Skip to main content

Hoitotyö: Etusivu

Hoitotyön tiedonhankinta

Hoitotyön perustana on tutkittu ja näyttöön perustuva tieto. Tämän tiedonhakuoppaan tarkoituksena on opastaa luotettavan lähdeaineiston hakemiseen ja käyttöön opiskelussa, tutkimuksessa, kehittämistyössä ja työelämässä.

Hae SeAMK-Finnasta

Hae SeAMK Kirjaston
painettuja ja elektronisia aineistoja
SeAMK-Finnan etusivu.

Muita kirjaston palveluja

Facebook.  Twitter.  Instagram.   LinkedIn. Flickr.  Pinterest.  Plarattua Wordpress blogi.

Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaista (STM)

Loading ...

Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaista (THL)

SeAMK Kirjaston uutisia

Loading ...

Kirjaston palveluesite