Siirry pääsisältöön
Go to home page

Opintojen ohjaus SeAMKissa: Kansainvälisen opiskelun ohjaus ja neuvonta

Tietoa opintojen ohjauksesta SeAMKissa

Vaihtojakso ulkomailla

Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä SeAMKin Kansainvälisen opetuksen palveluihin (Frami F, 2. kerros) ja opinto-ohjaajaan suunnitellessaan vaihtojaksoa ulkomailla. Näin ulkomaan vaihtojaksosta voidaan suunnitella toimiva osa opintoja. 

  • Jos opiskelija haluaa mennä vaihtoon kevätlukukaudella, hänen tulee ottaa yhteyttä Kansainvälisen opetuksen palveluihin 15.9. mennessä (eli jo edellisenä syksynä).
  • Jos opiskelija haluaa vaihtoon syyslukukaudella, hänen tulee ottaa yhteyttä Kansainvälisen opetuksen palveluihin 15.1. mennessä (eli jo edellisenä keväänä).

Opiskelijat ovat tervetulleita keskustelemaan vaihtomahdollisuuksista Kansainvälisen opetuksen palveluihin omien tarpeidensa mukaan. Opiskelijoiden toivotaan osallistuvan aktiivisesti myös tarjolla oleviin kansainvälisyysinfoihin sekä seuraavan SeAMKin intrassa olevia tiedotteita. 

Intrasta löytyy myös alakohtaiset vaihto-oppaat: tästä https://epedufi.sharepoint.com/sites/SeAMK-Students/SitePages/Opiskelu-ja-harjoittelu-ulkomailla.aspx

Harjoittelu ulkomailla

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkintoon kuuluva harjoittelu tai osa siitä ulkomailla. Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä SeAMKin Kansainvälisen opetuksen palveluihin (Frami F, 2. kerros) ja opinto-ohjaajaan suunnitellessaan harjoittelujaksoa ulkomailla.

Kansainvälisen opetuksen palveluista saa informaatiota tarjolla olevista mahdollisista apurahoista ulkomaan vaihtojaksolle ja harjoittelujaksolle. Lisäinformaatiota löytyy SeAMKin intrasta: https://epedufi.sharepoint.com/sites/SeAMK-Students/SitePages/Opiskelu-ja-harjoittelu-ulkomailla.aspx

Kaksoistuktinnot

Opiskelija voi suorittaa kaksoistutkinnon seuraavissa tutkinto-ohjelmissa:

  • Tradenomi (AMK), liiketalous
  • Bachelor of Business Administration, International Business
  • Insinööri (AMK), automaatiotekniikka

Lisää tietoa kaksoistutkinnoista saa opinto-ohjaajilta ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkosivulta.

Saavutettavuusseloste