettaja merkitsee arvioinnin Peppi-järjestelmään
 • ohjaa opinnäytetöitä
 • ohjaa opiskelijaa opintojakson suorittamisessa, opettaja myös osallistuu osaamisen tunnistamisen prosessiin eli OT-prosessiin
 • auttaa opiskelijaa, jos opiskelijalla on epäselvyyksiä kyseisen opintojakson suorittamisessa

 

Opinto-ohjaaja

 • vastaa aloittavien opiskelijoiden perehdytyksestä opetussuunnitelmaan
 • tukee opiskelijaa ammatilliseen suuntautumiseen liittyvissä valinnoissa ja urasuunnittelussa
 • tukee osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisen prosessissa
 • seuraa opintojen edistymistä ja ohjaa opiskelijaa valmistumiskäytännöissä
 • huolehtii valmistumisen yhteydessä opiskelijan HOPS-tarkistuksesta
 • antaa tietoa koulutuksen sisällöstä hakemisesta kiinnostuneille ja hakijoille
 • toimii yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa
  • ohjaa opiskelijaa, kun opiskelija suunnittelee yksilöllisiä opintopolkuja
  • opiskelija on kiinnostunut vaihto-opinnoista
  • opiskelija saapuu SeAMKiin siirto-opiskelijana
  • opinnot jatkuvat keskeytymisen jälkeen
  • opinnot eivät jostakin syystä etene

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

 

Ryhmänohjaaja

 • ohjaa opiskelijaa ja tukee tätä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisessa sekä päivittämisessä opintojen aikana yksilö- ja ryhmäohjausmenetelmin
 • seuraa opintojen etenemistä ja käy opiskelijan kanssa vuosittain kehitys- ja ohjauskeskusteluja ja ohjaa tarvittaessa opinto-ohjaajalle
 • tukee opiskelijan urasuunnittelua
 • myötävaikuttaa ryhmän ryhmäytymiseen

 

Koulutuspäällikkö

 • vastaa tutkinto-ohjelman opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta, pedagogiasta, kehittämisestä ja arvioinnista sekä laadunhallinnasta
 • vastaa tutkinto-ohjelman aktiivisesta työelämäyhteistyöstä ja huolehtii, että tutkinto-ohjelmassa huomioidaan työelämän tulevaisuuden tarpeet 
 • kehittää ja monipuolistaa tutkinto-ohjelmansa kansainvälisyyttä yhteistyössä kansainvälisen opetuksen palvelujen kanssa

 

Avoin AMK-yhteyshenkilö

Avoin AMK-yhteyshenkilö antavat ohjausta niille opiskelijoille, jotka suorittavat avoimen AMKin opintoja.

Opiskelijakunnan toimijat

Opiskelijatutorit

Tutor on opiskelija, joka vapaaehtoisesti osallistuu uusien opiskelijoiden ohjaamiseen ja opastamiseen. Tutor auttaa, ohjaa ja neuvoo opiskelijaa koko opiskelun alkutaipaleen ajan.

Tutortoimintaa on erikseen myös kansainvälisyyteen liittyen ja sitä hoitavat kv-tutorit. Lisäksi on liikunta-, hyvinvointi- ja digitutoreita.

 

Häirintäyhdyshenkilö

Häirintä on toimintaa, jonka häiritty kokee jollakin tavalla epämiellyttäväksi. Se voi olla yhteydessä häirityn etnisyyteen, seksuaalisuuteen, varallisuuteen, uskontoon, fyysisiin ominaisuuksiin tai sukupuoleen. Häirintää on myös korkeakoulukiusaaminen ja syrjintä. Häirintää voi tapahtua myös sähköpostien tai viestien välityksellä.

SAMO (Seinäjoen ammattikorkeakoulujen opiskelijakunta) on nimennyt kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka toimivat häirityn osapuolen tukihenkilöinä ja neuvonantajina häirintätilanteessa. Molemmille häirintäyhdyshenkilöille menevä sähköpostiosoite on: hairinta.samo@seamk.fi

Hyvinvointipalvelut

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) huolehtii opiskeluterveydenhuollosta

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija ja tarjoaa korkeakouluopiskelijalle yleisterveyden, suunterveyden ja mielenterveyden palveluita sekä edistää opiskeluyhteisöjen hyvinvointia. Voit lukea palveluista  yths.fi-sivuilta.

Opiskeluterveydenhuollon asioita on selvitetty myös Intran sivustolla
 

Opintopsykologi

SeAMKissa toimii opintopsykologi, joka toimii yksilö-ja organisaatiotasolla ennaltaehkäisevässä työssä. Hän auttaa opiskelijoita ja henkilökuntaa sujuvan opintopolun mahdollistamiseksi, mutta ei tee varsinaista hoidollista työtä, jota toteutetaan YTHS:n palveluna. Opintopsykologin palvelut löytyvät Frami A-talosta (3. kerros).

