Skip to main content

Hoitotyö: Etusivu

Hoitotyön tiedonhankinta

Hoitotyön perustana on tutkittu ja näyttöön perustuva tieto. Tämän tiedonhakuoppaan tarkoituksena on opastaa luotettavan lähdeaineiston hakemiseen ja käyttöön opiskelussa, tutkimuksessa, kehittämistyössä ja työelämässä.

Hae SeAMK-Finnasta

Hae SeAMK Korkeakoulukirjaston
painettuja ja elektronisia aineistoja.

 Muita kirjaston palveluja

Käännä sanoja tai termejä useilla eri kielillä ja oikolue englanninkielinen tekstisi MOTissa!  Myös mobiililaitteille.


Britannica ImageQuest
Valokuvia opiskelu- ja
opetuskäyttöön.

 

 

   - seuraa yrittäjyystietoa

            

Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaista (STM)

Loading

Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaista (THL)

Kirjaston uutisia

Loading

Informaatikko - Information Specialist

Kirjaston palveluesite