Siirry pääsisältöön
Go to home page

Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit

Tämä opas sisältää tietoa avoimesta oppimisesta ja avoimista oppimateriaaleista.

SeAMKin avoimen oppimisen linjaus

 

  • Avoimen tieteen ja tutkimuksen eri osa-alueet, ml. avoin oppiminen, otetaan huomioon SeAMKin strategisessa kehittämisessä ja laadunhallinnassa.
     
  • Strategisiin kehittämisohjelmiin perustuvat tavoitteet viedään käytäntöön opetuksen, TKI-toiminnan ja yhteisten toimintojen vuosittaisten toimintasuunnitelmien kautta.
     
  • Avoin oppiminen mahdollistaa myös jatkuvaa oppimista ja on yhteneväinen Digivisio 2030 tavoitteiden kanssa. Avoin oppiminen lisää koulutuksellista tasa-arvoa, edistää jatkuvaa oppimista, mahdollistaa opettajan ja tutkijan profiloitumisen laadukkaan oppimateriaalin tekijänä, tehostaa työtä ja lisää yhteistyömahdollisuuksia.

 

1. SeAMK on sitoutunut noudattamaan kansallisia oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksia sekä niihin liittyviä suosituksia. SeAMK kehittää käytänteitä, joilla oppimisen avoimuutta edistävä työ otetaan huomioon työtehtävien suunnittelussa, meritoitumisessa ja kannusteissa. 

2. Henkilökuntaa kannustetaan sekä hyödyntämään että laatimaan avoimia oppimateriaaleja. Myös TKI-hankkeissa syntynyttä tietoa ja osaamista suositellaan jakamaan avoimina oppimateriaaleina.

3. Tavoitteena on avointen oppimateriaalien määrän kasvattaminen kansallisten tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2025 mennessä.

4. Oppimateriaalien hyödyntämistä ja avaamista edistetään tarjoamalla siihen ohjeita, neuvontaa ja sisäistä koulutusta sekä viestimällä henkilökunnalle erilaisista kansallisista ja kansainvälisistä koulutuksista ja tapahtumista.

5. Oppimateriaalien hyödyntämisessä, laatimisessa ja avaamisessa kunnioitetaan hyvää tieteellistä käytäntöä.

6. Oppimateriaalit suositellaan lisensoimaan avoimilla Creative Commons CC BY 4.0 tai CC BY-SA 4.0 -lisenssillä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita avoimia lisenssejä.

7. SeAMK suosittelee noudattamaan avoimien oppimateriaalien laadinnassa kansallisia suosituksia, jotka koskevat oppimateriaalien laatua, saavutettavuutta ja tekijänoikeutta.

8. Oppimateriaalit suositellaan tallentamaan Avointen oppimateriaalien kirjastoon (aoe.fi). 

9. Avoimia oppimis- ja opetuskäytäntöjä toteutetaan mm. avoimen AMKin opetustarjonnan, avoimien yleisöluentojen, vertaisoppimisen sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta, ja niitä kehitetään kansallisten linjausten ja suositusten mukaisesti edelleen. 

10. Avoimella oppimisella tuetaan oppijakeskeisyyttä, joustavuutta ja jatkuvaa oppimista.
 

Linjaus on hyväksytty SeAMKin johtoryhmässä 23.8.2023

Avoimen oppimisen työryhmä

Työryhmän jäsenet:

Päivi Rinne (pj.), osaamisalajohtaja
Anne-Maria Aho, osaamisalajohtaja
Anu Katila, lehtori
Päällysaho Seliina, tutkimuspäällikkö
Vasikkaniemi Tuija, opetuksen kehittämispäällikkö
Latvanen Jaana (siht.), kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö

 

Saavutettavuusseloste