Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Päivitykset

4.11.2019 Hyvä tieteellinen käytäntö
- päivitetty TENKin uudet ohjeet: Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf

10.2.2020 Aineistonhallintasuunnitelma
- sivun sisältöä muokattu kokonaisuudessaan
- päivitetty mm.  DMPTuulin käyttöliittymän kieltä koskeva tieto: DMPTuulin käyttöliittymän kielet ovat suomi ja englanti, kysymykset ja ohjeet ovat englanniksi.
- päivittetty suomenkielisen ohjeen liitetiedosto: Suomenkieliset kysymykset ohjeet saatavissa erillisenä tiedostona (katso liite alla).

12.2.2020
-lisätty etusivulle otsikon Avoin tiede ja tutkimus kansallisena ja eurooppalaisena päämääränä alle: "Suomalaisen tiedeyhteisön laatima Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025 luo avoimuuden kehittämiselle yhteisen suunnan"

- Rahoittajen avoimuutta koskevia vaatimuksia - > Rahoitajien ohjeita: Suomen Akatemien verkkosivuille vievät linkit korjattu https://seamk.libapps.com/libguides/admin_c.php?g=665754&p=4741501

2.3.2020
- korjattu Etsin-palveluun vievät linkit
- korjattu Suomen tutkimusinfrastruktuurien tietopankki -linkki (Aineistonkeruu-sivu)
- poistettu ePouta-palvelun kuvauksesta maininta palvelun keskeneräisyydestä (Aineistojen tallnetaminen ja organisointi)
- korjattu AIneistojen kuvailutietojen tallentaminen sivulla seuraava: Mikäli aineistolle halutaan laajempaan näkyvyyttä, tiedot kannattaa tallentaa myös valtakunnalliseen ETSIN-palveluun, josta aineiston kuvailutieto saa myös pysyvän tunnisteen. -> Mikäli aineistolle halutaan laajempaan näkyvyyttä, voi käyttää esimerkiksi Qvain-palvelua. Qvain-palvelulla kuvaillut aineistot ovat haettavissa Etsimestä, joka on tutkimusaineistojen hakupalvelu. Qvain ja Etsin sisältyvät CSC:n tuottamaan Fairdata-palvelukokonaisuuteen. Näin toimittaessa aineisto saa myös pysyvän tunnisteen. Poistettu sivun viimeinen laatikko, jossa kerrottiin kuvailutietojen tallnetamisesta Etsimeen.
- Kansalliset Fairdatapalvelut-sivu: poistettu Palvelukokonaisuus valmistuu Qvaimen ja PASin osalta vuoden 2019 aikana. Korjattu IDA-teksti.
- Datan avaaminen ja data-arkistot: korjattu IDA-palvelua kuvaava teksti
Avoin julkaiseminen: korjattu avoimen julkaisemisen kansallista linjausta koskeva teksti

5.6.

- Lisätty Käyttöoikeuksien jakaminen CC-lisensseillä sivustolle linkit kolmeen Tarmo Toikkasen webinaariin.
- Lisätty tutkimusaineiston elinkaarta esittävä kuva Hankkeen valmistelu -sivulle.

16.6

- Lisätty Käyttöoikeuksien jakaminen sivulle: Ohje tekijänoikeuksiin liittyvästä avoimesta lisensoinnista tutkijoille ja kustantajille.

4.9.20

- Lisätty Rahoittajan vaatimuksia -sivulle Suomen Akatemian ohjeet aineistonhallinnasta Katso Suomen Akatemian ohjeet aineistonhallinnasta.

21.12.2020

- Lisätty Kansalliset Fairdata-palveöut -sivulle CSC-materiaalia.
- Lisätty Avoimuuden periaatteet ja avoimen toimintakulttuurin kehittäminen sivulle sitoutuminen Avoimen tieteen kanasalliseen julistukseen.

19.1.2021
- Lisätty Aineistonhallintasuunnitelma-sivulle linkit DMPTuuli-verkkotyöpaja-videoihin.

28.4.

- Päivitetty etusivu tekstejä.
- tarkistettu linkityksiä
- Rahoittajien ohjeet: Päivitetty Suomen Akatemian linkit.
- Päivitetty SeAMK Intra-linkkejä
- Julkaisutietojen ilmoittaminen: lisätty Tiedejatutkimus.fi
- Datan säilyttäminen: Lisätty Näreaho & Koiranen -artikkeli
- Kansalliset Fairdata-palvelut: päivitetty videot
- Datan avaaminen ja data-arkistot: lisätty Tiedejatutkimus.fi
- Dataan viitaaminen: päivitetty viitemalli SeAMKin ohjeiden mukaiseksi (APA)
- Hanketuloksista liiketoimintaa: postettu toimimattomat linkit, lisätty PRH:n oppaat, työkirjat ja käsikirjat

 

 

 

Saavutettavuusseloste