Siirry pääsisältöön
Go to home page

Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit

Tämä opas sisältää tietoa avoimesta oppimisesta ja avoimista oppimateriaaleista.

Kansalliset linjaukset ja suositukset

Kansallisten linjausten valmistelu

 •  Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen päämäärien toteutumista tuetaan linjauksilla ja suosituksilla. Linjaukset ja suositukset valmistellaan tutkimusorganisaatioiden jäsenistä koostuvissa työryhmissä, tutkimusorganisaatiot kommentoivat niitä ja ne hyväksytään ohjausryhmässä, jossa on edustus kaikista suomalaisen tutkimusyhteisön keskeisistä toimijoista. 
 • Työtä koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristö (AVOTT) Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Lue lisää: Avointiede.fi

Avoimen oppimisen kansalliset linjaukset ja suositukset

Kansalliset linjaukset ja suositukset ohjaavat avoimen oppimisen edistämistä ja toimintatapojen kehittämistä SeAMKissa.

 • Avoimen oppimisen tavoitteet on määritelty Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksessa, joka koostuu kahdesta osa-linjauksesta ja toimenpideohjelmasta vuosille 2021–2025: Osalinjaukset 1 (Oppimateriaalien avoin saatavuus) ja 2 (Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt 
 •  Linjauksen lähteinä ovat olleet  Euroopan komission Practical guidelines on Open education for Academics ja UNESCOn Avoimien oppimateriaalien suositus. Lisäksi siihen ovat vaikuttaneet ARENEn ja UNIFIn Digivisio 2030 -tavoitteet.
   
 • Linjausta täydentävät suositukset, jotka konkretisoivat tavoitteita ja auttavat toteuttamaan toimenpiteitä, joita tarvitaan avoimen oppimisen edistämisessä sekä avointen oppimateriaalien hyödyntämisessä ja laatimisessa. 
 • Suositukset on koottu julkaisuun Oppimisen avoimuuden suosituksia 2021, ja ne ohjeistavat seuraavia asioita:
  •     Miten huomioit laadun avoimissa oppimateriaaleissa?
  •     Miten huomioit tekijänoikeuden julkaistessasi avoimia oppimateriaaleja?
  •     Miten huomioit saavutettavuuden avoimissa oppimateriaaleissa?
  •     Miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta voi meritoitua?
  •     Mitä oppimisen avoimuuden edistäjän on hyvä osata?

Tekijänoikeudellisia asioita koskeva suositus on julkaistu Oppimateriaalien avoin saatavuus -osalinjauksen liitteenä.

Linjaukset ja suositukset löytyvät kootusti Avointiede.fi -sivustolalta.  Sivuston kautta voi myös seurata meneillään olevaa linjaus- ja suositustyötä.

Kansainväliset linjaukset ja suositukset

Avoimuuden tason kansallinen seuranta

 • Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan tavoite on tukea organisaatioiden avoimen tieteen kehitystyötä, tukea ja todentaa Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa ja linjauksissa sovittujen tavoitteiden toteutumista sekä saada kokonaiskuva suomalaisen tieteen ja tutkimuksen avoimuuden tilasta.
 • Nykymuotoinen seuranta toteutettiin ensimmäisen kerran touko-kesäkuussa 2022. Seuraava seuranta toteutetaan vuonna 2024.
 • Seurannan kohteita ovat ohjaavat dokumentit, palvelut ja tuotokset.
 • Vuoden 2022 seurannan tulokset on julkaistu tiedejatutkimus.fi-sivustolla.

Saavutettavuusseloste