Skip to main content

E-aineistojen käyttö: Tekijänoikeudet

Tästä oppaasta löydät ohjeita kirjaston hankkimien elektronisten aineistojen käyttöön SeAMKin verkon ulkopuolelta ja mobiililaitteilla. Opit myös linkittämään e-aineistoja ja saat vinkkejä käyttö- ja tekijänoikeuksien huomioimiseen.

Muista tekijänoikeudet muissa kuin e-aineistoissa!

Kirjaston hankkimien e-aineistojen sopimuksissa määritellään tarkasti e-aineistojen käyttöoikeudet ja -rajoitukset, esim. miten e-aineistoja saa käyttää opetuksessa ja opinnoissa. Muiden aineistojen kopioinnissa on kuitenkin otettava tekijänoikeudet huomioon.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet kaikkien UNIFIn ja Arenen jäsenyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kopiointiluvista. Kopioston digiluvalla korkeakoulun opettajat ja tutkijat sekä opiskelijat saavat skannata osia painetuista julkaisuista sekä kopioida ja käyttää tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivuilta opetus- ja tutkimuskäyttöä varten. Kopioston lupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen aineiston.

Creative Commons Search

Creative Commons Search -hakukoneella voit etsiä verkon avoimia tai osittain avoimia CC-lisensioituja sisältöjä, esim. kuvia ja musiikkia.

HUOM! Tarkista aina CC-lisenssin käyttöehdot, joissa kerrotaan, miten aineistoa saa käyttää.

Kuvahaku ja kuvien käyttö

Tietoa tekijänoikeuksista

Kopiraitti
Kopiraitti on opettajille ja oppilaille suunnattu tekijänoikeusopas, josta löytyy vastauksia oppilaitoksissa esiin tuleviin tekijänoikeudellisiin kysymyksiin. Lisäksi Kopiraitista löytyy tietoa oppilaitoksille hankituista tekijänoikeuden alaisen materiaalin käyttöluvista. Kopiraitti on tuotettu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Opettajan tekijänoikeus
Tarmo Toikkasen Opettajan tekijänoikeussivusto kertoo tekijänoikeuksista ja avoimista sisällöistä opettajan ja opetuksen näkökulmasta.

Operight
Operight on tietosivusto, johon on koottu monipuolisesti tietoa opettajan työhön liittyvistä tekijänoikeusasioista.

Tekijänoikeudet opetuksessa
Tarmo Toikkasen (oppimisympäristöjen design-tutkija, opettajankouluttaja, tietokirjailija) tiivis esitys opettajille.

Tekijänoikeudet opetuksessa
Pirjo Kontkasen (lakimies, Helsingin yliopisto) koostama opas Suomen tekijänoikeuslaista ja tekijänoikeuden alaisen aineiston käytöstä opetuksessa.

Tekijänoikeus.fi
Tekijanoikeus.fi -sivustolla on oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille kattavaa ja helppolukuista tietoa tekijänoikeudesta, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista.

Avoimia kuvia verkosta

eOppiaseman YouTube-videossa esitellään verkosta löytyviä kuvapalveluja, joiden kuvia voi käyttää ilmaiseksi opetuksessa ja muussa ei-kaupallisessa toiminnassa. Esittelyssä Pixabay, morgueFile, openclipart, Wikimedia Commons, flickr, MyCuteGraphics, FreeDigitalPhotos.net ja Googlen tarkennettu kuvahaku.

ImagOA

Opas toisten tuotosten käyttöön

Klikkaa kuvaa -> PDF

Yhdelle sivulle tiivistettynä kaikki, mitä on huomioitava, kun harkitsee toisten tuotosten käyttöä. Tulosta vaikka työpisteen seinälle tai jaa opiskelijoille ja kollegoille.

Lähde: Opettajan tekijänoikeus -blogi / Tarmo Toikkanen

Kirjat