Skip to main content
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille: Ohje julkaisutietojen ilmoittamiseen ja rinnakkaistallentamiseen

Julkaisutietojen ilmoittaminen

Ilmoita julkaisutietosi JUSTUS - tallennuspalvelulla

SeAMKin henkilökuntaan kuuluvan tulee ilmoittaa julkaisunsa tiedot Minna Karvoselle. Julkaisutiedot toimitetaan JUSTUS-tallennuspalvelun kautta. Kirjaudu sisään HAKA-tunnuksilla. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla palvelu saattaa vaatia tunnuksien rekisteröimistä Eduuni-ID:si, jollet ole sitä jo tehnyt jonkin toisen palvelun yhteydessä.

JUSTUS-tallennusohje - esimerkkinä @SeAMK-verkkolehti

Ilmoita videoiden julkaisutiedot E-lomakkeella

Justuksen kautta syötetään kaikki julkaisutiedot H-luokan patentti- ja keksintöilmoituksia sekä I-luokan audiovisuaalisia ja tietoteknisiä aineistoja lukuun ottamatta. Näiden (ml. videoiden) julkaisutiedot toimitetaan toistaiseksi E-lomakkeella (vaatii HAKA-kirjautumisen).

 

Minna Karvonen, tietopalvelusihteeri
p. 040 830 0413
sähköposti: etunimi.sukunimi@seamk.fi
Ilmoita julkaisutiedot:

Justus-tallennuspalvelu (julkaisutyypit A-G)
E-lomake (julkaisutyypit H & I, esim. videot)
 

 

SeAMKin henkilökunnan julkaisut 2019
 
 

 

SeAMKin henkilökunnan julkaisuluettelo 2006-2018

Tiedot SeAMKin henkilökunnan julkaisuista löytyvät SeAMK-Finnasta: Hae

Rajaa hakua tarvittaessa kirjoittamalla hakulaatikkoon esim. henkilön nimi tai muu hakusana.


Juuli - julkaisutietoportaali

SeAMKin julkaisut Juulissa (A-G):

Julkaisutoiminnan tilastoja

 

​Ammattikorkeakoulujen julkaisut (julkaisutyypit A-E)
Lähde: Vipunen

Julkaisutietojen keruu - mistä on kyse?

Mitä julkaisutietoja kerätään?

Julkaisuluetteloon kerätään ammattikorkeakoulun henkilökunnalta henkilön koulutuspolitiikkaan tai ammattialaan liittyvät julkaisut.  Julkaisuluetteloon tallennetut viitetiedot toimitetaan vuosittain OKM:lle.

Vain julkaisuluetteloon tallennetut julkaisut tilastoituvat SeAMKille valtakunnallisiin tilastoihin ja tulevat täten huomioon otetuiksi TKI-rahoituksessa. Kaikki julkaisutiedot tulee ilmoittaa, mutta kaikista julkaisuista ei saa TKi-rahoituksessa huomioon otettavia julkaisupisteitä.

Julkaisupisteen saaminen edellyttää, että

- julkaisu pohjautuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön
- tekijällä sekä tutkimus- tai asiantuntijatyöllä on yhteys SeAMKiin
- julkaisun on oltava yleisesti saatavissa jossain muodossa (ei omakustanteita)


Tilastoinnissa huomioitavaa

-  Jos julkaisun tekijöinä on useita SeAMKin työntekijöitä, rekisteröidään julkaisu heistä jokaiselle, mutta SeAMKille julkaisu tilastoidaan vain kertaalleen.
- Jos sama artikkeli, kirja tai elektroninen/av-aineisto, on julkaistu useammalla eri välineellä (esim. paperiversiona sekä sähköisenä versiona netissä), julkaisu tilastoidaan vain yhteen kertaan.
- Useamman ammattikorkeakoulun yhdessä tekemät julkaisut tilastoi kukin mukana ollut ammattikorkeakoulu omaksi julkaisukseen.
- Ammattikorkeakoulujen omissa julkaisusarjoissa ilmestyneet artikkelit ja julkaisut ilmoitetaan niissä kategorioissa, joihin ne sisältönsä perusteella kuuluvat.

Julkaisuluokitukset

Tiedonkeruussa julkaisut luokitellaan muun muassa niiden  muodon (julkaisutyyppiluokitus), tieteellisen laadun (Julkaisufoorumi) ja sisällön (tieteenalaluokitus) mukaan.

Luokituksia käyttämällä pyritään yhdenmukaistamaan suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutoiminnan arvioinnissa tarvittavaa tietopohjaa.
 
Julkaisut luokitetaan seuraavasti:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
G Opinnäytteet (henkilökunnan, ei opiskelijoiden)
H Patentit ja keksintöilmoitukset
I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

Julkaisutietojen keruusta ja julkaisujen luokituksesta kerrotaan tarkemmin seuraavissa ohjeissa:

Rinnakkaistallentamista koskevat päätökset

Rinnakkaistallentamisen velvoite perustuu ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ARENEn vuonna 2009 antamaan Open Access –lausumaan ja SeAMKin rehtorin päätökseen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden noudattamisesta.

Rinnakkaistallennusohje kirjoittajalle

  • Pyydä rinnakkaistallennuslupa julkaisun muilta mahdollisilta kirjoittajilta. Suullinen lupa riittää.
  • Pyydä luvat kuvien, karttojen, yms. tekijänoikeudellisen aineiston (jolla on muu tekijä kuin kirjoittaja itse) verkkotallentamiseen.
  • Lähetä artikkelin final draft -tiedosto (post print /Accepted Author Manuscript, AAM) eli viimeinen korjattu ja vertaisarvioinnin läpikäynyt versio kirjastoon julkaisutietojen ilmoittamisen yhteydessä.
  • Kirjasto huolehtii kustantajaluvan tarkastamisesta ja/tai hankkimisesta ja julkaisun tallentamisesta Theseukseen

Rinnakkaistallennusvelvoite koskee ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa ja konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita.

Rinnakkaistallentaminen koskee ensisijaisesti uusia artikkeleita, mutta myös vanhempia artikkeleita voidaan tallentaa.

Sherpa/Romeo- rinnakkaistallennusoikeuksien tarkistamisen palvelu