Skip to main content

Tiedonhakijan opas: Arviointi ja käyttö

Opiskelijan tiedonhankintaan

Tiedonhakutuloksen arviointi

Tiedonhaku ei välttämättä onnistu ensiyrittämällä ja muutenkin on tärkeää kokeilla erilaisia hakusanavaihtoehtoja ja hakusanojen yhdistämistapoja.

1. Jos hakutuloksia on liikaa

 • tarkenna hakusanoja tai rajaa hakua lisäämällä hakusanoja (AND/JA)
 • käytä kieli- ja julkaisuaikarajauksia
 • siirrä katkaisumerkkiä oikealle.

2. Jos hakutuloksia on liian vähän

 • ideoi uusia hakusanoja 
 • käytä käsitteen synonyymia (OR/TAI)
 • kokeile muita tiedonlähteitä (tietokantoja)
 • poista käyttämiäsi rajauksia
 • siirrä katkaisumerkkiä vasemmalle

3. Jos tulos on nolla

 • tarkista hakusanan oikeinkirjoitus
 • tarkista hakusanojen yhdistämisen logiikka
 • tarkista tietokannan sopivuus aiheeseen

Kysy apua kirjastosta tai hyödynnä Varaa informaatikko -palvelua.

Tiedon arviointi - tarkista ainakin nämä

Tiedon arviointi on oleellinen osa tiedonhakuprosessia ja siihen harjaantuu ajan myötä.

Kiinnitä arvioinnissa huomiota esim. seuraaviin seikkoihin:

 • tiedon luotettavuus ja objektiivisuus - kuka on tiedon tuottaja tai tekijä?
 • tiedon hyödynnettävyys - pystytkö omaksumaan ja käyttämään tiedon?
 • tiedon saavutettavuus - vaatiiko aineistojen hankinta erityisiä taitoja tai resursseja?
 • tiedon ajantasaisuus - onko tieto riittävän tuoretta?

Verkkotiedon arviointi

Verkosta löytämääsi tietoa kannattaa tarkastella kriittisesti ja verrata sitä muuhun tietoon. Tiedon alkuperä, tiedon tarkoitus, objektiivisuus ja ajantasaisuus ovat tärkeitä kriteereitä myös verkkotiedon arvioinnissa. 

1. Kuka on kirjoittanut tekstin?

 • onko tekijä/kirjoittaja mainittu? (löydätkö tiedot helposti?)
 • onko kyseessä tunnettu organisaatio / kirjoittaja? 
 • onko kyseessä ammatti- tai tutkimustiedon tuottaja?

2. Mikä on tekstin päämäärä ja tarkastelutapa? 

 • onko tekstin tavoite tai päämäärä ilmaistu? (kenelle tieto on suunnattu?) 
 • onko teksti tutkimus? (tutkimuksen rakenne, lähteet, kirjoittajan asema) 
 • perustuuko teksti tutkimukseen? (soveltava, referoiva) 
 • onko teksti puolueeton vai ajaako se jonkun ryhmän etuja? (mielipide, kannanotto, näkemys)
 • onko teksti esittelevä tai myyvä? (esite, mainos)

3. Milloin tieto on tuotettu?

 • onko tieto ajantasaista? (aiheesi vaatimukset?) 
 • miten kestävää tieto on? (aiheesi vaatimukset?)

Mikä on tutkimus?

Julkaisun voi tunnistaa tutkimukseksi mm. muutamista piirteistä: 

 • Tutkimuksella on usein vakiorakenne IMRAD
 • Kirjoittaja on tutkija tai asiantuntija
 • Tutkimus on julkaistu tieteellisessä julkaisusarjassa kirjana (väitöskirja, raportti, selvitys ym.) TAI
 • Tutkimus on julkaistu toimitetussa artikkelikokoelmassa (tutkimusartikkeli) TAI
 • Tutkimus on julkaistu tieteellisessä lehdessä (tutkimusartikkeli) 

Kirjoittaminen ja lähdeluettelo

Pilvipalvelut