Siirry pääsisältöön
Go to home page

Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit

Tämä opas sisältää tietoa avoimesta oppimisesta ja avoimista oppimateriaaleista.

Osaamistasot

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta voi kehittää ja edistää monin tavoin ja sen voi aloittaa itselleen sopivalla tavalla.

Aluksi oppimisen avoimuutta voi edistää

 • kehittämällä omaa osaamistaan oppimisen avoimuudesta ja siihen liittyvistä asioista
 • hyödyntämällä avoimia oppimateriaaleja ja avoimia oppimis- ja opetuskäytänteitä

Kokemuksen karttuessa oppimisen avoimuutta voi edistää

 • vertaisarvioimalla toisten tekemiä avoimia oppimateriaaleja
 • julkaisemalla omia avoimia oppimateriaaleja
 • osallistumalla täysin avointen verkkokurssien tekemiseen (MOOC) tai pitämällä laajalle yleisölle avoimia luentoja ja kursseja
 • auttamalla toisia oppimisen avoimuuden kysymyksissä
 • osallistumalla oppimisen avoimuuden asiantuntijana toisten opettajien arviointiin osallistamalla opiskelijoita avointen oppimateriaalien tuottamisessa
 • jakamalla tai julkaisemalla avoimesti omia oppimis- ja opetuskäytäntöjä (esimerkiksi opetuksen suunnitteluun, toteutukseen tai arviointiin liittyen).

Syvällisesti perehtynyt voi edistää oppimisen avoimuutta

 • tekemällä avoimeen oppimiseen liittyvää tutkimusta
 • osallistumalla kansallisiin tai kansainvälisiin avoimen oppimisen verkostoihin tai hankkeisiin
 • johtamalla kansallisia ja kansainvälisiä avoimen oppimisen työryhmiä tai hankkeita
   

Avoimen tieteen koordinaatio & Tieteellisten seurain valtuuskunta. (2021). Oppimisen avoimuuden suosituksia 2021 (Vastuullisen tieteen julkaisusarja 8:2021) Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. DOI: https://doi.org/10.23847/tsv.80 CC BY 4.0

Meritoituminen

 • Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden meriitit voidaan jakaa
  • avoimiin oppimateriaaleihin
  • avointa oppimista koskeviin tutkimustuotoksiin
  • täysin avoimiin kursseihin ja luentoihin
  • avoimeen oppimiseen liittyvään muuhun toimintaan.
 • Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuteen liittyvät meriitit voi kirjata mm. CV:hen (esim. TENK ansioluettelomalli), opetusportfolioon, organisaation tutkimustietojärjestelmään, tutkijaprofiileihin (esim. ORCID-tutkijatunniste).
   
 • Tarkempia ohjeita meriittien kirjaamisesta löytyy seuraavasta julkaisusta: Avoimen tieteen koordinaatio & Tieteellisten seurain valtuuskunta. (2021). Oppimisen avoimuuden suosituksia 2021 (Vastuullisen tieteen julkaisusarja 8:2021) Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. DOI: https://doi.org/10.23847/tsv.80 CC BY 4.0

Saavutettavuusseloste