Siirry pääsisältöön
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Fairdata-palvelut

Kansallinen Fairdata-palvelukokonaisuus koostuu palveluista jotka tukevat aineistojen löydettävyyttä, säilyttämistä ja hallintaa.
 

 

 • Fairdata-palvelu koostuu neljästä osasta:
  •  tutkimusdatan käsittely- ja säilytyspalvelu IDA
  • tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin
  • tutkimusaineistojen kuvailutyökalu Qvain 
  • pitkäaikaissäilytyksen palvelu Fairdata PAS

 

 • Palvelu toteuttaa Fairdata-periaatteita, joiden mukaan tutkimusaineiston tulee olla löydettävissä, saatavissa, yhteentoimivaa ja uudellenkäytettävää.

 

 

IDA - tutkimusaineistojen säilytyspalvelu

Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA - hyödynnä ilmaista tallennustilaa hankkeesi tarpeisiin

 • soveltuu tutkimusvaiheen aikaiseen datan tallentamiseen
 • IDA:ssa itsessään ei voi kuitenkaan käsitellä dataa, vaan muuttuneet datasetit pitää tallentaan sinne uudelleen
 • datan jakamiseen käyttäjäryhmän kesken
 • datan säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa
 • sekä datan julkaisuun kuvailtuna tutkimusaineistona.


Data, jonka käyttäjä on merkinnyt säilytettäväksi muuttumattomassa tilassa eli jäädyttänyt IDAssa, voidaan kuvailla Qvain-palvelussa. Qvaimella julkaistu aineisto saa pysyvän tunnisteen ja kuvailusivun. Näin aineisto on löydettävissä  Etsin-hakupalvelusta. Julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa muiden ladattavaksi avoimesti tai käyttöluvalla tai aineistosta voidaan julkaista vain kuvailutieto eli metadata.

Ohjeet IDA-säilytystilan hakemiseen
 

Lisätietoja IDAn käytöstä SeAMKissa: Seliina Päällysaho (seliina.paallysaho(at)seamk.fi)

 

CSC - datanhallinnan palvelut

CSC:n datanhallinnan palvelut - Data Management and Storage

- Plan data management

- Data Documentation

- Store and Share Data

- Open and Discover Data

- Preserve Research Data

- Sensitive Data Management

Fairdata-palvelut TKI-aineistojen hallinnassa

Saavutettavuusseloste