Siirry pääsisältöön

E-aineistojen käyttö

Tästä oppaasta löydät ohjeita kirjaston hankkimien elektronisten aineistojen käyttöön SeAMKin verkon ulkopuolelta ja mobiililaitteilla. Opit myös linkittämään e-aineistoja ja saat vinkkejä käyttö- ja tekijänoikeuksien huomioimiseen.

Kopioston kopiointilupa

  • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet kaikkien UNIFIn ja Arenen jäsenyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kopiointiluvista. Kopioston kopiointiluvalla korkeakoulun opettajat ja tutkijat sekä opiskelijat saavat skannata osia painetuista julkaisuista sekä kopioida ja käyttää tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivuilta opetus- ja tutkimuskäyttöä varten. Kopioston lupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen aineiston.

E-aineistosopimusten tekijänoikeudet

Kirjaston hankkimien e-aineistojen sopimuksissa määritellään tarkasti e-aineistojen käyttöoikeudet ja -rajoitukset, esim. miten e-aineistoja saa käyttää opetuksessa ja opinnoissa. Muiden aineistojen kopioinnissa on kuitenkin otettava tekijänoikeudet huomioon.

Openverse

Openverse -hakukoneella voit etsiä verkon avoimia tai osittain avoimia CC-lisensioituja sisältöjä, esim. kuvia ja musiikkia.

HUOM! Tarkista aina CC-lisenssin käyttöehdot, joissa kerrotaan, miten aineistoa saa käyttää.

Kuvahaku ja kuvien käyttö

Varmista aina kuvan käyttöoikeudet.

Tietoa tekijänoikeuksista

Kopiraittila
Kopiraittila on Kopioston tuottama inspiroiva ja innostava pelillinen materiaali tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen. Kopiraittilasta löydät jokaiselle ikäryhmälle ja koulutusasteelle omaa pelillistä ja pedagogista materiaalia. Kopiraittila on myös tekijänoikeusopas, josta löydät tietoa tekijänoikeudesta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Opettajan tekijänoikeus
Tarmo Toikkasen Opettajan tekijänoikeussivusto kertoo tekijänoikeuksista ja avoimista sisällöistä opettajan ja opetuksen näkökulmasta.

Operight
Operight on tietosivusto, johon on koottu monipuolisesti tietoa opettajan työhön liittyvistä tekijänoikeusasioista.

Tekijänoikeudet opetuksessa
Tarmo Toikkasen (oppimisympäristöjen design-tutkija, opettajankouluttaja, tietokirjailija) tiivis esitys opettajille.

Tekijänoikeudet opetuksessa
Pirjo Kontkasen (lakimies, Helsingin yliopisto) koostama opas Suomen tekijänoikeuslaista ja tekijänoikeuden alaisen aineiston käytöstä opetuksessa.

Tekijänoikeus.fi
Tekijanoikeus.fi -sivustolla on oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille kattavaa ja helppolukuista tietoa tekijänoikeudesta, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista.

Avoimia kuvia verkosta

eOppiaseman YouTube-videossa esitellään verkosta löytyviä kuvapalveluja, joiden kuvia voi käyttää ilmaiseksi opetuksessa ja muussa ei-kaupallisessa toiminnassa. Esittelyssä Pixabay, morgueFile, openclipart, Wikimedia Commons, flickr, MyCuteGraphics, FreeDigitalPhotos.net ja Googlen tarkennettu kuvahaku.

ImagOA

Opas toisten tuotosten käyttöön

Vuokaavio kysymyksistä, joihin vastaamalla voit arvioida käyttöoikeuksiasi toisen tekemään tuotokseen sekä linkki pdf-versioon.

Klikkaa kuvaa -> PDF

Yhdelle sivulle tiivistettynä kaikki, mitä on huomioitava, kun harkitsee toisten tuotosten käyttöä. Tulosta vaikka työpisteen seinälle tai jaa opiskelijoille ja kollegoille.

Lähde: Opettajan tekijänoikeus -blogi / Tarmo Toikkanen

Creative Commons -lisenssit

Creative Commons -lisensseillä säädellään käyttöoikeuksia

  • Creative Commons 4.0 -lisenssejä (CC-lisenssejä) käytetään yleisesti käyttöoikeuksien määrittelyyn.
  • CC-lisenssien avulla julkaisun kirjoittaja tai datan omistaja voi määritellä työnsä julkisuuden astetta ja käyttöoikeuksia.
  • CC-lisensoinnissa tekijä on aina mainittava lukuunottamatta CC0 -lisenssiä.
  • Tietosuojasta on huolehdittava, jos data sisältää henkilötietoja. Vain anonymisoitua dataa voi jakaa.
  • Jos käytetään kolmannen osapuolen dataa, tulee varmistua siitä, että datalla on sellaiset luvat ja lisenssit, jotka mahdollistavat datan jakamisen.
  • Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjeissa suositellaan tutkimusjulkaisuille ja -datalle Creative Commons 4.0 (CC-BY-4.0) -lisenssiä.
     

Ohjeita CC-lisenssien käyttöön

 

Saavutettavuusseloste