Skip to main content
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Päivitykset

4.11.2019 Hyvä tieteellinen käytäntö
- päivitetty TENKin uudet ohjeet: Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf

10.2.2020 Aineistonhallintasuunnitelma
- sivun sisältöä muokattu kokonaisuudessaan
- päivitetty mm.  DMPTuulin käyttöliittymän kieltä koskeva tieto: DMPTuulin käyttöliittymän kielet ovat suomi ja englanti, kysymykset ja ohjeet ovat englanniksi.
- päivittetty suomenkielisen ohjeen liitetiedosto: Suomenkieliset kysymykset ohjeet saatavissa erillisenä tiedostona (katso liite alla).

12.2.2020
-lisätty etusivulle otsikon Avoin tiede ja tutkimus kansallisena ja eurooppalaisena päämääränä alle: "Suomalaisen tiedeyhteisön laatima Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025 luo avoimuuden kehittämiselle yhteisen suunnan"

- Rahoittajen avoimuutta koskevia vaatimuksia - > Rahoitajien ohjeita: Suomen Akatemien verkkosivuille vievät linkit korjattu https://seamk.libapps.com/libguides/admin_c.php?g=665754&p=4741501

2.3.2020
- korjattu Etsin-palveluun vievät linkit
- korjattu Suomen tutkimusinfrastruktuurien tietopankki -linkki (Aineistonkeruu-sivu)
- poistettu ePouta-palvelun kuvauksesta maininta palvelun keskeneräisyydestä (Aineistojen tallnetaminen ja organisointi)
- korjattu AIneistojen kuvailutietojen tallentaminen sivulla seuraava: Mikäli aineistolle halutaan laajempaan näkyvyyttä, tiedot kannattaa tallentaa myös valtakunnalliseen ETSIN-palveluun, josta aineiston kuvailutieto saa myös pysyvän tunnisteen. -> Mikäli aineistolle halutaan laajempaan näkyvyyttä, voi käyttää esimerkiksi Qvain-palvelua. Qvain-palvelulla kuvaillut aineistot ovat haettavissa Etsimestä, joka on tutkimusaineistojen hakupalvelu. Qvain ja Etsin sisältyvät CSC:n tuottamaan Fairdata-palvelukokonaisuuteen. Näin toimittaessa aineisto saa myös pysyvän tunnisteen. Poistettu sivun viimeinen laatikko, jossa kerrottiin kuvailutietojen tallnetamisesta Etsimeen.
- Kansalliset Fairdatapalvelut-sivu: poistettu Palvelukokonaisuus valmistuu Qvaimen ja PASin osalta vuoden 2019 aikana. Korjattu IDA-teksti.
- Datan avaaminen ja data-arkistot: korjattu IDA-palvelua kuvaava teksti
Avoin julkaiseminen: korjattu avoimen julkaisemisen kansallista linjausta koskeva teksti

5.6.

- Lisätty Käyttöoikeuksien jakaminen CC-lisensseillä sivustolle linkit kolmeen Tarmo Toikkasen webinaariin.
- Lisätty tutkimusaineiston elinkaarta esittävä kuva Hankkeen valmistelu -sivulle.

16.6

- Lisätty Käyttöoikeuksien jakaminen sivulle: Ohje tekijänoikeuksiin liittyvästä avoimesta lisensoinnista tutkijoille ja kustantajille.