Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Osaamisen tunnustamisen ohjeet: SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Tietoa osaamisen tunnustamisesta SeAMKissa

Yksikkökohtaiset ohjeet

- sovitut asiat ja menettelyt
- erityistapaukset, joista ei voi hakea

Opinnäytetyön hyväksilukeminen

Terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto-ohjelma

Opiskelijan sairaanhoitajakoulutuksessa tehty opinnäytetyö hyväksiluetaan terveydenhoitajakoulutuksen sisällä olevaan opinnäytetyöhön ja kypsyysnäytteeseen täysimääräisesti. Opiskelija laatii opinnäytetyönsä jatkona kehittämistyön (5 op), joka kuuluu terveydenhoitajakoulutuksen opintoihin.

OT-yhteyshenkilöt Sosiaali- ja terveysala

Degree Programme in Nursing

  • Zegrea Suzana

Geronomi (AMK)

  • Lahti Marita

Sosionomi (AMK)

  • Takala Pirjo

Fysioterapeutti (AMK)

  • Koivisto Marjut

Sairaanhoitaja (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)

  • Salo Virpi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

  • Kulmala Jenni

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

  • Salminen-Tuomaala Mari

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaaliala

  • Tiilikka Tiina

 

OT-yhteyshenkilöiden yhteystiedot

Saavutettavuusseloste