Skip to main content
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille: Ohje julkaisutietojen ilmoittamiseen ja rinnakkaistallentamiseen

Julkaisutietojen ilmoittaminen

SeAMKin henkilökuntaan kuuluvan tulee ilmoittaa julkaisunsa tiedot korkeakoulukirjastoon Minna Karvoselle. Julkaisutiedot lähetetään kirjastoon julkaisutietojen ilmoituslomakkeella. (Kirjaudu sisään SeAMK-tunnuksilla).

Rehtorin päätöksen (9/2016) mukaisesti henkilökunnan julkaisut on rinnakkaistallennettava Theseukseen. Rinnakkaistallentamisen velvoite koskee ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa, konferenssijulkaisuissa tai kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita.

Julkaisutietojen ilmoittamisen yhteydessä sinun tulee lähettää julkaisusi viimeisin kustantajalle lähetetty käsikirjoitusversio (final draft, author-accepted version) word-asiakirjana mahdollista rinnakkaistallennusta varten. Kirjasto huolehtii lupien pyytämisestä kustantajalta sekä tallentamisesta. Tutustu tältä sivuilta löytyviin julkaisutietojen ilmoittamista ja rinnakkaistallentamista koskeviin ohjeisiin.

 

Minna Karvonen, tietopalvelusihteeri
p. 020 124 5047, gsm 040 830 0413
sähköposti: etunimi.sukunimi@seamk.fi
Ilmoita julkaisutietosi

SeAMKin henkilökunnan julkaisuluettelo

Tiedot SeAMKin henkilökunnan julkaisuista löytyvät Seinäjoen korkeakoulukirjaston SeAMK-Finnasta: Hae


Rajaa hakua tarvittaessa kirjoittamalla hakulaatikkoon esim. henkilön nimi tai muu hakusana.


Juuli - julkaisutietoportaali

Julkaisutoiminnan tilastoja

 

​Ammattikorkeakoulujen julkaisut (julkaisutyypit A-E)

Vuonna 2014 julkaisuja yhteensä 7 196 (julkaisutyypit A - I)
Lähde: Vipunen

Julkaisutietojen keruu - mistä on kyse?

Mitä julkaisutietoja kerätään?

Julkaisuluetteloon kerätään ammattikorkeakoulun henkilökunnalta henkilön koulutuspolitiikkaan tai ammattialaan liittyvät julkaisut.  Julkaisuluetteloon tallennetut viitetiedot toimitetaan vuosittain OKM:lle.

Vain julkaisuluetteloon tallennetut julkaisut tilastoituvat SeAMKille valtakunnallisiin tilastoihin ja tulevat täten huomioon otetuiksi TKI-rahoituksessa. Kaikki julkaisutiedot tulee ilmoittaa, mutta kaikista julkaisuista ei saa TKi-rahoituksessa huomioon otettavia julkaisupisteitä.

Julkaisupisteen saaminen edellyttää, että

- julkaisu pohjautuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön
- tekijällä sekä tutkimus- tai asiantuntijatyöllä on yhteys SeAMKiin
- julkaisun on oltava yleisesti saatavissa jossain muodossa (ei omakustanteita)


Tilastoinnissa huomioitavaa

-  Jos julkaisun tekijöinä on useita SeAMKin työntekijöitä, rekisteröidään julkaisu heistä jokaiselle, mutta SeAMKille julkaisu tilastoidaan vain kertaalleen.
- Jos sama artikkeli, kirja tai elektroninen/av-aineisto, on julkaistu useammalla eri välineellä (esim. paperiversiona sekä sähköisenä versiona netissä), julkaisu tilastoidaan vain yhteen kertaan.
- Useamman ammattikorkeakoulun yhdessä tekemät julkaisut tilastoi kukin mukana ollut ammattikorkeakoulu omaksi julkaisukseen.
- Ammattikorkeakoulujen omissa julkaisusarjoissa ilmestyneet artikkelit ja julkaisut ilmoitetaan niissä kategorioissa, joihin ne sisältönsä perusteella kuuluvat.

Julkaisuluokitukset

Tiedonkeruussa julkaisut luokitellaan muun muassa niiden  muodon (julkaisutyyppiluokitus), tieteellisen laadun (Julkaisufoorumi) ja sisällön (tieteenalaluokitus) mukaan.

Luokituksia käyttämällä pyritään yhdenmukaistamaan suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutoiminnan arvioinnissa tarvittavaa tietopohjaa.
 
Julkaisut luokitetaan seuraavasti:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
G Opinnäytteet (henkilökunnan, ei opiskelijoiden)
H Patentit ja keksintöilmoitukset
I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

Julkaisutietojen keruusta ja julkaisujen luokituksesta kerrotaan tarkemmin seuraavissa ohjeissa:

Rinnakkaistallentamista koskevat päätökset

Rinnakkaistallentamisen velvoite perustuu ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ARENEn vuonna 2009 antamaan Open Access –lausumaan ja SeAMKin rehtorin päätökseen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden noudattamisesta.

Rinnakkaistallennusohje kirjoittajalle

  • Pyydä rinnakkaistallennuslupa julkaisun muilta mahdollisilta kirjoittajilta. Suullinen lupa riittää.
  • Pyydä luvat kuvien, karttojen, yms. tekijänoikeudellisen aineiston (jolla on muu tekijä kuin kirjoittaja itse) verkkotallentamiseen.
  • Lähetä artikkelin final draft -tiedosto (post print /Accepted Author Manuscript, AAM) eli viimeinen korjattu ja vertaisarvioinnin läpikäynyt versio kirjastoon julkaisutietojen ilmoittamisen yhteydessä.
  • Kirjasto huolehtii kustantajaluvan tarkastamisesta ja/tai hankkimisesta ja julkaisun tallentamisesta Theseukseen

Rinnakkaistallennusvelvoite koskee ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa ja konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita.

Rinnakkaistallentaminen koskee ensisijaisesti uusia artikkeleita, mutta myös vanhempia artikkeleita voidaan tallentaa.

Sherpa/Romeo- rinnakkaistallennusoikeuksien tarkistamisen palvelu