Skip to main content

Opettajalle ja tutkijalle: Ops-kirjallisuus

Kirjastopalvelut ja e-aineistot opettajan ja tutkijan työkaluina

Kirjahankinnoissa sinua palvelee oman alasi tietopalvelusihteeri!

Kirjasto auttaa mielellään kurssikirja-aineiston saatavuuteen liittyvissä kysymyksissä.


Minna Karvonen
kirjahankinnat - geronomitutkinto
kirjahankinnat - Yliopistokeskus

p. 040 830 0413

Mervi Löytynoja 
kirjahankinnat - sosiaaliala, ravitsemisala
p. 040 830 0411

Anne Pakkanen
kirjahankinnat - tekniikka
maakuntakorkeakoulu-yhteyshenkilö
p. 040 830 0414

Heli Rinne-Laturi
kirjahankinnat - terveysala
Celia-yhteyshenkilö

p. 040 830 0418

Mari Rinta-Hirvelä
kirjahankinnat - luonnonvara-ala, liiketalous
p. 040 830 0416

sähköposti etunimi.sukunimi@seamk.fi

Opiskelumateriaalin valinta ja ilmoittaminen kirjastoon

Kirjastoon hankitaan opetussuunnitelmissa mainittu kurssikirjallisuus ja muuta opiskelussa ja opetuksessa tarvittavaa tieto- ja ammattikirjallisuutta sekä lehtiä sekä painettuna että elektronisena.

Tietopalvelusihteerit tarkistavat opintosuunnitelmissa ilmoitetut kurssikirjat, mutta opettaja voi itse varmistaa opiskelumateriaalin riittävän saatavuuden ilmoittamalla kirjastoon valitsemansa kurssikirjat ja muun aineiston.

  • Kun olet valinnut kurssillasi käytettävän aineiston, tarkista sen saatavuus SeAMK-Finnasta. Muista, että kurssimateriaaleina voit käyttää myös e-kirjoja, e-lehtiä ja artikkeleita!
  • Ilmoita kurssikirja tai oheismateriaali Hankintaehdotus-lomakkeella tai lähetä sähköpostia oman alasi tietopalvelusihteerille.
  • Kurssikirjoja hankitaan pääsääntöisesti viisi kappaletta (laina-aika 14 vrk).

Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla

Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla -opas on tehty eAMK-hankkeessa palvelemaan niitä opettajia, jotka tekevät opintojaksoja ammattikorkeakoulujen yhteiseen verkko-opintotarjontaan, CampusOnline.fi-portaaliin.

Kun ristiinopiskeluperiaatteiden mukaisesti opintojaksojen osallistujat ovat eri ammattikorkeakouluista, on kiinnitettävä mm. erityistä huomiota siihen, että opintojaksoilla käytettävät ja opintojaksojen suorittamiseen vaadittavat tietoaineistot ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

 

Oppimateriaalin valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla -oppaan esittely:

 
Katso webinaari oppaan esittelystä YouTubessa.

Hae SeAMK-Finnasta

Hae SeAMK Kirjaston
painettuja ja elektronisia aineistoja
SeAMK-Finnan etusivu.

E-kirjasto


Kaikki kirjaston hankkimat e-aineistot löytyvät E-kirjastosta. Laaja kokoelma sisältää monialaisia ja erikoistietokantoja. Käyttöehdot vaihtelevat tietokannoittain, joten tutustu ohjeisiin. Palveluja voi käyttää myös etäpalvelun kautta ja mobiilisti.  

E-aineistoja kannattaa hyödyntää opetuksessa. Kun käytät e-aineistoja verkko-opetuksessa, ota huomioon linkitykset, etäkäyttö ja lisenssirajoitukset.