Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Osaamisen tunnustamisen ohjeet: SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Tietoa osaamisen tunnustamisesta SeAMKissa

Yksikkökohtaiset ohjeet

Ei yksikkökohtaisia ohjeita

OT-yhteyshenkilöt Liiketoiminta ja kulttuuri

Kulttuurituottaja (AMK)

  • Ikola Johanna

Konservoinnin koulutusohjelma
Muotoilun koulutusohjelma

  • Leikkari Esa

BBA | Degree Programme in International Business

  • Uitti Päivi

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

  • Mäkinen-Laitila, Sari

Tradenomi (AMK), Liiketalous
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys

  • Koivula Johanna

MBA | Degree Programme in International Business Management
Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

  • Lautamäki Satu

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

  • Lautamäki Satu

 

OT-yhteyshenkilöiden yhteystiedot 

Saavutettavuusseloste