Skip to main content

Bio- ja elintarviketekniikka: Etusivu

.

Tähän oppaaseen olemme koonneet keskeisiä tietokantoja ja työkaluja tiedonhakuasi varten. Esittelemme tärkeimmät tietokannat alallasi ja eri välilehdiltä löytyy tiedonlähteitä ja ajankohtaista verkkotietoa oppaan aihepiireistä. Tämän oppaan avulla löydät sujuvasti sekä painettuja että elektronisia julkaisuja. 

Hae SeAMK-Finnasta.

Hae SeAMK Korkeakoulukirjaston
painettuja ja elektronisia aineistoja.

 Kirjoittaminen ja lähdeluettelo

Tiedonhankintaosaaminen sujuvoittaa opiskelua

Opiskelussa tarvitset uutta tietoa jatkuvasti erilaisissa oppimistehtävissä, harjoitustöissä ja opinnäytetyössä. 

Hyvät tiedonhankintataidot sujuvoittavat opiskelua sekä lisäävät sen tehoa ja laatua. 

Tiedonhankintataosaaminen on osa ammatillista osaamista ja asiantuntijatyön edellytys. 

Tiedonhankinnan vaiheet

Onnistunut tiedonhaku perustuu tiedonlähteiden tuntemiseen sekä hyviin ja oivaltaviin hakusanoihin. 

Tiedonhankinta jakautuu yleisellä tasolla seuraaviin vaiheisiin, jotka limittyvät toisiinsa aiheesta ja sen vaativuudesta riippuen

  • aiheen kuvailu omin sanoin ja aiheeseen liittyvien näkökulmien pohtiminen - ajattele, kirjoita, piirrä, taulukoi, jäsennä aihettasi
  • hakusanojen ideointi - ota avuksi Finto-YSA ja sanakirjat
  • tietonlähteiden ja tietokantojen valinta - aloita SeAMK-Finnasta, muista e-kirjaston laaja tarjonta 
  • tiedonhaku - opettele käyttämään erilaisia palveluja ja hyödynnä myös niiden lisäominaisuuksia
  • arviointi - tarkastele löytöjesi laatua, ajantasaisuutta, kattavuutta ja määrää

Samat vaiheet tunnistaa oppimisprosessista, sillä tiedonhankinta on osa oppimista. Siihen kuuluu välillä epävarmuuden ja riittämättömyyden tunteita ja tuskaa.

Jäsennä siis ensin aihe ja ideoi hyvät hakusanat. Hyvä apuväline hakusanojen ideoimiseen on Yleinen suomalainen asiasanasto (Finto). Yleisen asiasanaston lisäksi kannattaa hyödyntää erikoisalojen sanastoja.

 

Kirjaston verkkopalveluiden kautta käytössäsi on yleisiä ja erikoisalojen tietokantoja. Kun olet ideoinut hakusanat, etsi tietoa tietokannoista tai internetistä. Löydät kattavan listan kirjaston hankkimista tietokannoista ekirjastosta

  • tutustu tietokannan käyttöön 
  • aloita ydinkäsitteellä, etene yhdistelmähakuun 
  • hakusanojen yhdistämisessä käytetään Boolen logiikkaa. Testaa osaatko Boolettaa?
  • katkaise hakusanat tarvittaessa, jotta sanojen kaikki taivutusmuodot löytyvät, esim. child? -> child, children, children’s, childhood
  • tutustu rajausmahdollisuuksiin (aika, julkaisutyyppi, kokotekstitarjonta)

Informaatikko - Information Specialist

Kirjasto verkossa