Siirry pääsisältöön
Go to home page

Usein kysytyt kysymykset (UKK) opinnäytetyöstä

Usein kysyttyjä kysymyksiä opinnäytetyöprosessiin liittyen.

Tulosten analysointi ja esitteleminen

Pitääkö minun ilmoittaa tulososion kuvioissa mainitut lukuarvot myös tekstissä?

Ei pidä, eikä näin tulekaan tehdä, koska kuvion nimenomainen tarkoitus on esitellä lukijalle tehokkaammin ja havainnollisemmin numeerista tietoa verrattuna siihen, että tämä tapahtuisi tekstin osana. Sen sijaan kuvioita tulee kommentoida ja tulkita. Tuloksista voi poimia esiin esimerkiksi suurimman (ja mahdollisesti pienimmän) arvon ja muut selkeimmin esiin nousevat tulokset. Keskustele kuviosta - esimerkiksi millä tulokset selittyvät ja mitä ne merkitsevät.
 

Esitelläänkö haastattelukysymykset ja kysymyslomakkeen kysymykset liitteenä opinnäytteen lopussa?

Kysymyslomakkeen voi halutessaan liittää opinnäytteen loppuun liitteisiin. Olennaista on, että kysymykset joka tapauksessa esitellään ja perustellaan lukijalle myös itse tekstissä (esimerkiksi menetelmäluvussa) ennen tulosten esittelyä.
 

Saavutettavuusseloste