Voit lukea opintopsykologille hakeutumisesta Intran sivustolta
 

Korkeakoulupastori

Korkeakoulupastorin tehtävänä on edistää opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sekä tukea arvokasvatusta, edistää ihmisarvon, tasa-arvon ja lähimmäisen rakkauden toteutumista. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös SeAMKin ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden avustaminen suomalaiseen kulttuuriin integroitumisessa.  Korkeakoulupastorin palvelut löytyvät Frami A-talosta (3. kerros).

 

Ohjaus päihdeasioissa

YTHS (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö) ohjaa opiskelijan oikeaan paikkaan päihdeasioissa. Lisätietoja päihdeasioiden ohjauksesta niin SeAMKissa kuin eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on SeAMKin opiskelijan päihdeohjelmassa

SeAMK Tukipalvelut

SeAMK Opiskelijapalvelut

SeAMK Opiskelijapalveluista saa yleistä opiskeluun liittyvää tietoa ja neuvontaa mm seuraavissa asioissa:

 • ilmoittautumiseen ja opiskeluoikeuteen liittyvät asiat 
 • opintojen tilapäiseen keskeyttämiseen ja eroamiseen liittyvät asiat 
 • opiskelijarekisterin ylläpito ja neuvonta (henkilö- ja yhteystiedot, opiskelutiedot, opintosuoritukset) 
 • opiskelutodistukset, opintosuoritusotteet, tutkintotodistukset 
 • opiskeluun liittyvät lomakkeet 
 • valmistumiseen liittyvät asiat 
 • maksulliset opintopalvelut ja SeAMK-tuotteet 
 • CampusOnline-opintoihin ja ristiinopiskeluun liittyvä neuvonta

SeAMK Opiskelijapalveluiden palvelupiste sijaitsee Framin F-talon toisessa kerroksessa.

Lisätietoja löytyy SeAMKin intrasta.

 

SeAMK Kirjasto

SeAMK kirjasto on kaikille avoin kirjasto, jonka kokoelmista löytyy eri alojen tieto- ja tieteellistä kirjallisuutta sekä ammatti- ja tutkimuslehtiä. Kirjasto tarjoaa palveluita ja aineistoja opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen tueksi sekä verkossa että painettuina. Kirjaston asiantunteva henkilökunta auttaa tiedon etsimisessä sekä erilaisten kokoelmien ja verkkopalvelujen käyttämisessä.

 

Ammatillinen erityisopettaja ja nepsy-valmentaja

Ammatilliset erityisopettajat auttavat erilaisia oppijoita edistymään opinnoissaan. Samalla autetaan myös opettajia erilaisten oppijoiden kanssa toimimisessa ja mahdollisissa erityisjärjestelyissä, esim. tenttien lisäaika, mahdollisuus tenttiä osa tentistä suullisesti. Ammatillisen erityisopettajan apua on mahdollisuus saada myös opinnäytetyövaiheessa.

Ammatilliset erityisopettajat tekevät myös lukitestejä.

Yhteyden ammatillisiin erityisopettajiin saa oman opinto-ohjaajan kautta. SeAMKin ammatillisina erityisopettajina toimivat Pia-Mari Riihilahti ja Päivi Uitti. Heistä Päivi Uitti toimii myös nepsy-valmentajana, jolta voit saada apua neuropsykiatrisissa opiskelun kysymyksissä.

 

Jelppari

Tietoteknisissä ongelmissa ja järjestelmiä koskevissa ongelmissa ota yhteyttä Jelppariin.

 

Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia

Urheiluakatemia on tarkoitettu kansallisella tai kansainvälisellä tasolla oleville tai sinne pyrkiville urheilijoille, jotka ovat sitoutuneet opiskelujen suorittamiseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun. SeAMKiin tutkinto-opiskelijaksi valittuna urheilijana voit tietyin ehdoin hakea Urheiluakatemia-statusta. Urheiluakatemia tarjoaa tukea urheiluun valmennuksen ja harjoituspaikkojen sekä muiden tukipalvelujen (mm. testaus-, lihashuolto- ja terveyspalveluja) kautta.

 

Kansainvälisen opetuksen palvelut

SeAMKin kansainvälisen opetuksen palveluista saa apua ja neuvoa, jos miettii esim. opiskelijavaihtoon tai ulkomaan harjoitteluun lähtemistä. Kansainvälisen liikkuvuuden palvelupiste sijaitsee Framin F-talon toisessa kerroksessa.

Informaatiota kansainvälistä liikkuvuusjaksoa suunnittelevalle opiskelijalle löytyy myös SeAMKin intrasta.

Saavutettavuusseloste